Nasza Gazeta w Irlandii Zwolnienie lekarskie, urlopy a święta państwowe - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Zwolnienie lekarskie, urlopy a święta państwowe

W Irlandii mamy obecnie dziesięć dni ustawowo wolnych od pracy w postaci świąt państwowych, podczas których instytucje państwowe, w tym urzędy oraz szkoły są zamknięte i pracownicy mają wolny dzień.


Twoje prawo do dni wolnych od pracy jest określone w „Ustawie Organisation of Working Time Act 1997, na podstawie której większość pracowników ma prawo do płatnego urlopu w czasie dni świąt państwowych, o czym pisaliśmy w poprzednim tygodniu w wydaniu nr 776.

Jeśli jesteś pracownikiem zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin i przebywasz na zwolnieniu lekarskim w czasie święta państwowego, masz prawo do otrzymania zasiłku za święta państwowe, które ciebie ominęły.

Jeśli pracujesz w niepełnym wymiarze i przebywasz na zwolnieniu lekarskim podczas święta państwowego, masz prawo do zapłaty za dzień ustawowo wolny od pracy, pod warunkiem, że pracowałeś u swojego pracodawcy przez co najmniej 40 godzin w ciągu ostatnich pięciu tygodni.

Jednakże, jeśli nie pracujesz dłużej niż 26 kolejnych tygodni z powodu choroby lub wypadku lub ponad 52 tygodnie z powodu wypadku przy pracy i jesteś nieobecny w pracy bezpośrednio przed świętem, to nie jesteś uprawniony do wynagrodzenia za święto państwowe.

Jeśli jesteś na urlopie macierzyńskim (maternity leave), adopcyjnym (adoptive leave), ojcowskim (paternity leave) lub rodzicielskim (parent’s leave lub parental leave) masz prawo do urlopu za wszelkie dni ustawowo wolne od pracy, które przypadają w trakcie twojego urlopu.

Nie jesteś uprawniony do wypłaty świadczeń za dni świąteczne, jeśli byłeś nieobecny w pracy bezpośrednio przed świętem państwowym, a twoja nieobecność wynosiła:
• ponad 13 tygodni z powodu zwolnienia lub z innego powodu, o którym wiedział pracodawca,
• z powodu strajku,
• po pierwszych 13 tygodniach urlopu opiekuńczego (carer’s leave).

Jeśli twoje zatrudnienie kończy się w tygodniu kończącym się w dniu poprzedzającym święto państwowe, a pracujesz u swojego pracodawcy przez ostatnie 4 tygodnie, powinieneś otrzymać dodatkowe wynagrodzenie za dzień wolny od pracy. Zasada ta dotyczy również pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, którym przysługuje prawo do dni ustawowo wolnych od pracy, którzy przepracowali co najmniej 40 godzin w ciągu ostatnich 5 tygodni.

Jeśli z jakichkolwiek powodów nie miałeś dni wolnych od pracy, możesz złożyć skargę na pracodawcę do WRC na podstawie Ustawy Organisation of Working Time Act w ciągu 6 miesięcy od wystąpienia sporu lub skargi, korzystając z instrukcji i formularza na stronie www.workplacerelations.ie/en/Complaints_Disputes/Refer_a_Dispute_Make_a_Complaint/

Termin może zostać przedłużony na kolejne 6 miesięcy, ale tylko wtedy, gdy istnieje uzasadniona przyczyna, która uniemożliwiła wniesienie skargi w normalnym terminie.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizens Information


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.