Nasza Gazeta w Irlandii Nakazy rozporządzenia dotyczące zatrudnienia - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Nakazy rozporządzenia dotyczące zatrudnienia

Na mocy ustaw o stosunkach pracy w celu zapewnienia ustawowych minimalnych stawek płac i warunków zatrudnienia oraz egzekwowania przepisów prawa pracy dla pracowników zatrudnionych w niektórych sektorach ustanowiono specjalne organy: Wspólne Komitety Pracy (Joint Labour Committees – JLC).

Mogą one zostać utworzone przez sąd pracy na wniosek ministra ds. przedsiębiorczości, handlu i zatrudnienia lub związku zawodowego lub dowolnej organizacji twierdzącej, że jest reprezentatywna dla zaangażowanych pracowników lub pracodawców . JLC składa się z równej liczby przedstawicieli pracodawców i pracowników wyznaczonych przez sąd pracy oraz przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego wyznaczonego przez ministra przedsiębiorczości, handlu i zatrudnienia. JLC działają na obszarach, gdzie układy zbiorowe nie są dobrze ugruntowane, a płace są zwykle niskie.

Nakazy rozporządzenia o zatrudnieniu
Rozporządzenie w sprawie Regulacji Zatrudnienia – Employment Regulation Order (ERO) jest instrumentem opracowanym przez Wspólny Komitet Pracy (JLC), przyjętym przez sąd pracy i nadanym ustawowo mocy przez ministra przedsiębiorczości, handlu i zatrudnienia. ERO ustala minimalne stawki płacy i warunki zatrudnienia dla pracowników w określonych sektorach gospodarki. Pracodawcy w tych sektorach są wówczas zobowiązani do płacenia stawek płac i zapewnienia warunków zatrudnienia nie mniej korzystnych niż przewidziane.

W przypadku zastosowania ERO w miejscu zatrudnienia musi być podana do opinii publicznej i widoczna informacja określająca ustawowe stawki płacy i warunki zatrudnienia w tym sektorze.
Pracodawca pracowników, do których ma zastosowanie nakaz regulacji zatrudnienia, musi przechowywać rejestry wynagrodzeń, płatności itp. i musi przechowywać te rejestry przez trzy lata.

Pod tym linkami znajdziesz informacje w języku angielskim o minimalnych stawkach wynagrodzenia, godzinach pracy, nadgodzinach, urlopach, zasadach wypłaty podczas choroby oraz innych elementach, które powinny znaleźć się w kontrakcie, jeśli pracujesz

• przy sprzątaniu: (Contract Cleaning)
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/hours-and-wages/employment%20regulation%20orders/contract-cleaning/contract-cleaning.html

• w ochronie w firmach ochroniarskich (Security Industry)
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/hours-and-wages/employment%20regulation%20orders/security-industry/security-industry.html

• w sektorze wczesnej nauki i opieki nad dziećmi (Early Learning and Childcare Sector)
https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/hours-and-wages/employment%20regulation%20orders/early-learning-and-childcare-sector/early-learning-and-childcare-sector.html

Wszelkie naruszenia nakazu przepisów zatrudnienia mogą być kierowane do komisji ds. stosunków w miejscu pracy (Workplace Relations Commission) w celu podjęcia odpowiednich działań, również za pośrednictwem formularza na stronie: www.workplacerelations.ie/en/contact_us/

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów workplacerelations.ie

 


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.