Nasza Gazeta w Irlandii W 2021 r. prawie 11 tys. osób szukało leczenia uzależnienia od narkotyków - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

W 2021 r. prawie 11 tys. osób szukało leczenia uzależnienia od narkotyków

Kokaina głównym powodem odwyków

Najnowsze dane Rady ds. Badań Zdrowia – Health Research Board (HRB) wskazują, że stale rośnie liczba osób poszukujących leczenia z powodu problemów uzależnienia od kokainy. W latach 2015 -2021 liczba osób uzależnionych się potroiła.

Według raportu HRB, National Drug Treatment Reporting System (NDTRS) 2015-2021 Drug Treatment Data, opublikowanego przez „The Journal”, w Rep. Irlandii w 2021 r. leczenie uzależnienia od narkotyków otrzymało 10 769 osób. Dwa na pięć przypadków stanowiły nowe zgłoszenia, a niemal co trzecia osoba szukała leczenia z powodu kokainy.

Dane pokazują również, że kokaina wyprzedziła heroinę i stała się głównym narkotykiem, od którego uzależnione są osoby zgłaszające się pierwszorazowo na leczenie w Irlandii. To ona jest dziś problemem nr 1 wśród nowych przypadków wymagających leczenia. W dalszym ciągu w ścisłej czołówce ogółu uzależnień znajdują się opioidy (w tym heroina i metadon), a następnie kokaina, konopie indyjskie i benzodiazepiny.

Niepokojące jest to, że liczba osób poszukujących leczenia z powodu zażywania kokainy wzrosła trzykrotnie z 1026 osób w 2015 r. do 3248 w 2021 r. Około 40 proc. tych pacjentów stanowią osoby, które zgłosiły się po raz pierwszy i wymagają leczenia.

10 lat CKU – Doświadczenia w pracy z kobietami uzależnionymi

– Tegoroczne dane dotyczące leczenia uzależnień od narkotyków zwracają szczególną uwagę na rosnące rozpowszechnienie kokainy jako narkotyku problemowego w irlandzkim społeczeństwie. Na podstawie aktualnych danych, HRB może dostarczyć ważnych informacji na temat trendów w leczeniu uzależnień, które mogą kształtować politykę i praktykę w odniesieniu do wspierania metod leczenia, a także uwzględniania czynników ryzyka i profilaktyki – powiedziała Dyrektor naczelna HRB, Mairead O’Driscoll.

– Chociaż obserwujemy spadek odsetka przypadków zażywania kokainy z więcej niż jednym innym narkotykiem, prawie dwie trzecie osób miesza kokainę z innymi narkotykami. Jest to problem, ponieważ mieszanie leków może wpływać na powrót do zdrowia i zwiększać ryzyko przedawkowania – zwróciła z kolei uwagę Dr Suzi Lyons, starszy pracownik naukowy HRB.

Centrum Together-Razem: Kilka słów o terapii uzależnień

Raport pokazał również, że wzrasta odsetek kobiet uzależnionych od kokainy. Do 2020 r. kobiety stanowiły ok. 20 proc. przypadków, w 2021 r. kobiet uzależnionych od kokainy jest już ok. 25 procent.

Radosław Kotowski


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.