Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Konto bankowe bez opłat – Basic Bank Account -

Konto bankowe bez opłat – Basic Bank Account

 

Jeżeli chcesz otworzyć konto bankowe, a posiadasz niskie dochody bądź nie spełniasz warunków dotyczących skorzystania z promocji banków oferujących darmowe konta dla osób w określonym wieku bądź wpłacających określoną miesięczną kwotę, możesz otworzyć podstawowe konto bankowe – Basic Bank Account.

Do Basic Bank Account dołączona jest karta debetowa. Korzystając z podstawowego konta bankowego możesz także włączyć przelewy stałe bądź zarejestrować się w bankowości internetowej.

Nie musisz ponosić opłat z tytułu codziennego korzystania z takiego konta bankowego. Wciąż jednak mogą obowiązywać opłaty za:

  • wymianę karty debetowej,

  • przekazy bankowe,

  • usługi międzynarodowe

  • nieodebrane płatności.

Kwestię dotyczące tego typu opłat powinieneś omówić z bankiem przed otwarciem konta. Na koncie podstawowym nie możesz mieć debetu. Nie otrzymasz także książeczki czekowej.
Podstawowy rachunek bankowy jest rachunkiem bieżącym, z którego przez co najmniej rok nie będą pobierane żadne opłaty ani prowizje.

Aby otworzyć podstawowe konto bankowe musisz:

  • nie posiadać innego rachunku bieżącego w innym banku w Irlandii;

    przebywać legalnie w Unii Europejskiej;

  • mieć ukończone 18 lat (w większości banków);

  • przedstawić swój dowód tożsamości – może to być aktualny paszport lub ważne irlandzkie, brytyjskie bądź unijne prawo jazdy (ze zdjęciem) lub dowód osobisty wydany w jednym z krajów Unii Europejskiej. Niektóre banki mogą akceptować Public Service Card (PSC) jako dokument potwierdzający twoją tożsamość. Jednakże może być konieczne przedstawienie aktu urodzenia w celu potwierdzenia daty urodzenia, ponieważ PSC nie zawiera tego typu informacji;

  • potwierdzić adres zamieszkania – może być to rachunek za media (z ostatnich 6 miesięcy); oryginalne dokumenty ubezpieczenia (nie starsze niż 12 miesięcy); kopia Certyfikatu ulgi podatkowej (TCC); pismo od pracodawcy lub licencjonowanej agencji pośrednictwa pracy potwierdzające, że niedawno przybyłeś do Irlandii i rozpocząłeś pracę, ale nie możesz jeszcze przedstawić potwierdzenia adresu w Irlandii (będziesz musiał to zrobić w późniejszym terminie).

Imię i nazwisko oraz adres na potwierdzeniu adresu muszą być zgodne z danymi konta.

Konto możesz otworzyć w oddziale, chociaż ze względu na ograniczenia związane z COVID-19 wszystkie banki wymagają wcześniejszego umówienia się na spotkanie. Możesz również otworzyć konto: przez internet; za pośrednictwem aplikacji mobilnej; telefonicznie bądź na poczcie.

Pod koniec pierwszego roku bank sprawdzi twoje konto. Jeśli łączna suma kwot wpłaconych na konto w ciągu roku jest mniejsza niż krajowa płaca minimalna, będziesz mógł nadal korzystać z bankowości wolnej od opłat (maksymalnie do 5 lat).

W Irlandii nie funkcjonuje pojęcie płacy minimalnej w skali miesięcznej, choć wylicza się ją na podstawie minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę pracy. Podstawowa minimalna stawka godzinowa różni się ze względu na wiek pracownika. Osoba w wieku co najmniej 20 lat, zarabiająca minimalną stawkę 10,20 euro za godzinę (w 2021 roku), pracująca w pełnym wymiarze godzin (39 godzin tygodniowo) zarobiłaby 20685 euro rocznie. Jest to równowartość 1723 euro miesięcznie, przed potrąceniem podatku dochodowego, USC i PRSI.

Jeśli przekroczysz ten limit bądź posiadasz konto podstawowe dłużej niż 5 lat, twoje podstawowe konto bankowe zostanie zmienione na zwykły rachunek bieżący z opłatami i prowizjami.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie informacji Citizens Informations i mabs.ie

 


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.
O nas/About Us