Nasza Gazeta w Irlandii Jesteśmy u siebie - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Jesteśmy u siebie

Już 7 czerwca odbędą się wybory lokalne w Irlandii, w których możemy oddać swój głos na przedstawiciela samorządowego (radnego), burmistrza miasta Limerick i na irlandzkiego kandydata do Parlamentu Europejskiego. Na temat nadchodzących wyborów oraz o tym, kto może głosować i dlaczego warto brać w nich udział rozmawiamy z przedstawicielami Forum Polonia – Teresą Buczkowską i Barnabą Dordą.

Dziękuję, że w tym gorącym okresie znaleźliście czas na rozmowę. Zacznijmy od pytania, które pojawia się najczęściej: czy my Polacy mamy prawo do głosowania w wyborach lokalnych w Irlandii?  

Wszyscy mieszkańcy Irlandii, bez względu na narodowość czy posiadany paszport, mogą głosować i kandydować w wyborach lokalnych. Polacy mogą głosować także na irlandzkich kandydatów do Parlamentu Europejskiego. W obu przypadkach wyborca ​​musi mieć ukończone 18 lat i być zarejestrowanym do głosowania.

Kiedy odbędzie się głosowanie i w jakich godzinach?

Głosowanie odbędzie się w piątek 7 czerwca w godzinach 7:00-22:00.

Gdzie znajdziemy informację o tym, gdzie mamy iść i zagłosować?

Każdy zarejestrowany wyborca ​​otrzyma pocztą kartę wyborczą. Jest to dokument potwierdzający jego rejestrację i zawierający adres lokalu wyborczego.

Gdzie możemy sprawdzić listę kandydatów z naszej okolicy i ich programy?

Listę kandydatów można sprawdzić na stronie internetowej swojego samorządu (County lub City Council) – trzeba poszukać informacji w zakładkach na temat wyborów lub głosowania. Fizyczne kopie list kandydatów do wyborów znajdują się na tablicy ogłoszeń w biurach City albo County Council.

Gdzie możemy sprawdzić listę Polaków kandydujących w wyborach lokalnych?

Nazwiska Polaków również są na listach. Forum Polonia zidentyfikowało czterech polskich kandydatów: Agnieszka Piwowarczyk startuje z listy Partii Zielonych w okręgu wyborczym Sligo-Drumcliffe, hr. Sligo; Jacek Kazimierz Kwasny startuje jako kandydat niezależny w okręgu wyborczym Ennis, hr. Clare; Aneta Laska staruje jako kandydatka niezależna w dwóch okręgach wyborczych: Ballbrigan i Rush-Lusk, ht. Fingal; Marcin Czekalski startuje jako kandydat niezależny w okręgu wyborczym Ashbourne, hr. Meath. Będziemy na bieżąco informować o postępie ich kampanii wyborczych w naszych mediach społecznościowych.

Jak wygląda głosowanie? Jakie dokumenty musimy okazać?

Należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport lub irlandzkie prawo jazdy i kartę wyborczą.

W Irlandii kartę do głosowania oznaczamy cyframi, a nie znakiem X. Cyframi oznaczamy nasz ranking kandydatów, gdzie cyfra 1 jest przyznawana kandydatowi pierwszego wyboru, 2 –kandydatowi drugiego wyboru, 3 – kandydatowi trzeciego wyboru, itd.

Powiedzcie proszę, jakie uprawnienia ma radny?

Radny w Irlandii reprezentuje mieszkańców danego hrabstwa w samorządzie hrabstwa i ma szereg uprawnień oraz obowiązków. Do uprawnień radnych należy między innymi zgłaszanie wniosków do rozpatrzenia przez Radę miasta lub powiatu, zadawanie pytań w imieniu wyborców, zadawanie pytań urzędnikom samorządowym na temat spełniania ich obowiązków i wiele więcej.

Na co ma wpływ radny?

Przede wszystkim zatwierdza budżet lokalny, podejmuje decyzje dotyczące wydatków na usługi publiczne, takie jak oświetlenie uliczne, usługi komunalne i infrastruktura. Zatwierdza też plany zagospodarowania przestrzennego, ma wpływ na jakość i zakres usług świadczonych przez lokalne władze, takich jak gospodarka odpadami, utrzymanie dróg, parki i obiekty rekreacyjne. Radny może też wprowadzać i promować różne inicjatywy oraz projekty, które wpływają na życie społeczności lokalnej, np. projekty związane z ochroną środowiska czy programy społeczne.

Jak można skontaktować się z radnym?

Najłatwiejszym sposobem na znalezienie kontaktu do radnego jest odwiedzenie strony internetowej lokalnej Rady hrabstwa (np. Dublin City Council, Cork City Council itp.). Tam znajdują się dane kontaktowe do wszystkich radnych, w tym e-maile i numery telefonów. Radni też często organizują spotkania z mieszkańcami, podczas których można porozmawiać na temat lokalnych problemów. Informacje o takich spotkaniach są zazwyczaj publikowane na stronie internetowej Rady lub w lokalnych mediach. Niektórzy radni mają własne biura, gdzie można umówić się na spotkanie.

W jakich sprawach radny może pomóc?

Jeśli masz problem z lokalną infrastrukturą, taką jak drogi, oświetlenie uliczne, kanalizacja czy parki, radny może pomóc w zgłoszeniu i rozwiązaniu tych problemów. Radny może pomóc w kwestiach związanych z mieszkalnictwem socjalnym, zgłoszeniem problemów z warunkami mieszkaniowymi czy przyspieszeniem procesu aplikowania o usługi pomocowe. Radni mogą udzielić wsparcia w przypadku problemów z pozwoleniami na budowę lub innych kwestii związanych z planowaniem przestrzennym. Często też angażują się w lokalne inicjatywy i projekty społeczne, więc mogą pomóc w promowaniu lub realizacji pomysłów mających na celu poprawę jakości życia w społeczności. Najczęściej w Irlandii radni podejmują się interwencji w sprawach indywidualnych mieszkańców dotyczących różnych procesów administracyjnych, np. w kontaktach z lokalnymi urzędami czy innymi instytucjami publicznymi. Pamiętajmy, że radni są wybierani, aby reprezentować interesy społeczności, dlatego warto skontaktować z nimi w przypadku problemów czy propozycji dotyczących twojej okolicy.

 Kogo reprezentuje i czym się zajmuje Forum Polonia?

Forum Polonia reprezentuje interesy polskiej społeczności w Irlandii. Jej misją jest wspieranie integracji Polaków w irlandzkim społeczeństwie, promowanie i wspieranie jej zaangażowania na płaszczyźnie społeczno-politycznej. Nasze działanie oparte są w głównej mierze na wolontariacie osób, którym bliska jest misja i wizja naszej organizacji, i którzy, poza swoją normalną pracą, mają jeszcze czas na społecznikowskie działania. Jednocześnie, w miarę naszych możliwości, prowadzimy projekty finansowane z dotacji i grantów, o które aplikujemy do polskich albo irlandzkich instytucji. Cały czas dążymy do profesjonalizacji działań, tak by, podobnie jak inne organizacje w Irlandii reprezentujące interesy innych grup migrantów, móc zatrudniać pracowników.

W minionych latach prowadziliśmy wśród Polonii m.in. kampanię honorowego krwiodawstwa, organizowaliśmy staże polityczne dla Polaków u radnych w Urzędzie Miasta Dublina. Prowadzimy najdłuższą kampanię frekwencji wyborczej w społecznościach migranckich, organizujemy webinaria informacyjne na temat działalności społecznej i aktywnego obywatelstwa, współpracujemy z irlandzkimi mediami i w razie potrzeby prosimy o sprostowanie nieprawdziwych informacji o Polakach i Polsce. Promujemy polską sztukę i kulturę, organizujemy zjazdy środowisk polonijnych oraz przygotowujemy sprawozdania dla instytucji polskich i irlandzkich w zakresie spraw dotyczących polskiej diaspory w Irlandii.  Więcej informacji o nas można znaleźć na naszej stronie www.forumpolonia.org.

Jakie Forum Polonia ma plany na najbliższą przyszłość?

W maju spotkaliśmy się z Ministrem Joe O’Brienem, aby porozmawiać o wyzwaniach stojących przed Polską społecznością w Irlandii. Wśród wielu postulatów opowiedzieliśmy się za lepszym dostępem Polaków do obywatelstwa irlandzkiego np. redukcji opłat, ale także o umożliwieniu Polakom mieszkającym w Irlandii głosowania w irlandzkich wyborach parlamentarnych nawet bez posiadania obywatelstwa irlandzkiego. Planujemy te rozmowy kontynuować. Ponadto przygotowujemy kolejny zjazd środowisk polonijnych w Irlandii a także szereg działań związanych z obchodami 20-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Nasze plany długoterminowe to zwiększenie zaangażowania politycznego Polonii w Irlandii.

Forum Polonia tworzą między innymi: Barnaba Dorda, Wojtek Białek, Teresa Buczkowska – koordynatorzy kampanii profrekwencyjnej „Jesteś u siebie. Zagłosuj!”. W zarządzie organizacji zasiadają również Justyna Cwojdzińska (Polish Arts Festival), Aneta Kubas (Biblary), Marcin Jeżewski, Viola di Bucchianico i Wojciech Kostka (Polish Irish Educational Association).

Zachęcamy wszystkich do śledzenia naszych profili na mediach społecznościowych (Forum Polonia: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) a także do zaangażowania się w nasze działania. Wierzymy, że wielu z nas, Polaków zamieszkujących Irlandię, ma ogromny potencjał do działania na rzecz interesów Polonii w Irlandii i jest chętnych do zaangażowania się. Zachęcamy do działań i kontaktu z nami!

Dziękuję za rozmowę!

Z Teresą Buczkowską i Barnabą Dordą rozmawiała Beata Bieniada

Warto wiedzieć! Irlandia podzielona jest na 31 Lokalnych Władz Samorządowych, w tym Rady Hrabstw i Rady Miast. Każda Rada hrabstwa i miasta jest podzielona na lokalne obszary wyborcze. Każdy lokalny obszar wyborczy ma określoną liczbę miejsc w Radzie, które mają być obsadzone w wyborach. Łącznie w Irlandii jest 166 obszarów wyborczych i każdy z nich wybiera określoną liczbę radnych. Ogólnokrajowa liczba wybieranych radnych wynosi 949. Wybory lokalne odbywają się co pięć lat. 7 czerwca odbędzie również głosowanie na irlandzkich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Polscy wyborcy w Irlandii mają dwie możliwości głosowania: na polskich kandydatów z regionu Warszawa lub na irlandzkich kandydatów z regionu, gdzie mieszkają. Głosowanie na polskich kandydatów do PE odbywać się będzie 9 czerwca 2024 r. (Rejestracja do 4 czerwca na: https://ewybory.msz.gov.pl)

FOTO: Monika Chmielarz

Przedstawiciele Forum Polonia, koordynatorzy kampanii „Jesteś u siebie. Zagłosuj!”. Od lewej: Wojciech Białek (z-ca przewodniczącego), Teresa Buczkowska (sekretarz), Barnaba Dorda (przewodniczący).


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.