Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | NIEPODLEGŁA | ng24.ie

NIEPODLEGŁA

Już od pierwszych dni okupacji w Polsce władze niemieckie wydawały zarządzenia i represje skierowane przeciwko Żydom polskim, którzy stanowili ok. 10 proc. wielokulturowej populacji II Rzeczypospolitej. Sklepy, restauracje, zakłady rzemieślnicze, których właścicielem byli Żydzi, musiały być oznakowane gwiazdą Dawida. Wprowadzono przymusową pracę dla mężczyzn w wielu od 14 do 60 roku życia, a od grudnia 1939 r. Żydzi musieli nosić na ramieniu białą opaskę z niebieską lub żółtą gwiazdą Dawida. Nie wolno było im przebywać w parkach i na głównych ulicach. Zakazano im posiadania większej ilości gotówki, regularnie grabiono ich mieszkania. Rozpoczęto segregację – ludność żydowską oddzielano od polskiej.
Czytaj dalej

Otagowano , , |

We wrześniu 1939 roku Polska stanęła w obliczu zmasowanego ataku ze strony dwóch agresorów. 1 września zostaliśmy zaatakowani przez Niemcy, zaś 17 września na ziemie polskie wkroczyła Armia Czerwona. Siły radzieckie użyte do inwazji na Polskę pod względem wyposażenia dorównywały niemieckim i były dwa razy większe niż siły Wehrmachtu. Atak Związku Radzieckiego był totalnym zaskoczeniem dla polskich władz. Nastąpił wskutek postanowień paktu Ribbentrop-Mołotow, umowy zawartej między Niemcami a ZSRR, podpisanej w dniu 23 sierpnia 1939 roku. Jej nazwa pochodzi od nazwisk ministrów spraw zagranicznych obydwu państw. Umowa była formalnie paktem o nieagresji pomiędzy III Rzeszą a ZSRR. Jednak, wraz z tajnym załącznikiem, dotyczyła ona rozbioru terytoriów lub rozporządzania niepodległością suwerennych państw: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii. Podpisanie tej umowy oznaczało w praktyce zgodę ZSRR na wybuch II wojny światowej. Linia demarkacyjna III Rzesza – ZSRR została wytyczona na terenie Polski wzdłuż linii rzek: … Czytaj dalej

Otagowano , |