Nasza Gazeta w Irlandii Uznaniowa opłata za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Uznaniowa opłata za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy

Zapłata za zakwaterowanie Accommodation Recognition Payment – ARP, która do tej pory wypłacana była w wysokości 400 euro miesięcznie za każdą nieruchomość udostępnioną do zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, od 1 grudnia 2022 r. wzrośnie do 800 euro.

Zasady dotyczące zapłaty uznaniowej
Zakwaterowanie uchodźcom ukraińskim musi być zapewnione przez co najmniej 6 miesięcy i musi spełniać określone standardy. Listę, co powinno znajdować się w udostępnionym mieszkaniu, znajdziesz pod tym linkiem: https://www.gov.ie/en/publication/85e79-accommodation-standards/#checklist;
Nie możesz otrzymać tej płatności, jeśli zawarłeś umowę najmu z osobą, którą zakwaterowałeś, ale otrzymasz ją nawet, jeśli osoby zakwaterowane partycypują w kosztach, np. za media i żywność.

Zapłata ARP może być datowana wstecz do 4 marca 2022 r. lub do momentu rozpoczęcia zapewniania zakwaterowania. Nie jest ona opodatkowana ani brana pod uwagę przy ocenie dochodów dla płatności socjalnych uzależnionych od dochodów.

Jak się zakwalifikować do płatności?
Aby zakwalifikować się do płatności ARP, musisz:
mieć ukończone 18 lat (weryfikacja Gardy – Garda Vetting – nie jest wymagana);
być właścicielem lub najemcą oferowanego mieszkania i mieć zgodę innych właścicieli lub najemców na zakwaterowanie uchodźców;
zapewnić zakwaterowanie przez co najmniej 6 miesięcy przynajmniej jednej osobie objętej dyrektywą UE w sprawie tymczasowej ochrony;
sprawić, aby co najmniej jeden uchodźca mieszkał w nieruchomości ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, aby otrzymać płatność za ten miesiąc;
zakwaterowanie musi się znajdować w Irlandii i spełniać wymagane standardy.

Czy muszę czekać 6 miesięcy do złożenia wniosku o ARP?
Nie musisz czekać 6 miesięcy. Składając wniosek, musisz jednak się zobowiązać do zapewnienia zakwaterowania uchodźcy przez co najmniej 6 miesięcy.

Czy muszę zwrócić ARP, jeśli zapewnię zakwaterowanie krócej niż 6 miesięcy?
Musisz zobowiązać się do zapewnienia zakwaterowania przez 6 miesięcy. Jeśli jednak nie jesteś w stanie wywiązać się z 6-miesięcznego zobowiązania, nie musisz spłacać ARP wypłaconego ci za miesiące, w których osoba objęta unijną dyrektywą o ochronie tymczasowej mieszkała w twoim mieszkaniu. Musisz jednak powiadomić Departament Ochrony Socjalnej, że dana osoba opuściła twoje mieszkanie.

Płatności
ARP jest wypłacany w drugi wtorek każdego miesiąca przelewem na wskazane konto bankowe we wniosku.
Jeśli pojawiły się inne koszty i masz trudności finansowe, możesz ubiegać się o zasiłek z tytułu dodatkowych potrzeb (Additional Needs Payment), który ustalany jest indywidualnie.

Jak wnioskować o ARP
Możesz ubiegać się o płatność online, korzystając z serwisu MyWelfare.
Będziesz musiał podać następujące informacje: twoje imię i nazwisko, numer PPS i adres zamieszkania; szczegóły miejsca zakwaterowania; datę rozpoczęcia udzielenia zakwaterowania uchodźcom; imię i nazwisko oraz numer PPS każdej osoby, której zapewniasz zakwaterowanie, datę rozpoczęcia przez nią zamieszkania oraz datę opuszczenia przez nich lokum.

Płatność za uznanie zakwaterowania (ARP) jest administrowana przez Departament Ochrony Społecznej (DSP). Jeśli masz pytania dotyczące płatności, skontaktuj się z DSP pod nr tel. 0818 70 80 90 lub mailem: ARP@Welfare.ie.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizens Informations.


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.