Nasza Gazeta w Irlandii Back to School Clothing and Footwear Allowance w 2021 roku - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Back to School Clothing and Footwear Allowance w 2021 roku

Wszystkie osoby posiadające dzieci pobierające Pandemic Unemployment Payment są uprawnione do otrzymywania zasiłku Back to School Clothing and Footwear Allowance (BTSCFA).
BTSCFA przeznaczony jest na pokrycie kosztów ubioru i obuwia szkolnego dzieci rozpoczynających nowy rok nauki. Zasiłek nie podlega opodatkowaniu. Aplikacje na rok szkolny 2021 składa się od 21 czerwca do 30 września.

Aby zakwalifikować się do tego świadczenia, musisz otrzymywać zasiłek z opieki społecznej lub brać udział w programie szkolenia, zatrudnienia bądź edukacji dorosłych. Do otrzymywania BTSCFA mogą kwalifikować się osoby otrzymujące: zasiłek dla bezrobotnych związany z pandemią COVID-19 (Pandemic Unemployment Payment), zasiłek dla pracujących rodzin (Working Family Payment), zasiłek rodzinny związany z powrotem na rynek pracy (Back to Work Family Dividend), Maternity Benefit bądź Adoptive Benefit.

Przed złożeniem wniosku musisz potwierdzić, że twoje dziecko/twój podopieczny jest na twoim utrzymaniu poprzez złożenie deklaracji Increase for a Qualified Child (IQC), przedkładając informacje o dochodzie i typie zasiłków, który otrzymujesz.
Nie możesz aplikować o zasiłek BTSCFA, jeżeli dziecko nie jest rezydentem Irlandii.

Twój wniosek będzie podlegał ocenie dochodów.

Limity dochodu w 2021 roku

Do oceny dochodu pod uwagę brany jest:

  • cały dochód gospodarstwa domowego, włączając wszystkie świadczenia socjalne wypłacane przez DEASP lub HSE (także w ramach programu Youthreach);\

  • każdy inny dochód przed opodatkowaniem – majątek, inwestycje, oszczędności od kwoty powyżej 5000 euro (włączając nieruchomości, ale bez domu/mieszkania, w którym mieszkasz), wyłączając składkę PRSI i standardowe odliczenie – Travel Allowance – do 20 euro na tydzień.

Do oceny dochodu nie wliczają się: Rent Supplement, Mortgage Interest Supplement, Family Income Supplement, Blind Welfare Allowance, Rehabilitation Training Allowance, Domiciliary Care Allowance, Mobility Allowance, Student Grant Scheme.

 

Cały dochód gospodarstwa domowego musi być niższy niż:

Oboje rodziców/opiekunów / Limit dochodu (tygodniowy)

1 dziecko / 608,70 euro

2 dzieci / 653,70 euro

3 dzieci / 698,70 euro

4 dzieci / 743,70 euro*

 

Samotny rodzic / Limit dochodu (tygodniowy)

1 dziecko / 443,30 euro

2 dzieci / 488,30 euro

3 dzieci / 533,30 euro

4 dzieci / 578,30 euro*

*Limit dochodu wzrasta o 45 euro dla kolejnego Kwalifikowanego Dziecka (QC)

 

Zasady

By móc podlegać pod BTSCFA, twoje dzieci muszą być w wieku od 4 do 22 roku życia w dniu 30 września 2021 roku. Jeśli jesienią 2021 roku będą w wieku od 18 do 22 roku życia, muszą uczęszczać do szkoły średniej lub koledżu w pełnym wymiarze godzin. Dostaniesz również dopłatę na każde Kwalifikowane Dziecko wraz ze swoją wypłatą świadczenia.

Zasiłek wynosi 150 euro na dzieci w wieku od 4 do 11 roku życia i 275 euro na dzieci w wieku od 12 do 22 roku życia. W przypadku wielu rodzin jest on wypłacany automatycznie. Oznacza to, że nie muszą się one o niego ubiegać. Jeżeli zakwalifikujesz się automatycznie, przed 21 czerwca 2021 roku otrzymasz pismo z informacją. Jeżeli nie otrzymasz listu potwierdzającego otrzymywanie płatności, musisz złożyć wniosek online.

Jeśli którekolwiek z twoich dzieci ma co najmniej 18 lat, musisz złożyć dla nich wniosek o BTSCFA i okazać dowód uczęszczania przez nie do szkoły średniej (nawet jeśli świadczenia zostały przyznane innym dzieciom w twojej rodzinie).

Od 21 czerwca 2021 roku możesz ubiegać się o BTSCFA online za pośrednictwem MyWelfare.ie. Aby złożyć wniosek online, musisz mieć kartę Public Services Card i zweryfikowane konto MyGovID. Jeśli masz trudności z aplikowaniem online, możesz skontaktować się z sekcją BSCFA pod numerem 071 91 93318 lub 0818 11 11 13 bądź mailowo: BSCFA@welfare.ie. Termin składania wniosków upływa 30 września 2021 roku.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizens Information

 


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.