Nasza Gazeta w Irlandii Ulga podatkowa (Tax Relief) na wydatki medyczne i związane z opieką - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Ulga podatkowa (Tax Relief) na wydatki medyczne i związane z opieką

Jeżeli płacisz podatki w Irlandii jesteś uprawniony do wielu ulg podatkowych, które redukują twój podatek dochodowy. Wśród odliczeń znajdują się również wydatki medyczne oraz związane z opieką.
Możesz wnioskować o ulgę na kwalifikowane wydatki poniesiony przez ciebie na każdą osobę. Ulga wynosi 20%. Nie musisz wysyłać ani oryginałów ani kopii faktur i paragonów, ale należy je przechowywać przez okres 6 lat, w razie kontroli urzędu.

Wnioskować można w ciągu 4 lat od chwili poniesienia wydatków. Wnioski o odliczenia wydatków w bieżącym roku muszą być złożone po zakończeniu roku, w którym zostały poniesione, czyli przed zakończeniem 2016 roku możesz zawnioskować o wydatki poniesione w latach 2012-2015.

Możesz również wnioskować o ulgę na wydatki na leczenie, diagnostykę, leczenie szpitalne, poniesione poza Irlandią. Wydatkiem mogą być również koszty zakwaterowania związanego z pobytem na przykład rodzica, jeśli dziecko jest pacjentem. Wydatki muszą dotyczyć danego schorzenia i być poświadczone przez lekarza posiadającego uprawnienia do leczenia w danym kraju.

Tylko wydatki zdrowotne poniesione w świadczeniach “opieki zdrowotnej” kwalifikują się do zwolnienia podatkowego. Są to wydatki poniesione na leczenie dolegliwości, urazów, ułomności, defektów, niepełnosprawności. Obejmuje to opiekę kobiet w ciąży oraz opiekę położniczą.

Kwalifikowane wydatki:

 • Opłata za usługi lekarzy i konsultantów
 • Koszty diagnostyczne wykonywane na podstawie opinii lekarza
 • Leki przepisane przez lekarza, dentystę lub specjalistę
 • Leczenie w szpitalu na podstawie skierowania lekarza
 • Procedury diagnostyczne wykonywane na podstawie opinii lekarza
 • Dostawa, konserwacja lub naprawa sprzętów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych, używanych na podstawie zaleceń lekarza, mi.in: glukometr, aparat słuchowy, łóżko ortopedyczne, wózek, winda dla inwalidy, dostosowanie samochodu dla osoby niepełnosprawnej, zakup peruki
 • Fizjoterapii lub podobnego leczenia, zaleconego przez lekarza
 • Zabiegów ortopedycznych lub podobnych zaleconych przez lekarza
 • Terapii mowy prowadzona przez logopedę dla osoby kwalifikacyjnej (osoba poniżej lub powyżej 18 lat, jeżeli osoba pobiera naukę w pełnym wymiarze czasu na dowolnym uniwersytecie, uczelni, szkoły lub innej placówki oświatowej)
 • Transport karetką
 • Edukacyjne analizy psychologiczne dla osoby kwalifikowanych, (jak wyżej), gdzie psycholog edukacyjny ma doświadczenie w kształceniu uczniów lub studentów
 • Niektóre pozycje wydatków w odniesieniu do niesienia ulgi w cierpieniu dzieci w poważnych, zagrażających życiu chorobach
 • Leczenia nerek pacjentów (do maksymalnej kwoty w zależności od tego, czy pacjent korzysta dializ w szpitalu, domu lub dializy CADO. Możliwe są odliczenia inny kosztów, dowiedz się szczegółów w lokalnym Revenue).
 • Specjalistyczne leczenie stomatologiczne
 • Koszty sztucznego zapłodnienia metoda “In vitro”
 • Koszty specjalnej diety zaleconej przez lekarzy dla osób z celiakią i diabetyków

Wydatki na leczenie dentystyczne
Kwalifikują się wydatki nie związane z rutynową opieką stomatologiczną. Obejmują one:

 • chirurgie,
 • protetykę: korony, mostki i zabiegi z tym związane,
 • endodoncję,
 • ortodoncję,
 • leczenie chorób przyzębia.

Poza wydatkami na lecznie sprawdź, czy przysługują ci ulgi podatkowe związane z opieką, takie jak:

Incapacitated Child Tax Credit
Ulga dla osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem upośledzonym fizycznie lub umysłowo

Osoba zatrudniona do opieki nad osobą upośledzoną
Ulga dotyczy kosztów zatrudnienia osoby do opieki nad osobą niepełnosprawną lub upośledzoną umysłowo. Ulga dotyczy ciebie lub osób z rodziny. Nie musisz rejestrować się jako pracodawca, ale musisz płacić PAYE, PRSI i USC.

Home Carer’s Credit
Małżeństwo lub osoby będące w związku partnerskim mogą wnioskować o ulgę, jeżeli rodzic lub partner zostaje w domu i sprawuje opiekę nad swoim dzieckiem lub dziećmi.

Dependent Relative Tax Credit
Wnioskować może osoba, która utrzymuję osobę z rodziny ze swoich środków. Jeśli jest więcej osób utrzymujących daną osobę, ulga może być podzielona pomiędzy nimi.

Medical Insurance Relief
Jeśli płacisz specjalne ubezpieczenie w swoim imieniu lub podopiecznych, ulga automatycznie przyznawana jest przez ubezpieczyciela na podstawie schematu Tax Relief at Source (TRS)

Dostępne ulotki i formularze

IT1 – Informacje na temat dostępnych ulg podatkowych w bieżącym roku
IT5 – Medical Insurance Relief (zawiera formularz)
IT6 – Informacje zdrowotne/Ulgi na wydatki medyczne
IT18 – Przewodnik do aplikowania o ulgę Incapacitated Child Tax Credit
IT47 – Zatrudniona osoba jako opiekun nad osobami niepełnosprawnymi (zawiera formularz)
IT66 – Przewodnik do Home Carer’s Tax Credit
MED 1 – wniosek na wydatki związane z leczeniem
MED 2 – wniosek na wydatki związane z leczeniem stomatologicznym (musi być poświadczony i podpisany przez lekarza stomatologa)

Jak aplikować

 • Najprościej jest złożyć wniosek przez internet, po zarejesttowniu siebie w systemie PAYE Anytime

Kiedy już otrzymasz PIN z Revenu, będziesz widział całą historię swoich dochodów, zaliczek na podatek i listę przysługujących ci ulg podatkowych.

 • Możesz pobrać odpowiedznie formularze ze strony urzędu lub poprosić o ich przesłanie na adres domowy smsem, wpisując swój numer PPS , typ ulotki i wysyłając smsa na numer 51829

Formularz zostanie przesłany do ciebie pocztą na adres, który posiada Revenue.
Urząd zastrzega sobie, że wnioski przesłane w formie papierowej rozpatrywane są znacznie dłużej.

Opracowanie: “Nasz Głos” na podstwie materiałów Revenue i Citizen Information


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.