Nasza Gazeta w Irlandii Ograniczenie ulgi abolicyjnej – kiedy będziesz musiał dopłacić podatek w Polsce - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Ograniczenie ulgi abolicyjnej – kiedy będziesz musiał dopłacić podatek w Polsce

 

Od 1 stycznia 2021 roku zmieniają się zasady rozliczania dochodów uzyskiwanych w państwach, z którymi na podstawie dwustronnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania stosowana jest metoda proporcjonalnego odliczenia. Podatnicy uzyskujący dochody w tych krajach zapłacą wyższy podatek w Polsce. Zmiana dotyczy również dochodu uzyskiwanego przez obywateli polskich w Irlandii.

Jest to efekt ograniczenia ulgi abolicyjnej – od 1 stycznia 2021 roku ma ona wynosić maksymalnie 1360 zł. Jeżeli twoje zarobki za granicą są wyższe niż 8000 zł, będziesz musiał odprowadzić od nich podatek w Polsce. Dotyczy to również sytuacji, kiedy uzyskany dochód podlegał zwolnieniu podatkowemu lub niższej stawce podatkowej w państwie zarobkowym. Oznacza to, że osoby posiadające dochód zagraniczny w wysokości od 8000 do 85528 zł będą podlegały opodatkowaniu stawką 17 procent. Po przekroczeniu tej kwoty obowiązuje kolejny próg podatkowy wynoszący 32 procent.

Na ograniczeniu ulgi abolicyjnej stracić mogą między innymi pracownicy, członkowie zarządów i rad nadzorczych zagranicznych spółek oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą za granicą.

 

Czym jest ulga abolicyjna obowiązująca w 2020 r.

W ramach rozliczania zagranicznych dochodów obowiązują dwa podstawowe mechanizmy unikania podwójnego opodatkowania. Pierwszy z nich to metoda wyłączenia z progresją, korzystniejsza dla podatnika. W sytuacji, gdy polski rezydent podatkowy pracuje za granicą, nie musi odprowadzać podatku od zagranicznego dochodu w Polsce. Może mieć on jednak wpływ na wysokość podatków od dochodów osiąganych w Polsce.

 

Drugim sposobem jest metoda proporcjonalnego odliczenia, w ramach której podatnik ma obowiązek dopłacić polskiemu fiskusowi różnicę między podatkiem należnym w Polsce a podatkiem odprowadzonym w innym kraju. Jednocześnie należy podkreślić, że podstawę obliczenia stawki podatku będzie stanowić łączna kwota dochodów osiągniętych w Polsce i za granicą.

 

Zgodnie z art. 27g ustawy o podatku dochodowym, ulga abolicyjna przysługuje w przypadku:

  • dochodów osiąganych poza terytorium Polski ze źródeł takich jak: stosunek pracy, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy, działalność gospodarcza oraz działalność wykonywana osobiście;

  • praw majątkowych, w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.

 

 Wyższy podatek od dochodów zagranicznych zapłacą podatnicy, którzy:

  • mają status polskich rezydentów podatkowych, czyli przebywają w Polsce ponad 183 dni kalendarzowych w roku lub mają w Polsce centrum interesów życiowych;

  • uzyskują dochody podlegające metodzie proporcjonalnego odliczenia;

  • płacą za granicą podatek niższy niż zapłaciliby od takich samych dochodów w Polsce;

Na centrum interesów życiowych składają się: centrum interesów osobistych (rozumiane jako występowanie więzi rodzinnych i towarzyskich oraz aktywność społeczna, kulturalna, sportowa czy polityczna) oraz ośrodek interesów gospodarczych (miejsce osiągania większości dochodów, posiadania majątku, inwestycji itp.).

 

Ograniczenie ulgi abolicyjnej – jak obliczyć należny podatek

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie: www.biznes.gov.pl, www.podatnik.info, www.prawo.pl

 


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.