Nasza Gazeta w Irlandii Irlandzkie banki oferują jedne z najniższych stóp procentowych od depozytów w całej Unii - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Irlandzkie banki oferują jedne z najniższych stóp procentowych od depozytów w całej Unii

Trudno zarobić na lokacie

Mimo gwałtownego wzrostu stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w ciągu ostatnich kilku miesięcy stawki oprocentowania oszczędności oferowane w Irlandii w ciągu ostatnich czterech lat prawie się nie zmieniły. Choć zauważalny jest wzrost oprocentowania lokat w innych krajach Europy.

W czasach gdy oprocentowanie kredytów hipotecznych gwałtownie rośnie, średnie oprocentowanie lokaty w euro wynosi zaledwie 0,17 proc. (przykładowo: 17 euro rocznie od zdeponowanej kwoty 10 tys. euro). Dla porównania: średnia stopa zwrotu w strefie euro wynosi 0,69 proc. Z danych Banku Centralnego wynika, że średnia stawka oprocentowania lokaty w Irlandii jest cztery razy niższa niż średnia oprocentowania lokaty w strefie euro.

Jak szacuje „The Independent”, irlandzkie gospodarstwa domowe mają łącznie ok. 150 mld euro oszczędności, które ulokowane są w depozytach w irlandzkich bankach. Jednakże, biorąc pod uwagę obecne stawki płacone oszczędzającym, nawet w przypadku stosunkowo długoterminowych i dużych depozytów, jasne jest, że oszczędzający są na przegranej pozycji.

Wynika to z faktu, że EBC płaci obecnie bankom odsetki w wysokości 1,50 proc. od zdeponowanych w nich pieniędzy, a banki irlandzkie płacą swoim deponentom znacznie mniej. W rezultacie irlandzkie banki zarabiają miliardy euro dzięki występującej różnicy.

Co gorsza, od wszelkich odsetek uzyskanych z oszczędności w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej w Republice Irlandii musi być odprowadzony podatek w wysokości 33 proc., niezależnie od zdeponowanej kwoty.

Radosław Kotowski

 


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.