Nasza Gazeta w Irlandii Skutki pandemii trwają do dziś - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Skutki pandemii trwają do dziś

Błędne i opóźnione diagnozy, odwołane operacje i pogorszenie zdrowia psychicznego

Podczas pandemii, podobnie jak inne kraje, Irlandia musiała mierzyć się nie tylko z ograniczeniami swobody w przemieszczaniu się obywateli, ale też z potężnymi wyzwaniami dla publicznego systemu opieki zdrowotnej, zakłóceniami w edukacji dzieci i zamykaniem firm. Skutki oglądamy do dziś, a opisała je w nowym raporcie Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Pandemia wywarła szczególnie duży wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne młodych ludzi, których wiek dojrzewania psychicznego, formatujący ich osobowość, pokrywał się z zakłóceniami w ich edukacji i aktywności społecznej.

Ponadto problemy w opiece medycznej podczas pandemii przyczyniły się do opóźnień w leczeniu nowotworów i pilnych operacji. Pandemia zakłóciła również świadczenie usług podstawowej opieki zdrowotnej, wykonywanie badań przesiewowych, opiekę nad osobami z chorobami przewlekłymi oraz prowadzenie planowych, czyli niepilnych operacji, zwłaszcza w okresach obowiązywania środków izolacji.

W pierwszych miesiącach pandemii, wiosną 2020 r., zakłócenia w programach badań przesiewowych w kierunku nowotworów oraz w konsultacjach specjalistycznych spowodowały, że u pacjentów z nowotworami rozpoznaje się do tej pory chorobę w jej późniejszym stadium. Wstrzymanie planowych zabiegów chirurgicznych stworzyło istniejące do dziś kolejki pacjentów oczekujących na te interwencje.

W 2020 r. w krajach unijnych wykonano o 2 mln mniej planowych zabiegów chirurgicznych (takich jak operacja zaćmy oraz wymiana stawu biodrowego i kolanowego) niż w 2019 r., co oznacza spadek o ok. 17 proc. w porównaniu z danymi sprzed pandemii. Efektem było wydłużenie czasu oczekiwania pacjentów wymagających leczenia operacyjnego, a więc także zwiększenie ich niepokoju i niezadowolenia.

O tym wszystkim mówi najnowszy Raport OECD „Health at a Glance: Europe 2022” z grudnia 2022 r., który zawiera ocenę funkcjonowania krajowych systemów opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej. Pełny raport można pobrać ze strony organizacji: oecd.org.

Krystyna Zielińska


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.