Nasza Gazeta w Irlandii Ograniczenie ulgi abolicyjnej – jak obliczyć należny podatek - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Ograniczenie ulgi abolicyjnej – jak obliczyć należny podatek

 

Wyjazd do innego kraju bądź praca zdalna, o ile jedno i drugie ma charakter tymczasowy i nie wpływa w szczególny sposób na związki pracownika z Polską (np. miejsce stałego zamieszkania, rodzina, mąż, żona, dzieci, liczba dni pobytu w kraju), nie powinny nieść za sobą konsekwencji podatkowych. Wraz z dłuższym przebywaniem za granicą związki osobiste i gospodarcze z Polską mogą maleć (np. poprzez rezygnację z umowy najmu w Polsce bądź sprzedaż mieszkania). Oznacza to, że pobyt pracownika za granicą wiąże się z powstaniem obowiązków podatkowych w kraju, w którym praca jest wykonywana.

Należy mieć na uwadze kwestie związane z:

  • rezydencją podatkową pracowników, tj. rejestrację pobytu oraz wykonywania pracy, jeżeli planowany pobyt ma być dłuższy niż 183 dni w ciągu roku;

  • obowiązkiem deklarowania wszystkich swoich światowych dochodów w kraju, w którym podatnik obecnie przebywa na stałe;

  • rejestracją w systemie podatkowym i ubezpieczeniowym, w tym odprowadzaniem podatków i opłacaniem składek społecznych w kraju, w którym pracownik wykonuje pracę.

W ramach umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z Irlandią od 1 stycznia 2020 roku stosowana jest metoda proporcjonalnego odliczenia. Oznacza to, że osoby zarabiające za granicą w przypadku bycia polskim rezydentem podatkowym dopłacają podatek w Polsce. Jednocześnie mają one możliwość skorzystania z ulgi abolicyjnej, która od 1 stycznia 2021 roku zostanie znacząco obniżona.

Osoby, które w 2020 roku uzyskały dochody w Irlandii i były polskimi rezydentami podatkowymi, za ten rok mogą skorzystać z ulgi abolicyjnej na starych zasadach, tj. od kwoty podatku obliczonej według metody proporcjonalnego odliczenia odejmują kwotę podatku obliczonego według metody wyłączenia z progresją.

W ramach tego typu dochodów uzyskiwanych po 1 stycznia 2021 roku ulga abolicyjna zostanie obniżona do kwoty 1360 zł rocznie. Oznacza to, że jeżeli podatek zapłacony za granicą będzie niższy od należnego w Polsce, podatnik będzie musiał dopłacić różnicę polskiemu urzędowi skarbowemu, mogąc odliczyć jedynie wspomnianą kwotę.

W ramach rozliczania tego typu dochodów w polskim urzędzie skarbowym podatnik wypełnia deklarację PIT, do której składa załączniki PIT/ZG i PIT/O.

 

Przeczytaj również – kiedy będziesz musiał dopłacić podatek w Polsce

 

Ulga abolicyjna dla irlandzkich dochodów od 2021 roku – przykład I

Kurs euro przyjęty na potrzeby przykładu wynosi 4,4 zł

Pan Antoni jest zatrudniony w Irlandii w systemie PAYE na kwotę 1800 euro brutto miesięcznie. W ciągu roku zarobi on 21 600 euro czyli 95 040 złotych. W Polsce przebywają jego żona i dziecko, przez co pan Antoni mimo stałego przebywania w Irlandii jest polskim rezydentem podatkowym.

W Irlandii ulga podatkowa (tax credit) dla osoby samotnej i pracującej w systemie PAYE wynosi 275 euro. Jego roczna pensja nie przekracza progu podatkowego 20 procent.

Miesięcznie, po odliczeniu ulgi w Irlandii, pan Antoni zapłaci 85 euro podatku, czyli 1020 euro za cały rok (4488 złotych).

W Polsce pan Antoni zapłaci podatek od zagranicznych dochodów (17 proc.) i odliczy ten zapłacony w Irlandii.

Od 1 stycznia 2021 roku ulga abolicyjna wynosi 1360 zł rocznie.
I próg podatkowy – 17 proc. – odnosi się do dochodów mieszczących się w kwocie 85 528 zł rocznie;
II próg podatkowy – 32 proc. – odnosi się do dochodów powyżej kwoty 85 528 zł rocznie.

Dla kwoty 85 528 zł mieszczącej się w I progu pan Antoni wyliczy podatek w skali 17 proc., czyli 14 540 złotych.
Od kwoty mieszczącej się w II progu – 9 512 zł (95 040 zł − 85 528 zł) – pan Antoni będzie musiał zapłacić podatek w wysokości 32 proc., czyli 3044 złotych.

Po obliczeniu należnego podatku według polskich progów podatkowych (14 540 zł + 3044 zł = 17 584 zł), odliczeniu podatku zapłaconego w Irlandii (17 584 zł − 4488 zł = 13 096 zł) oraz odliczeniu ulgi abolicyjnej (13 096 zł − 1360 zł = 11 736 zł) wysokość należnego podatku wyniesie 11 736 złotych. Właśnie tę kwotę pan Antoni będzie musiał dopłacić polskiemu urzędowi skarbowemu.

 

Przykład II
Pan Adam zarabia 1500 euro brutto w Irlandii. W Polsce mieszka jego żona z dziećmi.
Zarobi w ciągu roku 18000 euro, czyli 79200 złotych. Posiada ulgę podatkową 275 euro miesięcznie.

Miesięcznie, po odliczeniu ulg w Irlandii Pan Antoni zapłaci 25 euro podatku, tzn. 300 euro za cały rok, czyli 1320 złotych.

Zarobki Pana Adama mieszczą się w I progu w Polsce i oprocentowane są w skali17%.
79200 złotych*17%=13464 złotych

Po odjęciu zapłaconego podatku w Irlandii i odjęciu kwoty wolnej od podatku w Polsce Pan Adam zapłaci na konto Urzędu Skarbowego podatek dochodowy w wysokości 10784 złotych.
13464 złotych – 1320 złotych – 1360 złotych=10784 złotych

 

Przykład III
Pan Aleksy pracuje zdalnie z Polski dla firmy irlandzkiej i zarabia 1000 euro brutto i otrzymuje payslip z Irlandii.

Zarobki w ciągu roku wynoszą12000 euro czyli 52800 złotych. Posiada tax credit 275 euro miesięcznie.

Po odliczeniu ulg w Irlandii Pan Aleksander nie płaci podatku dochodowego w Irlandii. Jednakże zarobki Pana Aleksego mieszczą się w I progu podatkowym w Polsce i oprocentowane są 17%.
52800 złotych*17%=8976 złotych

Po odjęciu kwoty wolnej od podatku w Polsce (1360 złotych) Pan Aleksy zapłaci na konto Urzędu Skarbowego podatek dochodowy w wysokości 7616 złotych.
8976-1360=7616 złotych

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie: www.biznes.gov.pl, www.powroty.gov.pl, www.podatnik.info, www.prawo.pl.


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.
 

 

O nas/About Us