Nasza Gazeta w Irlandii Zaproszenie do wzięcia udziału w międzynarodowym Konkursie „Być Polakiem” - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Zaproszenie do wzięcia udziału w międzynarodowym Konkursie „Być Polakiem”


Nowe wyzwanie dla młodych ambasadorów Polski

Kochani Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice,

Przed czternastoma laty rozpoczęliśmy dialog z młodą Polonią o polskich sprawach. Był to rok 30-lecia rejestracji NSZZ „Solidarność”. Prosiliśmy wtedy, aby uczestnicy konkursu zebrali rodzinne wspomnienia, jak ich bliscy, żyjący poza granicami, walczyli o wolną Polskę. Liczba i jakość prac konkursowych przeszły nasze najśmielsze oczekiwania i potwierdziły tezę, że wolność wywalczyliśmy wspólnie: my w kraju i Polacy w świecie. Powodzenie pierwszej edycji konkursu dowiodło jego ważkości dla dzieci i młodzieży polonijnej. Dlatego przez kolejne lata realizowaliśmy konkurs na całym świecie. W trzynastu edycjach wzięło udział ok. 13 tys. uczestników z ponad 40 krajów świata.
Zapraszamy dzieci, młodzież i nauczycieli ze szkół polonijnych do udziału w XIV edycji konkursu „Być Polakiem”. Zachęcamy do zainteresowania konkursem także tych, których języka polskiego i polskiej historii uczą rodzice i tych, którym w nabieraniu sprawności w posługiwaniu się polszczyzną pomaga komputer lub pracownicy polskich placówek kultury.

W tej edycji proponujemy takie tematy:

Moduł A – dla dzieci i młodzieży:

Grupa I – prace plastyczne, wiek 6 – 9 lat: „Polska okiem i pędzlem podróżnika – reportera”.

Grupa II – prace literackie, wiek 10 – 13 lat: „Przygoda, jaką przeżyłam/przeżyłem, lub chciałabym/chciałbym przeżyć w Polsce”.

Grupa III – prace literackie, wiek 14 – 16 lat: „Współcześni* polscy odkrywcy i wynalazcy, żyjący i pracujący poza granicami Polski”.

Grupa IV – prace literackie, wiek 17 – 22 lata: „Od Syberii do Londynu. Żołnierze w mundurach i w cywilu w Armii Generała Władysława Andersa”.

Grupa V – prace filmowe, wiek – 10 – 22 lata: „Polska legenda – mój film”.

Tegoroczne tematy modułu A – dla dzieci i młodzieży zostały zróżnicowane tak, aby ich autorzy, przygotowując prace konkursowe, bez względu na wiek i umiejętności językowe, mogli odczuwać satysfakcję i radość z powodu swego polskiego pochodzenia. Opracowując zadania konkursowe, uczestnicy nabywają nowej wiedzy o Polsce i nabierają biegłości językowej. Te umiejętności zwiększą z kolei ich pewność w mówieniu o Polsce i kreowaniu jej dobrego wizerunku. Konkurs „Być Polakiem” jest więc swoistą „szkołą ambasadorów” dla młodzieży polonijnej.

Moduł B – dla nauczycieli:
Scenariusz lekcji „Gramatyka na wesoło”.

Po raz kolejny zapraszamy nauczycieli do udziału w zmaganiach o laur metodyczny. W tej edycji zagadnieniem gramatycznym, któremu poświęcimy uwagę, będzie fleksja lub składnia czasownika. Przede wszystkim jednak chcemy skupić się na formie i sposobie przekazu i utrwalaniu materiału gramatycznego. Jaki to sposób? Po prostu wesoły. Przyswojenie trudnych zagadnień językowych znacznie ułatwiają teksty, łączące zabawne treści z przykładami użyć omawianych problemów gramatycznych. Oczekiwane są więc konspekty, w których zagadnienia językowe będą prezentowane uczniom za pomocą tekstów, ćwiczeń i zabaw dowcipnych, żartobliwych, a może nawet nieco krotochwilnych.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!
Joanna Fabisiak, poseł na Sejm RP, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Marek Machała, koordynator generalny konkursu, www.bycpolakiem.pl

* Współczesność – epoka historyczna, która trwa do chwili obecnej. W Konkursie to hasło dotyczy XX i XXI wieku.


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.