Nasza Gazeta w Irlandii Irlandczycy masowo tracą domy przez eksmisję - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Irlandczycy masowo tracą domy przez eksmisję

Szokujące dane! Liczba nakazów eksmisji wzrosła o 58 proc.

06 Od stycznia do końca czerwca wydano prawie 3 tys. wypowiedzeń najmu – takie dane zaprezentował Residential Tenancies Board (RTB), niezależna organizacja zajmująca się sprawami spornymi pomiędzy najemcą a wynajmującym.


To według danych jeszcze nie efekt kryzysu – jak podaje RTB większość właścicieli za przyczynę wypowiedzenia najmu podaje zamiar sprzedaży nieruchomości – jednak może okazać się przyczyną innego. Niektórzy z najemców, którzy tracą dach nad głową mogą być zmuszeni do szukania zakwaterowania w ośrodkach dla bezdomnych, jeśli nie będą w stanie znaleźć nowego mieszkania. Jest to w obecnym czasie wielce prawdopodobne, biorąc pod uwagę wzrost czynszów, jak i brak na rynku nieruchomości na wynajem, szczególnie w większych miastach, takich jak: Dublin, Cork, Limerick i Galway. Serwis breakingnews.ie, który opisał ten temat, przyznaje, że konieczna może okazać się interwencja ministra ds. mieszkalnictwa Darragha O’Briena.

Czynsze za wynajem nieruchomości nie przestają rosnąć

Według prawa termin wypowiedzenia najmu zależy od tego, jak długo najemca mieszkał w danej nieruchomości (patrz ramka poniżej). Od 6 lipca 2022 r. obowiązują dłuższe okresy wypowiedzenia, których muszą przestrzegać właściciele lokali informujący najemcę o zakończeniu najmu.

Należy pamiętać, że „czas trwania najmu” odnosi się do całkowitego czasu, w którym najemca mieszkał w lokalu, tj. od daty rozpoczęcia najmu do dnia doręczenia wypowiedzenia włącznie. Wystawione wypowiedzenie z krótszym okresem może zostać unieważnione w całości. Nowe okresy wypowiedzenia nie mają zastosowania do wypowiedzenia najmu z powodu naruszenia obowiązków najemcy lub zaległości czynszowych.

Nowe przepisy nałożyły na landlordów obowiązek przesłania kopii zawiadomienia o wypowiedzeniu do RTB w tym samym czasie, w którym doręcza go najemcy. Jej nieprzesłanie powoduje unieważnienie wypowiedzenia.

Na przydział mieszkania bezdomni muszą czekać przynajmniej rok

Zgodnie z prawem irlandzkim wynajmujący nie może zmusić lokatora do opuszczenia lokalu objętego umową najmu bez podania minimalnego okresu wypowiedzenia, które należy przedstawić na piśmie, tzn. w postaci listu, a nie np. SMS-a. Samo powiadomienie ustne nie jest ważne.

Najemca, który otrzymał zawiadomienie o eksmisji, wypowiedzenie najmu lub zawiadomienie o zakończeniu trwania kontraktu od właściciela lokalu, który nie przestrzega minimalnego okresu powiadomienia o wygaśnięciu najmu, powinien natychmiast zgłosić to RTB oraz sprawdzić czy landlord wysłał tam kopię zawiadomienia. Informacji dotyczących minimalnego okresu powiadomienia, który ma zastosowanie do naszej umowy najmu, udzielić może Residential Tenancies Board (rtb.ie) lub grupa doradcza najemców Threshold (threshold.ie).

Krystyna Zielińska

Czas trwania najmu (od daty rozpoczęcia)

Wymagany okres wypowiedzenia (liczba dni)

Mniej niż 6 miesięcy

90 dni

Co najmniej 6 miesięcy, ale krócej niż rok

152 dni

Co najmniej 1 rok, ale mniej niż 7 lat

180 dni

Co najmniej 7 lat, ale mniej niż 8 lat

196 dni

8 lat i dłużej 224 dni

224 dni


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.