Nasza Gazeta w Irlandii Międzyszkolny konkurs recytatorski pod patronatem rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Rusza Lokomotywa 2022 - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Międzyszkolny konkurs recytatorski pod patronatem rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Rusza Lokomotywa 2022

Polska Macierz Szkolna w Irlandii zaprasza uczniów szkół polonijnych do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim LOKOMOTYWA 2022. Tegoroczna, VIII edycja, odbędzie się pod Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Konkurs ma na celu krzewienie kultury języka ojczystego, upowszechnienie twórczości polskich poetów, rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji i upowszechnienie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży polonijnej i adresowany jest do uczniów szkół polonijnych na terenie Republiki Irlandii.

Jury będzie oceniać uczestników pod względem doboru tekstu, jego pamięciowego opanowania, interpretacji i ogólnego wyrazu artystycznego (gest sceniczny, ruch, strój) w kategoriach wiekowych: klasy I–II, klasy III–IV, klasy V–VI, klasy VII–VIII/liceum.

Szkołę może reprezentować maksymalnie dwoje uczestników w każdej grupie wiekowej i każdy z nich będzie miał pięć minut, podczas których może zaprezentować wiersz własny lub utwór polskiego poety w dowolnej interpretacji: recytacja, śpiew, rap, drama lub gwara.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy to eliminacje szkolne, które wyłonią po dwóch finalistów w każdej grupie wiekowej. Drugi etap i finał odbędzie się 20 listopada 2022 r. w Talbot Hotel Stillorgan w Dublinie.

Aby wziąć udział, należy nadesłać kartę zgłoszeniową ze zgodą rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za pośrednictwem opiekuna szkolnego do 12 listopada 2022 r. na adres: lokomotywa2022@szkolapak.com

Laureaci wytypowani przez jury konkursowe otrzymają nagrody rzeczowe oraz książki i dyplomy.

Więcej informacji i regulamin konkursu znajdują się na stronie: www.polskamacierz.com/aktualnosci.html. Można również skontaktować się z koordynatorką konkursu Małgorzatą Rosek pod nr tel.: 0872559918 do godz. 16.

NG

FOTO: FACEBOOK.COM/Polska Macierz Szkolna w Irlandii / Polish Educational Society in Ireland


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.