Nasza Gazeta w Irlandii Podpowiadamy, kto i kiedy może liczyć na rządowe wsparcie - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Podpowiadamy, kto i kiedy może liczyć na rządowe wsparcie

Rosnące koszty życia powodują, że wielu mieszkańców czeka z utęsknieniem na obiecaną pomoc rządową. Zgodnie z ogłoszonymi pod koniec września planami budżetowymi na 2023 r., w pierwszej kolejności wsparcie otrzymają beneficjenci pomocy społecznej. Wypłaty zaczną się już w listopadzie. Dodatkowo, pomoc w postaci bonusów otrzymają beneficjenci sześciu świadczeń socjalnych. Potwierdzono też, że roczna premia bożonarodzeniowa wynosząca zwykle 100 proc. normalnej tygodniowej stawki zasiłku zostanie wypłacona podwójnie wraz z zasiłkiem z opieki społecznej w tygodniu rozpoczynającym się 5 grudnia 2022 r.

Child Benefit
Zasiłek rodzinny płacony jest miesięcznie rodzicom i opiekunom dzieci poniżej 16 r. życia lub w wieku od 16 do 17 lat, o ile uczą się w pełnym wymiarze godzin. W pierwszym tygodniu listopada zostanie wypłacona podwójna stawka wszystkim kwalifikującym się rodzinom.

Working Family Payment
Cotygodniowa płatność (wolna od podatku) dla pracowników, którzy mają dzieci i zarabiają niską pensję. Aby go otrzymać, przeciętny tygodniowy dochód rodziny musi być niższy od określonej kwoty ustalonej przez urząd i zleży od wielkości rodziny. Celem Working Family Payment jest zapewnienie 60 proc. różnicy między średnim tygodniowym dochodem rodziny a limitem dochodu dla wielkości rodziny. Do pomocy kwalifikują się osoby zatrudnione, osoby prowadzące własną działalność nie mogą jej otrzymać.

Osoby otrzymujące Working Family Payment otrzymają w listopadzie ryczałt w wysokości 500 euro.

Fuel Allowance
Dodatek na pokrycie kosztów ogrzewania zostanie wypłacony już po 14 listopada w wysokości 400 euro. Ta płatność będzie uzupełnieniem regularnych wypłat Fuel Allowance w wysokości 33 euro tygodniowo, który płatny jest sezonowo od końca września do końca kwietnia. Każdy, kto obecnie otrzymuje długoterminowe zasiłki z opieki społecznej, może kwalifikować się do jego otrzymania.

Living Alone Increase

Dodatek wypłacany jest osobom otrzymującym świadczenia z opieki społecznej, które mieszkają samotnie. Kwalifikują się do niego osoby mające minimum 66 lat, mieszkające samotnie i obecnie otrzymujące jedną z następujących płatności: State Pension (Contributory); State Pension (Non-Contributory); Widow’s, Widower’s or Surviving Civil Partner’s (Contributory) Pension; Widow’s, Widower’s or Surviving Civil Partner’s (Non-Contributory) Pension; Widow’s/Widower’s Pension under the Occupational Injuries Benefit Scheme; Incapacity Supplement under the Occupational Injuries Benefit Scheme; Deserted Wife’s Benefit.

Osoby, które otrzymują to świadczenie, otrzymają po 14 listopada jednorazową wypłatę w wysokości 200 euro.

Carer’s Support Grant

Specjalny dodatek w wysokości 1850 euro, który raz na rok w czerwcu otrzymują opiekunowie. Wypłacany jest automatycznie beneficjentom Carer’s Allowance (zarówno w pełnej, jak i połowie stawki), Carer’s Benefit lub zasiłku na opiekę domową (Domiciliary Care Allowance).
Po 21 listopada osobom otrzymującym te świadczenia zostanie wypłacone jednorazowo dodatkowe 500 euro.

Disability Allowance

Zasiłek z tytułu niepełnosprawności jest tygodniową płatnością przyznawaną osobom niepełnosprawnym. Wypłacany jest osobom od 16 do 66 r. życia, które doznały urazu, choroby lub niepełnosprawności fizycznej lub umysłowej, która trwała przez co najmniej rok lub może trwać przez co najmniej rok; posiadającym znaczne ograniczenia ze względu na swoją niepełnosprawność w wykonywaniu pracy, która byłaby odpowiednia dla osoby w określonym wieku, doświadczeniu i kwalifikacjach; osoby posiadające stały pobyt w Irlandii, które pomyślnie przejdą test dochodów.
Osoby te po 14 listopada otrzymają dodatkową płatność w wysokości 500 euro w postaci Disability Support Grant.

Opr. NG


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.