Nasza Gazeta w Irlandii Sprawdziliśmy, jakie wsparcie szykuje rząd na rok 2023 - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Sprawdziliśmy, jakie wsparcie szykuje rząd na rok 2023

Nowy budżet pod lupą

Po miesiącach oczekiwania i wielu spekulacji rząd ogłosił we wtorek 27 września szczegóły nowego budżetu na 2023 r. W tym roku były bardziej wyczekiwane niż zwykle, ze względu na trwający kryzys oraz poważne trudności finansowe, z jakimi borykamy się obecnie rodziny w Irlandii. Zasadnicze pytanie brzmiało: jakie wsparcie zaproponuje rząd i czy w budżecie znajdzie się coś, co faktycznie pomoże nam przetrwać? Sprawdziliśmy. Oto podsumowanie najważniejszych działań i wsparcia rządu na nadchodzący rok.

PODATKI I KREDYTY PODATKOWE
Pierwszy próg podatku dochodowego wzrasta o 3200 euro do 40 tys. euro dla osób samotnych z proporcjonalnymi podwyżkami dla małżeństw i partnerów cywilnych: z 45 800 do 49 000 euro.
Ulgi: Personal Tax Credit, Employee Credit i Earned Income Credit wzrosną o 75 euro i będą wynosić 1175 euro, a Home Carer Tax Crredit zostanie podniesiony o 100 euro i będzie wynosił 1700 euro.
Pułap dla 2 proc. stawki USC zostanie zwiększony o 1625 euro z 21 295 euro do 22 920 euro.
Schemat Help to Buy (HTB) zostaje utrzymany do 31 grudnia 2024 r.

Rent Tax Credit – wprowadzona zostaje nowa ulga podatkowa w wysokości 500 euro rocznie dla lokatorów, którzy płacą czynsz za nieruchomość, która jest ich głównym prywatnym miejscem zamieszkania.Vacant Homes Tax (VHT) – nowy podatek od niezamieszkanych wolnych domów, który ma być naliczany w wysokości trzykrotności podstawowej stawki podatku od nieruchomości lokalnych. Ten podlegający samoocenie podatek zostaje wprowadzony w 2023 r. i będzie zarządzany przez Revenue. Będą wyjątki dla nieruchomości, które zostały niedawno sprzedane lub są wystawione na wynajem; opuszczone z powodu choroby właściciela lub przebywania pod czyjąś opieką oraz nieruchomości, które są niezamieszkałe z powodu trwających prac remontowych.

Podwyżka podatku węglowego wejdzie w życie 12 października, dodając ok. dwóch eurocentów do ceny za litr benzyny i oleju napędowego.

PŁATNOŚCI Z OPIEKI SPOŁECZNEJ
Od stycznia 2023 r. wzrastają świadczenia otrzymywane z opieki społecznej o 12 euro tygodniowo. Podwyżka spowoduje, że pełna emerytura państwowa (State pension) wyniesie 265,30 euro tygodniowo, a maksymalna indywidualna stawka zasiłku dla osób poszukujących pracy Jobseeker’s Allowance i Jobseeker’s Benefit bez osób pozostających na utrzymaniu wyniesie 220 euro tygodniowo.

Przed świętami Bożego Narodzenia zostanie wypłacony ryczałt w wysokości 400 euro dla odbiorców dodatku Fuel Allowance.

Po 500 euro otrzymają osoby niepełnosprawne osoby uprawnione do dotacji Carer’s Support Grant .
Wszyscy odbiorcy świadczeń z pomocy społecznej otrzymają jednorazową podwójną kwotę tygodniówki: Cost of Living Support. Kwota ta zostanie wypłacona już w październiku i obejmie emerytów, opiekunów, osoby na rentach inwalidzkich oraz osoby poszukujące pracy.
W listopadzie zostanie wypłacony podwójny zasiłek na dziecko (Child Benefit).

W listopadzie ryczałtową wypłatę w wysokości 500 euro otrzymają osoby pobierające Working Family Payment.

Christmas Bonus dla osób pobierających świadczenia zostanie wypłacony na początku grudnia.

WSPARCIE KOSZTÓW ŻYCIA
Wszystkie gospodarstwa domowe otrzymają trzy dopłaty do rachunków na energię elektryczną po 200 euro (w sumie 600 euro) w ciągu najbliższych trzech cykli rozliczeniowych (pierwsza wypłata przed Bożym Narodzeniem i dwa razy na początku przyszłego roku).

Wdrożony zostaje nowy program tymczasowego wsparcia energetycznego dla przedsiębiorstw (TBESS) i pomocy do 10 tys. euro miesięcznie.

OPIEKA ZDROWOTNA
Opłaty za hospitalizację we wszystkich szpitalach publicznych zostaną zniesione.
Uprawnienie do kart GP zostanie rozszerzone na ok. 400 tys. dodatkowych osób.

STAWKI VAT I AKCYZA
• Utrzymanie tymczasowej obniżki akcyzy na paliwo do 28 lutego 2023 r.
• Przedłużenie tymczasowej obniżki stawki VAT z 13,5 do 9 proc. na dostawę gazu i energii elektrycznej do 28 lutego 2023 roku.
• Stawka VAT na gazety zostanie obniżona z 9 do 0 proc. VAT od 1 stycznia 2023 roku.
• Stawka VAT na produkty zastępujące nikotynę również zostanie obniżona do zera.

Radosław Kotowski

 


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.