Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Mobbing w miejscu pracy – jak się bronić - ng24.ieng24.ie

Mobbing w miejscu pracy – jak się bronić

Mobbing to działania skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu bądź zastraszaniu. Może przybrać on wiele różnych form – działania mogą mieć charakter zarówno bezpośredni, jak i bezpośredni. Ich wspólnym mianownikiem jest naruszanie godności w miejscu pracy.

Przykładowe formy mobbingu:

 • wykluczenie społeczne i izolacja;

 • zniewagi słowne i obelgi;

 • nierówne traktowanie względem kolegów i koleżanek na podobnych stanowiskach;

 • umniejszanie opinii;

 • rozpowszechnianie złośliwych plotek lub insynuacji;

 • nękanie, szpiegowanie lub prześladowanie;

 • zastraszanie i agresywne interakcje;

 • przesadne monitorowanie wykonywanej pracy;

 • zatajenie informacji potrzebnych do prawidłowego wykonywania pracy;

 • wielokrotne manipulowanie treścią i celami pracy;

 • obwinianie osoby za rzeczy, na które nie ma ona wpływu;

 • używanie agresywnego bądź obscenicznego języka;

Powyższa lista oczywiście nie wyczerpuje katalogu działań mogących zostać uznanych za mobbing.

Pracodawca ma obowiązek dbać o wszystkich swoich pracowników, do których zalicza się także przeciwdziałanie mobbingowi. Ma on również obowiązki wynikające z ustawy Health and Safety at Work Act 2005 w zakresie dbania o dobro pracowników.

Szczegółową procedurę postępowania w przypadku skarg nieformalnych i formalnych skarg określa Code of Practice for Employers and Employees on the Prevention and Resolution of Bullying at Work, który wszedł w życie 23 grudnia 2020 roku. Zgodnie z zawartymi w nim przepisami pracodawca musi:

 • podejmować kroki mające na celu zapobieganie zastraszania pracownika w miejscu pracy;

 • prowadzić politykę przeciwdziałania zastraszaniu w zakresie rozpatrywania skarg dotyczących prześladowania;

 • opracować politykę przeciwdziałania zastraszaniu w porozumieniu z pracownikami;
  przygotować oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa pracownika na podstawie oceny ryzyka mobbingu.

Więcej informacji na temat złożenia skargi w związku z mobbingiem możesz znaleźć tutaj.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizens Information.

 


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.
 

 

 

„Nasz Głos” 12.08.2022 (752)

 

O nas/About Us

 

 

 

 

 

 

 

 

WYSZUKIWARKA PRACY W IRLANDII


 

Zbiórka na leczenie Tomusia