Nasza Gazeta w Irlandii VI Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

VI Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

W tym roku, w dniach od 29 czerwca do 2 lipca, odbywał się VI Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, który zorganizowała Rada Polonii Świata i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Zjazd odbywa się cyklicznie co 5 lat i gości przedstawicieli Polonii z całego świata. Wydarzenie zgromadziło ponad 350 gości z 44 krajów, którzy spotkali się, aby wziąć udział w uroczystościach i podyskutować na tematy nurtujące Polonię. Honorowy patronat nad Zjazdem objął prezydent Andrzej Duda.

W trakcie Zjazdu odbyło się szereg oficjalnych spotkań przedstawicieli Polonii m.in. w siedzibie Sejmu RP, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Pałacu Prezydenckim i w Domu Polonii w Puławach.
List do uczestników Zjazdu skierowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek, który odczytała wicemarszałek Małgorzata Gosiewska. W liście marszałek Witek przytoczyła słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który mawiał: „Warto być Polakiem. Polacy wiedzą, czym jest prawdziwa miłość do Ojczyzny, jak ją pielęgnować, jak o nią walczyć, zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Nasz naród zna cenę wolności, potrafi jak nikt wspierać tych, którzy są jej bestialsko pozbawiani. Dawali temu wyrazy wielokrotnie przez wieki, walcząc za wolność naszą i waszą. Dzisiaj bezinteresownie angażując się w pomoc Ukrainie, niosąc wsparcie prześladowanym Polakom zamieszkałym na Białorusi czy walczącemu z reżimem narodowi białoruskiemu”.

Minister w KPRM, przewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Henryk Kowalczyk podkreślał, że Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest po to, aby przedstawiciele rządu i parlamentarzyści wsłuchiwali się w potrzeby Polonii: – Powinniśmy bardzo mocno pamiętać o tych Polakach, którzy tam pozostali, którzy, nawet gdy chcieli, nie mogli dzisiaj tutaj przyjechać. To jest nasz obowiązek, aby pamiętać o wszystkich.

– Zwracamy się do wszystkich, którzy dysponują inicjatywą ustawodawczą o dokonanie przeglądu i wyraźną nowelizację wszystkich przepisów dot. Polonii i Polaków za granicą — apelował w Sejmie wiceprzewodniczący Rady Polonii Świata Tadeusz Adam Pilat. – W polskim prawodawstwie istnieją różne przepisy dot. Polonii, np. przepisy paszportowe, ustawa o Karcie Polaka, repatriacji. (…) Brak jest jednak całościowej, kompleksowej ustawy o Polonii i Polakach za granicą. (…) Kodeks wyborczy też traktuje Polaków, zamieszkałych za granicą, co najmniej niedostatecznie (…) Zwracamy się do pani marszałek, do sejmowych i senackich komisji, do Kancelarii Prezydenta, do wszystkich, którzy dysponują inicjatywą ustawodawczą o dokonanie przeglądu i wyraźną nowelizację wszystkich przepisów dot. Polonii i Polaków za granicą.

Obrady VI Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy w Kancelarii Premiera były okazją do zaprezentowania polityki państwa polskiego wobec Polonii oraz wręczenia Odznak Honorowych za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą.

Podczas Zjazdu przyznano również nagrody im. Prof. Andrzeja Stelmachowskiego, który przez ponad 18 lat był prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie. Profesor był m.in. marszałkiem Senatu I kadencji w latach 1989-1991 oraz doradcą Prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. Polonii. Nagroda ta przyznawana jest przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” za szczególne zasługi dla Polonii i Polaków z zagranicy i istotny wkład w budowanie wspólnoty jednoczącej wszystkich Polaków, niezależnie od miejsca zamieszkania. W tym roku wyróżniony nią został ambasador Adam Kwiatkowski w latach 2004–2006, który był m.in. doradcą premiera Jarosława Kaczyńskiego do spraw funduszy Unii Europejskiej, szefem gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej od 7 sierpnia 2015 r. do 3 kwietnia 2017 r.

Nagrodę otrzymał również Ojciec Ks. Grzegorz Burdyński MIC – Od 22 lat w Zgromadzeniu Księży Marianów, od 9 lat na misjach w Kazachstanie obecnie posługujący w kazachstańskiej Karagandzie. Duszpasterz i członek ruchu „Droga Neokatechumenalna”.

Spotkanie na VI Zjeździe Polonii było okazją do podsumowania minionych lat, sukcesów mogących być przykładem dla innych, ale również miejscem debaty odnośnie do określenia stojących przez Polonią wyzwań, jej statusu i sytuacji struktur polonijnych oraz roli młodzieży polonijnej w promowaniu polskości i więzi z Ojczyzną.

NG, wspolnotapolska.org.pl/zjazdpolonii/2023

FOTO: facebook.com/Wspolnota.Polska, Agata Pawłowska © Polonijna Agencja Informacyjna SWP


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.