Nasza Gazeta w Irlandii O payslipie słów kilka - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

O payslipie słów kilka

Na mocy ustawy „Payment of Wages Act” z 1991 roku wszyscy pracownicy mają prawo do otrzymywania odcinka wypłaty (payslipa), który przestawia wynagrodzenie brutto i szczegółowe informacje, dotyczące wszystkich potrąceń. Odcinek wypłaty jest przygotowany przez pracodawcę dla pracownika na podstawie informacji z Revenue dotyczących twoich kredytów podatkowych i odliczeń. Określa on wynagrodzenie przed opodatkowaniem i potrącenia z pensji.

Twój pracodawca zobowiązany jest do tego, by z każdą wypłatą (tygodniową, dwutygodniową czy miesięczną) dostarczał ci payslipa. W twoim interesie jest to, by go sprawdzić.

Twój Certyfikat Tax Clearance (TCC) pokazuje ci tygodniowe bądź miesięczne odliczenia od podatku oraz progi podatkowe dla USC. Musisz sprawdzić czy te kwoty zgodne są z tym, co znajduje się na twoim payslipie.

Jak sprawdzić swojego payslipa?

Podatek dochodowy PAYE

  • sprawdź standardowe punkty odcięcia (przykład za 2015 rok) i na swoim payslipie (STD. CUT OFF – skumulowane od stycznia);

Dla przypomnienia – standardowe punkty odcięcia (Standard Rate Cut Off Point – SRCOP) lub progi podatkowe jest to maksimum kwoty, od której płacisz niższy podatek dochodowy (20 proc.). Od kwoty powyżej SRCOP, płacisz 40 proc. podatek dochodowy.

  • zastosuj standardową stawkę podatku (20 proc.) do swoich dochodów tygodniowych/miesięcznych brutto według twojego SRCOP,

  • zastosuj wyższą stawkę podatku (40 proc.), która jest powyżej tej kwoty,

  • dodaj te kwoty razem i otrzymasz podatek brutto,

  • sprawdź swój kredyt podatkowy (tax credit) na payslipie,

  • zredukuj podatek brutto o kwotę swojego kredytu podatkowego (tax credit) i otrzymasz kwotę netto podatku do zapłaty.

SRCOP 2015

Rocznie

(euro)

Miesięcznie

(euro)

Tygodniowo

(euro)

Osoba samotna/wdowiec/wdowa

33800

2816,67

650

Małżeństwo (jeden dochód)

42800

3566,67

823,08

Małżeństwo (dwa dochody)*

67600

5633,33

1300

Samotny rodzic

37800

3150

726,92

*Można przenosić dochód pomiędzy małżonkami maksymalnie do kwoty 42800 euro rocznie dla jednego z małżonków. Przykładowo – jeżeli jeden z małżonków zarabia np. 48000 euro a drugi zarabia 25000 euro, to SRCOP dla tej pary wyniesie 42800 euro plus 24800 euro. Stąd pierwszy małżonek lub partner cywilny zapłaci 20 proc. od kwoty 42800 euro (czyli 8560 euro) a od 5200 euro 40 proc. (czyli 2080 euro). Drugi współmałżonek zapłaci 20 proc. od kwoty 24800 (czyli 4960 euro) oraz 40 proc. od kwoty 200 euro (czyli 80 euro).

Kredyty podatkowe zależą od indywidualych okoliczności podatnika.

Tax Credits

Rocznie

(euro)

Miesięcznie

(euro)

Tygodniowo

(euro)

Osoba rozliczająca się sama
(Single Person Tax Credit)

1650

137,50

31,73

Małżeństwa

(Married Tax Credit)

3300

275,00

63,46

PAYE Tax Credit

1650

137,50

31,73

Samotny rodzic

(One Parent Family)

1650

137,50

31,73

Osoba 65+
(Age Credit Over 65s)

24500

20,42

4,71

Sprawdź, czy twoje SCROP i kredyty podatkowe (Tax Credits), do których jesteś uprawniony, pasują do twojej bieżącej sytuacji i czy są zgodne z tym, co masz na swoim TCC oraz na payslipie.

Universal Social Charge (USC)

Universal Social Charge (USC) to rodzaj podatku na ubezpieczenie społeczne, który naliczany jest od twojego dochodu brutto, pobierany według następujących progów:

Progi USC w 2015 Rocznie

Miesiecznie

Próg 1:1,5 proc. Do kwoty 12012 euro

1001euro

Próg 2:3,5 proc. Na pozostałej kwocie do 5564 euro 463,67 euro
7 proc. Na następnych 52468 euro
8 proc. Dla pozostałej kwoty powyżej

 

Sprawdź czy twój USC jest naliczany zgodnie z tymi progami. Przykładowo – jeżeli zarabiasz 2000 euro miesięcznie, oblicz USC nastepujaco: za kwotę 1001 euro płacisz 1,5 proc., za kwotę 463,67 euro płacisz 3.5 proc., za resztę kwoty – 535,33 – płacisz 7 procent.

Dodaj te kwoty do siebie i otrzymasz swoją kwotę podatku USC do zapłaty.

Sprawdź również stawkę podatku USC, którą znajdziesz na swoim certyfikacie (TCC) i zastosuj ją do twojego tygodniowego/miesięcznego wynagrodzenia

Ubezpieczenie Zależne od Dochodów (PRSI)

Twoje PRSI zależy od tego w jakiej kategorii (klasie) płacisz to ubezpieczenie. Kategoria twojego ubezpieczenia PRSI zależy od rodzaju zatrudnienia i twoich zarobków. Większość pracowników płaci składkę według kategorii A (Class A). Te informacje znajdziesz również na swoim payslipie w kolumnie TAX/PRSI DETAILS.

Składka PRSI jest zobowiązaniem tygodniowym i naliczana jest od twoich tygodniowych zarobków.

Dla pracowników płacących w kategorii A (Class A)

  • jeżeli zarabiasz 352 euro lub mniej – nie płacisz PRSI,

  • jeżeli zarabiasz powyżej 352 euro na tydzień – płacisz 4 proc. PRSI.

Sprawdź swoją kategorię i kwotę składki PRSI na payslipie, i zobacz, czy zgadza się kwota procentowa (oblicz swoje PRSI dla stawki 0 proc. lub 4 procent).

Uwaga! PRSI nie redukuje kwoty dochodu, od którego płacisz podatek.

Informacje za ile tygodni masz opłaconych składek PRSI w bieżącym roku podatkowym, znajdziesz na payslipie w wierszu TOTAL INS WK.

Kwota netto do wypłaty (NET PAY)

Twoje wynagrodzenie netto, które ostatecznie otrzymujesz jako wypłatę, jest kwotą wynagrodzenia brutto pomniejszoną o kwotę zaliczki na podatek dochodowy, zredukowaną o podatek USC i ubezpieczenie PRSI pracownika

Te dane zazwyczaj zawarte są twoim payslipie. Znajdziesz na nim sumy od początku roku podatkowego do daty podanej na odcinku wypłaty. Możesz również skontrolować swoje łączne wynagrodzenie netto, biorąc pod uwagę łączny dochód do opodatkowania, skumulowany SRCOP, skumulowane kredyty jak wyżej. Te same kwoty powinny być na twoim dokumencie P60, który otrzymujesz od pracodawcy po zakończeniu roku podatkowego.
Opracowanie: Nasz Głos na podstawie materiałów Revenue, Citizen Information


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.