Nasza Gazeta w Irlandii Working Family Payment cz. 2 - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Working Family Payment cz. 2

Wyliczanie stawki zasiłku dla rodziny pracującej

Urząd będzie oceniał dochód twojego gospodarstwa domowego w teście dochodów. Porównuje on twój całkowity dochód z limitem dochodu Working Family Payment (WFP) określony dla wielkości twojej rodziny. Jeśli zarabiasz mniej niż limit dochodu WFP, możesz otrzymać płatność.

Przy obliczaniu dochodu podlegającego oszacowaniu uwzględnia się łączny dochód pary (w związku małżeńskim, partnerskim lub konkubinacie), a do oceny dochodu brane są pod uwagę:
twoje zarobki podlegające opodatkowaniu oraz zarobki małżonka, partnera lub konkubenta podlegające opodatkowaniu (brutto pomniejszone o podatek, PRSI, USC, składki na ubezpieczenie emerytalne i składki na osobiste konta oszczędnościowe emerytalne).

Dodatkowy dochód, który otrzymujecie z tytułu zatrudnienia (np. wynagrodzenie za nadgodziny, premie, dodatki lub prowizje).
Wszelkie wasze dochody z tytułu samozatrudnienia.
Dochód z emerytur pracowniczych.
Dochód ze świadczeń socjalnych lub stypendium studenckiego.
Cały dochód rodziny z płatności dla opiekunów (Carer’s Allowance lub Carer’s Benefit).
Dochody z najmu nieruchomości lub gruntu. (Nie można odliczyć rat kredytu hipotecznego ani innych wydatków).

Do oceny dochodu nie są brane pod uwagę:
posiadany kapitał w postaci nieruchomości, oszczędności na rachunkach bankowych i samochodów.
Ww. wypłaty socjalne: Child Benefit; Guardian’s payments; Supplementary Welfare Allowance; Domiciliary Care Allowance; Foster Child Allowance; Rent Allowance for tenants affected by the de-control of rents; Rent Supplement; Fuel Allowance; dochód z organizacji charytatywnej; dochód z zapewniania zakwaterowania studentom uczącym się języka irlandzkiego na obszarach Gaeltacht; Wpłaty z Funduszu Stypendialnego (1916 z Departamentu Oświaty).
Płatności Uversity w ramach stypendiów szkolnictwa wyższego dla dorosłych do max. kwoty 7 tys. euro rocznie.

Płatności w ramach programu transportu szkolnego Departamentu Edukacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Wszelkie dochody, jakie mogą mieć twoje dzieci.
Zasiłek uznaniowy za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy

Dochód z wynajmu
Dochód z wynajmu nieruchomości lub gruntu podlega ocenie i nie można odliczyć spłaty kredytu hipotecznego ani innych wydatków, aczkolwiek możesz otrzymywać do 14 tys. euro rocznie za wynajęcie pokoju we własnym domu (tylko obcej osobie) bez wpływu na płatność Working Family Payment.

Obliczanie dochodu dla WFP
Departament Ochrony Socjalnej (DSP) oblicza zarobki podlegające oszacowaniu, które zarobiłbyś przez 52 tygodnie. Jeśli jesteś nowo zatrudniony, twój średni tygodniowy dochód jest obliczany od momentu rozpoczęcia pracy u tego pracodawcy. Jeśli chcesz oszacować całkowitą kwotę dochodu podlegającego ocenie, możesz skorzystać z estymatora pracy DSP na stronie www.gov.ie/en/service/4c93cf-benefit-of-work-estimator.

Limity dochodów WFP w 2022 r.*
Jeśli masz: A tygodniowy dochód rodziny jest niższy niż:
Jedno dziecko €551
Dwoje dzieci €652
Troje dzieci €753
Czworo dzieci €844
*W tabeli podane są limity dla rodzin z od jednego do czworga dzieci. Jeśli masz więcej niż czworo dzieci, sprawdź limity w DSP.
Jeśli zakwalifikujesz się do WFP, otrzymasz co najmniej 20 euro tygodniowo. Możesz mieć również prawo do dodatku Back to School Clothing and Footwear Allowance.
Jak aplikować o WFP?
Możesz złożyć wypełniony wniosek w lokalnym urzędzie INTREO lub online za pośrednictwem serwisu MyWelfare.ie, jeśli masz zweryfikowane konto na MyGovID. Będziesz musiał podać swoje dane bankowe i informacje o dochodach swoich (i partnera) oraz najnowsze odcinki wypłaty (payslipy).
Możesz zrobić to również mailowo: WFPNewClaims@welfare.ie (dla nowych wniosków) lub WFPRenewals@welfare.ie (dla wnioskujących o odnowienie płatności).
Jeśli uważasz, że niesłusznie odmówiono ci WFP, możesz się odwołać od decyzji.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizens Information.


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.