Nasza Gazeta w Irlandii Więcej urodzeń i wyższy wiek rodzących w Irlandii - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Więcej urodzeń i wyższy wiek rodzących w Irlandii

Kobiety częściej rodzą po 30-tce

Statystyki pokazują, że kobiety coraz później decydują się na macierzyństwo. Średni wiek, w którym kobiety rodzą po raz pierwszy nieznacznie wzrósł. Obecnie statystyczna matka w Irlandii, rodząca swoje pierwsze dziecko ma prawie 32 lata.

Według danych statystycznych podsumowujących zeszły rok, opublikowanych przez irlandzki Główny Urząd Statystyczny, w 2021 r. zarejestrowano 58 443 urodzeń. Urodziło się o 2484 więcej dzieci niż rok wcześniej, co oznacza 4,4 proc. wzrost liczby urodzeń w porównaniu z rokiem 2020. Mimo to, w ostatniej dekadzie wskaźnik urodzeń znacznie spadł (o 21,7 proc.), z 16,3 urodzeń na 1 tys. osób w 2011 r. do 11,7 w 2021 roku.

Statystyki pokazują też, że kobiety rodzą później dzieci. Średni wiek matek rodzących po raz pierwszy wzrósł w ubiegłym roku o 0,2 roku do 31,6 roku. Średni wiek matek dla wszystkich urodzeń zarejestrowanych w 2021 r. wynosił 33,3 lata (w 2020 r. było to 33,1 lat, a w 2011 r. 31,8 lat). Około 38,8 procent porodów odnotowano u matek rodzących po raz pierwszy.

Ponad trzy czwarte ubiegłorocznych porodów to narodziny dzieci irlandzkich matek. Nieco ponad 10 proc. rodzących pochodziło z innych krajów Unii Europejskiej, a 2 proc. matek było obywatelkami Wielkiej Brytanii. Matkami zostało też 699 nastolatek, z których 16 miało poniżej 26 lat. 256 kobiet rodzących miało 45 lat i więcej, co stanowi ok. 0,044 proc. wszystkich zarejestrowanych urodzeń w Republice.

W Leitrim urodziło się najmniej dzieci (405 urodzeń). Hrabstwo Dublin mogło poszczycić się najwyższą liczbą urodzeń, (6463), co stanowiło 11 proc. wszystkich zarejestrowanych urodzeń w kraju.

Ponad dwie trzecie dzieci, czyli 41,4 proc. przyszło na świat ze związków pozamałżeńskich lub cywilnych związków partnerskich, a 26,3 proc. dzieci było par żyjących w konkubinacie.

Civil Partnership – związek partnerski

W zeszłym roku zanotowano 180 zgonów niemowląt (w wieku poniżej jednego roku) i 140 zgonów noworodków (w wieku poniżej czterech tygodni). Przyrost naturalny ludności – liczba urodzeń minus zgony – w ubiegłym roku wyniósł 25 388, czyli był o 4,9 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Anna Domańska


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.