Nasza Gazeta w Irlandii Irlandia – najlepiej wykształcony kraj w Unii - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Irlandia – najlepiej wykształcony kraj w Unii

Nowe dane Eurostatu napawają dumą

Irlandia była często nazywana „krainą świętych i uczonych” (a czasem grzeszników). Ostatnie dane z agencji statystycznej Unii Europejskiej – Eurostatu potwierdzają z kolei, że Irlandia jest numerem 1 wśród krajów Unii Europejskiej pod względem odsetka ludności z wykształceniem policealnym.

Irlandczycy mają powód do dumy. Według Eurostatu, prawie 50 proc. mieszkańców Irlandii w wieku od 25 do 74 lat ma wykształcenie wyższe, czyli ukończyło uniwersytet lub inną wyższą uczelnię. Udział osób z wyższym wykształceniem w europejskich społeczeństwach waha się od 49,2 proc. (w Irlandii) do 16,8 procent (w Rumunii).

Na drugim i trzecim miejscu znajdują się: Luksemburg, gdzie odsetek ten wynosi nieco poniżej 50 proc. oraz Cypr, gdzie grupa ta stanowi około 45 proc. populacji. Średnia unijna to nieco powyżej 40 proc., a Polska wg tych danych Eurostatu, plasuje się na 18. miejscu, mając również nieco powyżej 40 procent.

Jak pokazują dane uśrednione, kobiety w Unii Europejskiej są lepiej wykształcone niż mężczyźni. Ogólny odsetek mężczyzn z wyższym wykształceniem wyniósł w 2021 r. 35,7 procent.

Według danych Eurostatu z 2019 r. osiągnięto już cel dotyczący wykształcenia wyższego zakładany na rok 2030 wynoszący 45 procent. W 2021 r. liczba osób posiadających wykształcenie wyższe stanowi 46,8 proc, a 85 proc. posiada średnie wykształcenie.

Anna Domańska

 

Irlandia i Dania to najdroższe kraje w Unii

Unijna agencja statystyczna opublikowała niedawno dane na temat poziomu cen w krajach UE, ale też w Szwecji, Norwegii i Islandii. Wynika z nich, że w Republice Irlandii i Danii po uśrednieniu wynosił on 140 proc. średniej unijnej. Najniższe ceny były w Rumunii i Bułgarii (56 proc. średniej). W rankingu przodowały kraje skandynawskie. Najdroższa była Dania z cenami sięgającymi 155 proc. średniej, po niej Szwecja (137 proc.) i Finlandia (133 proc.). Irlandia miała ceny wynoszące 129,5 proc. średniej.

Z danych przytoczonych przez serwis rte.ie wynika, że największa różnica między najdroższymi a najtańszymi krajami dotyczyła restauracji i hoteli. Druga największa różnica dotyczyła cen alkoholu i tytoniu. Irlandia była najdroższa z 205 proc. cen średnich, następnie Finlandia (173 proc. wyższe) i Szwecja (136 procent).


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.