Nasza Gazeta w Irlandii Wypłaty wynagrodzenia z opóźnieniem, odliczenia od pensji - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Wypłaty wynagrodzenia z opóźnieniem, odliczenia od pensji

pieniadz72_140815Zgodnie ze swoim kontraktem i warunkami zatrudnienia, posiadasz prawo do zapłaty wynagrodzenia na czas. Jeżeli twój pracodawca notorycznie wypłaca ci pensje z opóźnieniem, należy spróbować rozwiązać ten problem za pomocą wewnętrznych procedur. Jeśli to nie zadziała, a pracodawca nadal będzie płacił z opóźnieniem, możesz złożyć formalną skargę do Rzecznika Praw (Rights Commissioner Service).

Rozstrzygnięcie sporu z pracodawcą
Należy zacząć od złożenia pisemnej prośby, skierowanej do pracodawcy, aby ten zaczął płacić na czas i zgodnie z warunkami umowy. Zgodnie z Kodeksem Postepowania (Labor Relations Commission) twój pracodawca przed rozpoczęciem zatrudnienia, powinien poinformować Ciebie o wewnętrznych procedurach, funkcjonujących w firmie i dostarczyć ci ich kopię. Jeżeli w miejscu zatrudnienia nie ma takich procedur lub niemożliwe jest rozwiązanie takiej skargi w miejscu pracy, możesz nie mieć innego wyboru, jak wnieść skargę, albo samemu – pisemnie, do: Workplace Relations Customer Services, Department of Jobs, Enterprise and Innovation, O’Brien Road, Carlow, Ireland, przez interntet, na stronie: https://www.workplacerelations.ie/en/Referring-a-Dispute/Refer_a_Dispute_Make_a_Complaint/, albo korzystając, na przykład z pomocy związku zawodowego lub lokalnego biura Citizens Information czy usług profesjonalnych doradców, lub kancelarii prawnych, zajmujących się prawem pracy i wnoszeniem skarg do Right Commisioner.

Zgodnie z ustępem 13, Industrial Relations Act 1969, Rights Commissioners mają kompetencje i prawo do zbadania istoty sporów i zażaleń pracownika lub grupy osób, w zakresie prawa pracy.

Pamiętaj, że skargę należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od zaistniałej sytuacji, jeśli jesteś zatrudniony lub po skończeniu zatrudnienia.

Jeżeli twój pracodawca, mimo skarg w dalszym ciągu nie płaci w terminie, możesz rozważyć ewentualnie rozwiązanie umowy o pracę i złożyć później skargę o constructive dismissal (byłeś zmuszony rozwiązać umowę, ponieważ pracodawca naruszał notorycznie warunki umowy o pracę). Zanim to jednak zrobisz, powinieneś zawsze zasięgnąć porady prawnej, ponieważ udowodnienie takiego wypowiedzenia umowy i uzyskanie rekompensaty, może być często trudne.

Potrącenia z wynagrodzenia
Ustawa o wynagrodzeniach z 1991 roku (the Payment of Wages Act 1991) określa w jakich sytuacjach można obniżyć wynagrodzenie pracownikowi na rzecz pracodawcy.
Pracodawca może dokonywać potrąceń tylko w następujących przypadkach:

  • potrącenia wymagane prawem, na zaliczki podatku dochodowego (PAYE), składki na ubezpieczenie społeczne (PRSI),
  • potrącenia przewidziane w umowie o pracę i obejmujące np. składki na zakładowy fundusz emerytalny,
  • potrącenia pobierane za pisemną zgodą pracownika, np. składki związkowe,
  • potrącenia na pokrycie nadpłaty wynagrodzenia lub na odjęcie kwoty na pokrycie uzgodnionych wydatków,
  • potrącenia wymagane nakazem sądowym, na przykład nakaz potrącenia w zakresie prawa rodzinnego,
  • potrącenia na powstałe straty w wyniku strajku pracownika.

Zezwala się na zniżki, w przypadkach gdy pracodawca poniesie stratę, na przykład w wyniku umyślnego zepsucia sprzętu lub manka w kasie. W tych przypadkach zniżka (lub płatność dokonywana przez pracownika) jest dozwolona jeżeli:

  • są one dozwolone na mocy umowy o pracę,
  • są zgodne z prawem i uzasadnione,
  • pracownik otrzymał pisemne zawiadomienie o potrąceniu (z tygodniowym wyprzedzeniem jeśli potrącenie spowodowane było błędem pracownika),
  • kwota potrącenia nie przekracza poniesionych strat i kosztów z tym związanych.

Potrącenia mają miejsce w ciągu 6 miesięcy od wystąpienia szkody lub poniesienia kosztów.

Brak zapłaty całości lub części wynagrodzenia pracownika uważa się za niezgodne z prawem odliczenie i zgodnie z Ustawą o Zapłacie Wynagrodzenia z 1991 roku, można złożyć skargę do Biura ds. Relacji w Miejscu Pracy, w ciągu 6 miesięcy od daty potrącenia, podobnie, jak skargi o brak zapłaty za okres wypowiedzenia, brak wynagrodzenia za niewykorzystany urlop, brak wypłaty dodatku czy prowizji. Skargę składa się na formularzu: https://www.workplacerelations.ie/en/Publications_Forms/Workplace_Relations_eForm.pdf.

Czas potrzebny na przedstawienie skargi może zostać wydłużony, ale tylko w sytuacjach wyjątkowych, które uniemożliwiły pracownikowi przedstawienia skargi w trybie normalnym.
Opracowanie: Nasz Głos na podstawie materiałów Citizen Information


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.