Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Jak ubiegać się o stypendium studenckie - ng24.ieng24.ie

Jak ubiegać się o stypendium studenckie

 

Student Universal Support Ireland (SUSI) jest irlandzką instytucją przyznającą wszystkie stypendia szkolne, w tym stypendia szkolnictwa wyższego. SUSI oferuje dofinansowanie uprawnionym studentom, w tym absolwentom szkół średnich z irlandzką maturą (Leaving certificate) oraz osobom dorosłym, chcącym ponownie podjąć naukę w ramach zatwierdzonych kursów trzeciego stopnia, odbywających się w pełnym wymiarze godzinowym. SUSI przyznaje stypendia osobom mieszkającym w Irlandii oraz studentom studiującym poza Irlandią.

Stypendia studenckie dzielą się na:

  • dotacje na utrzymanie (stypendia socjalne),

  • dotacje na opłaty.

Stypendia socjalne pomagają studentom w pokryciu kosztów utrzymania. Dotacje na opłaty pokrywają czesne studentów, którzy nie kwalifikują się do programu Free Fees Scheme. Mogą również pokrywać składkę studencką (wpisowe) i koszty niezbędnych wyjazdów terenowych. Studenci uczęszczający na kursy odbywające się po ukończeniu szkoły – Post-Leaving Certificate – nie otrzymują stypendium. Jednak jeżeli kwalifikujesz się do otrzymywania dotacji na utrzymanie, jesteś zwolniony z wkładu własnego uczestnika. Nie możesz otrzymywać niektórych świadczeń socjalnych i stypendium studenckiego równocześnie. Jeżeli pobierasz inne świadczenia, dowiedz się w lokalnym biurze INTREO, czy możesz ubiegać się o granty bądź przejść do innego programu.

Od 1 stycznia 2021 roku uprawnieni studenci z Irlandii studiujący w Wielkiej Brytanii oraz kwalifikujący się studenci z Wielkiej Brytanii, którzy podejmą naukę na irlandzkich uczelniach wyższych, mogą ubiegać się o stypendium studenckie.

 

Jak aplikować

O stypendium możesz aplikować przez internet – wypełnij formularz online znajdujący się na stronie: https://grantsonline.ie/. Przed złożeniem wniosku musisz się zarejestrować i posiadać zweryfikowane konto w SUSI.

 

Kryteria otrzymania stypendiów

By móc otrzymać stypendium:

  • musisz być obywatelem Irlandii, Wielkiej Brytanii, kraju UE, EOG lub Szwajcarii;

  • musisz mieszkać na stałe w Irlandii przez 3 z ostatnich 5 lat;

  • wysokość środków finansowych twojej rodziny musi znajdować się poniżej określonego progu za poprzedni rok podatkowy (2020). Jeśli sytuacja finansowa twoja lub twojej rodziny zmieniła się w trakcie roku podatkowego, może zostać to wzięte pod uwagę;

  • musisz uczęszczać na kurs kwalifikujący cię do pobierania stypendium studenckiego.

Lista uczelni i kursów dostępna jest pod linkiem: https://susi.ie/undergraduate-student/approved-institutionscourses-for-undergraduate-students/.

Jeżeli mieszkałeś z rodzicami od 1 października roku poprzedzającego rok rozpoczęcia kursu, uznaje się, że jesteś na ich utrzymaniu. Wówczas twój dochód, jeśli taki posiadasz, jest poddawany ocenie dochodów (Means Test) wspólnie z dochodami rodziców.

W ramach przyznawania stypendiów istnieje kategoria niezależnych dorosłych studentów. Są to kandydaci, którzy ukończyli 23 lata i rozpoczynają kurs 1 stycznia. Posiadają oni co najmniej 3-letnią przerwę w nauce. Aby zostać zakwalifikowanym do tej kategorii, musisz także mieszkać w innym gospodarstwie domowym niż rodzice od 1 października roku poprzedzającego rok rozpoczęcia kursu. Jeśli jesteś niezależnym studentem, sytuacja finansowa oceniana jest na podstawie twojego dochodu (oraz ewentualnie dochodu współmałżonka, partnera życiowego lub konkubenta).

Możesz sprawdzić, czy spełniasz kryteria finansowania stypendiów studenckich, korzystając z kalkulatora SUSI: https://susi.ie/eligibility-reckoner-app-irish/index.html.

Jeśli odmówiono ci przyznania stypendium lub przyznano ci stypendium w wysokości, która jest dla ciebie niewystarczająca, możesz pisemnie odwołać się do SUSI w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji.

Więcej informacji na temat stypendiów znajdziesz na stronie: https://susi.ie/.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizens Information i SUSI.

 


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.
„Nasz Głos” 1.07.2022 (746)

[spacer height="20px"]  

Zbiórka na leczenie Tomusia