Nasza Gazeta w Irlandii Rząd musi walczyć z niedoborem pracowników kolejnego sektora - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Rząd musi walczyć z niedoborem pracowników kolejnego sektora

Irlandia będzie rekrutować opiekunów spoza Unii

Szmaragdowa Wyspa boryka się z brakiem pracowników w wielu kluczowych sektorach. Znaczna liczba specjalistów, np. lekarzy, pielęgniarek lub nauczycieli, opuściła kraj i nadal emigruje w poszukiwaniu lepszych możliwości zatrudnienia, warunków pracy i wyższych zarobków za granicą. Lista fachowców, których trzeba będzie ściągać spoza kraju, znów się wydłużyła.

Brakuje pracowników służby zdrowia. Trwa kryzys rekrutacyjny w branży hotelarsko-gastronomicznej. Właściciele pubów, restauracji i hoteli twierdzą, że nie są w stanie zatrudnić wystarczającej liczby pracowników ani zatrzymać ich na dłużej, ponieważ najwyraźniej w Irlandii jest zbyt mało osób zainteresowanych pracą w tych sektorach. Do tego dochodzi kolejny kryzys rekrutacyjny, z którym musi sobie poradzić Republika: niedobór pracowników opieki domowej.

Po zapoznaniu się z ustaleniami i zaleceniami zleconego przez rząd Raportu Grupy Doradczej ds. Strategicznej Siły Roboczej ds. Opiekunów Domowych i Asystentów Domowej Opieki Zdrowotnej, rząd ogłosił plan rozwiązania tego problemu poprzez rekrutację pracowników opieki domowej spoza Unii Europejskiej. Zdaniem urzędników to jedyny dziś sposób na sprostanie wyzwaniu, jakim jest malejąca liczba pracowników i rosnące zapotrzebowanie na usługi opieki, świadczone w miejscu zamieszkania osób jej wymagających oraz w domach opieki.

Jednym z głównych zaleceń raportu jest usunięcie opiekunów z listy tzw. zawodów nieuprawnionych przy składaniu wniosków o pozwolenie na pracę. Taka zmiana i wprowadzenie nowych przepisów umożliwi zatrudnianie w Irlandii w charakterze pracowników pomocy domowej obywateli z krajów spoza Unii.

Jak pisze „The Journal”, minister stanu ds. zdrowia psychicznego i osób starszych Mary Butler oraz minister stanu ds. biznesu, zatrudnienia i handlu detalicznego Damien English ogłosili niedawno, że wkrótce zostać ma wydanych 1000 pozwoleń na zatrudnienie dodatkowych pracowników opieki domowej.

Zezwolenia na zatrudnienie będą dostępne dla obywateli spoza Unii od stycznia 2023 r. i pozwolą osobom fizycznym pracować w Irlandii w sektorze opieki domowej na pełnym etacie z minimalnym wynagrodzeniem w wysokości 27 tys. euro rocznie i minimalną ciągłą pracą zmianową wynoszącą co najmniej cztery godziny dziennie. ‒ Zapewni to dobrą jakość zatrudnienia pracownikom opieki, którzy przyjeżdżają do Irlandii, a jednocześnie złagodzi nasz krajowy kryzys rekrutacyjny – twierdzi minister English.

Zgodnie z raportem usługodawcy z sektora prywatnego powinni zobowiązać się do płacenia pracownikom pomocy domowej i asystentom opieki zdrowotnej minimalnego wynagrodzenia w wysokości 12,90 euro za godzinę, a także pokrywania kosztów przejazdów do i z pracy. Nie jest jednak jasne, czy do ubiegania się o pozwolenie na pracę będą wymagane dodatkowe kwalifikacje i czy kandydaci będą musieli spełnić dodatkowe kryteria, takie jak dowód znajomości jęz. angielskiego lub okazanie dowodu niekaralności.

Przedstawiciele rządu nie zdradzili też, czy planuje on kampanie reklamowe za granicą w celu promowania możliwości zatrudnienia w Irlandii.

Krystyna Zielińska


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.