Nasza Gazeta w Irlandii Nielegalne parkowanie i mandaty - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Nielegalne parkowanie i mandaty

Za egzekwowanie przepisów dotyczących nielegalnego parkowania i zatrzymywania pojazdów na drogach publicznych odpowiedzialni są Strażnicy ruchu (Traffic wardens) i funkcjonariusze Garda Síochána. Strażnicy ruchu drogowego zatrudnieni są przez władze lokalne do monitorowania tego typu wykroczeń i podobnie jak policja, upoważnieni są do wystawiania mandatów.

Kary za parkowanie w niedozwolonym miejscu

Parking, szczególnie w miastach, bywa ograniczony. Gdzieniegdzie parkowanie dozwolone jest tylko w określonych godzinach i w określonych miejscach. Te ograniczenia są zwykle oznaczane znakami umieszczonymi na poboczu.

Jeśli zaparkujesz nieprawidłowo lub w niedozwolonym miejscu, możesz zapłacić grzywnę za złe parkowanie. Mandat będzie zawierał informację o popełnieniu wykroczenia, w tym: datę, godzinę i miejsce popełnienia wykroczenia oraz numery rejestracyjne pojazdu.

Parkowanie w miejscu dla niepełnosprawnych

Zezwolenie na parkowanie dla osoby niepełnosprawnej jest wydawane tylko osobie niepełnosprawnej a nie osobom jej towarzyszącym. Miejsca do parkowania lub zatoki parkingowe przeznaczone dla niepełnosprawnych oznaczone są symbolem wózka inwalidzkiego. Osoba asystująca osobie niepełnosprawnej może korzystać z tych miejsc, ale tylko wtedy, kiedy towarzyszy osobie niepełnosprawnej.

Osoba niepełnosprawna, która posiada taki przywilej, może wykorzystać swoje zezwolenie w każdym pojeździe, którym podróżuje i jako kierowca, i jako pasażer, również w krajach Unii Europejskiej.

W Irlandii unijne pozwolenie na parkowanie wydawane jest raz na dwa lata i kosztuje 35 euro. Nieaktualne pozwolenie na parkowanie jest nieważne i wtedy osoba niepełnosprawna nie ma żadnych uprawnień do parkowania w wyznaczonych miejscach.

W przypadku wykrycia nielegalnego parkowania w zatoce dla osoby niepełnosprawnej, traktowane jest to przez służby jako przestępstwo. Przedstawiciel Gardy lub straży może wtedy pociągnąć osobę do odpowiedzialności karnej, rozstrzyganej przez sąd lub taka osoba może zapłacić mandat w wysokości 150 euro.

Ponadto osoby uznane za winne oszustwa, np. te, które złożyły fałszywe oświadczenie w momencie składania wniosku, sfałszowały kartę lub użyczyły ją innej osobie, podlegają karze grzywny do 3 tys. euro lub karze pozbawienia wolności do 6 miesięcy.

Kary pieniężne za niezapłacenie mandatu

Mandaty za wykroczenia związane z parkowaniem mogą wynosić od 40 do 200 euro.

Jeśli już otrzymałeś mandat za parkowanie masz 28 dni, licząc od początku daty wezwania, na jego zapłacenie. Jeśli nie zapłacisz w ciągu 28 dni, kara wzrasta o 50 proc., a jeśli po kolejnych 28 dniach nadal mandat nie zostanie zapłacony, wszczynane jest wtedy przeciwko tobie postępowanie sądowe.

Wyrzucenie mandatu lub ingerencja w bilet parkingowy, który został umieszczony w pojeździe, również innej osoby, jest przestępstwem. Jeśli to zrobisz, możesz zostać ukarany grzywną.

Warto wiedzieć, że przepisy mówią, że każdy, kto utrudnia działanie strażnika ruchu drogowego w trakcie wykonywania przez niego obowiązków, popełnia wykroczenie i podlega karze grzywny w trybie doraźnym.

Strażnicy ruchu drogowego muszą mieć przy sobie legitymację i przedstawiać się jako funkcjonariusze ruchu drogowego. Mogą zażądać podania twojego nazwiska i adresu. Niepodanie nazwiska i adresu na żądanie straży jest również przestępstwem i możesz za to zostać ukarany grzywną.

Podsumowanie wykroczeń związanych z opłatami stałymi i grzywien można znaleźć na stronie Urzędu ds. Bezpieczeństwa Drogowego pod adresem: www.rsa.ie/services/licensed-drivers/penalty-points/types-of-offences.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizens Information i Disabled Drivers Association of Ireland.


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.