Nasza Gazeta w Irlandii Zwolnienie chorobowe i zasiłek chorobowy płatne przez pracodawcę - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Zwolnienie chorobowe i zasiłek chorobowy płatne przez pracodawcę

Do tej pory za pierwsze trzy dni choroby pracownik nie otrzymywał ani wynagrodzenia, ani żadnego zasiłku, nawet jeśli miał zwolnienie lekarskie i został mu przyznany Illness Benefit. Zasiłek ten był płatny dopiero od czwartego dnia choroby. Od 1 stycznia 2023 r. zmieniają się przepisy, na podstawie których pracownik ma prawo do płatnego zasiłku chorobowego, płatnego przez pracodawcę, ale tylko za trzy dni w całym roku kalendarzowym.

Nowa płatność nazywa się ustawowym zasiłkiem chorobowym (The Statutory Sick Pay (SSP) i zasiłek ten ma być wypłacany przez pracodawcę w wysokości 70 proc. twojego dziennego normalnego wynagrodzenia, maksymalnie do 110 euro dziennie za dni chorobowe następujące po sobie lub nie.

Wprowadzenie SSP zapoczątkowało dużą reformę służby zdrowia i ochrony socjalnej, włączając w nią pracodawców. Zmiana przepisów została rozłożona na cztery lata, i tak: w 2024 r. pracodawca będzie opłacał do pięciu dni, w 2025 – do siedmiu dni, 2026 – do dziesięciu dni zasiłku chorobowego pracownika w roku.

Jeśli nie pracujesz z powodu choroby dłużej niż trzy dni i masz wystarczającą liczbę, opłaconych powyżej dwóch pełnych lat składek PRSI, możesz złożyć wniosek do DSP o Illness Benefit.

Ile wynosi dzienne wynagrodzenie?

Twoje normalne dzienne wynagrodzenie zawiera poza podstawą również stałe premie lub dodatki, ale nie obejmuje nadgodzin ani prowizji.

Jeśli twoje wynagrodzenie zmienia się z tygodnia na tydzień, wtedy do zasiłku liczy się twoje średnie wynagrodzenie z 13 tygodni poprzedzających zwolnienie chorobowe.

Aby otrzymać The Statutory Sick Pay musisz:

  • być pracownikiem i przepracować co najmniej 13 tygodni u swojego pracodawcy, także jeśli jesteś na okresie próbnym, w trakcie szkolenia czy pracownikiem agencyjnym,

  • mieć zaświadczenie od swojego GP, że jesteś chory.

Ochrona twoich praw pracowniczych na czas choroby

Twoje prawa pracownicze są chronione podczas zwolnienia lekarskiego i jesteś traktowany tak samo, jak osoba zatrudniona.

Jeśli pracujesz w pełnym wymiarze godzin i jesteś na zwolnieniu lekarskim podczas święta państwowego, możesz otrzymać zasiłek chorobowy za ten dzień lub pracodawca może potraktować cię jako osobę niebędącą na zwolnieniu lekarskim w święto państwowe i wypłacić ci normalne wynagrodzenie za ten dzień.

W podobnej sytuacji, jeśli pracujesz w niepełnym wymiarze godzin, masz prawo do zwolnienia z pracy w święto państwowe, ale musisz mieć przepracowane u tego pracodawcy co najmniej 40 godzin w ciągu ostatnich pięciu tygodni.

Nie masz prawa do otrzymania wynagrodzenia za święto państwowe, jeśli przebywasz na zwolnieniu lekarskim bezpośrednio przed świętem państwowym i: byłeś nieobecny w pracy przez ponad 26 tygodni z powodu choroby lub wypadku, lub ponad 52 tygodni z powodu wypadku przy pracy.

Jeśli zachorujesz podczas urlopu wypoczynkowego i otrzymasz zaświadczenie lekarskie za te dni choroby, dni te nie będą liczone jako dni urlopu wypoczynkowego.

Jeśli przebywasz na długim zwolnieniu lekarskim i nie możesz wziąć urlopu, możesz go przenieść do 15 miesięcy po zakończeniu roku. Jeśli zaś odejdziesz z pracy w ciągu tych 15 miesięcy, powinieneś otrzymać ekwiwalent urlopowy za każdy dzień urlopu, którego nie wykorzystałeś z powodu choroby.

Jeśli weźmiesz zwolnienie lekarskie w okresie próbnym, pracodawca może przedłużyć ci okres próbny, szkolenie lub przyuczenie do zawodu o tyle samo dni.

Utrata pracy

Jeśli często przebywasz na zwolnieniu lekarskim lub choroba uniemożliwia ci wykonywanie pracy, możesz ją utracić. W niektórych przypadkach prawo może chronić cię przed niesprawiedliwym zwolnieniem.

Jeśli uważasz, że zostałeś niesłusznie zwolniony lub w jakiś sposób za swoją absencję ukarany, możesz złożyć skargę na pracodawcę do Workplace Relations Commission (WRC), organizacji, która zajmuje się ochroną praw pracowniczych, na stronie:

www.workplacerelations.ie/en/complaints_disputes/refer_a_dispute_make_a_complaint,

nie później niż 6 miesięcy od dnia wystąpienia sporu.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizens Information.

 


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.