Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej: o przeszłości należy pamiętać | ng24.ie

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej: o przeszłości należy pamiętać

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego (IDMN) to państwowa instytucja kultury powołana do życia 17 lutego 2020 roku przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego. Jej celem jest prowadzenie studiów nad dziedzictwem myśli narodowej oraz chrześcijańsko-demokratycznej.

Poprzez swoją działalność IDMN uczestniczy w realizacji szeroko rozumianej publicznej polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski. Instytut koncentruje się także na dorobku polskiej myśli społeczno-politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem myśli narodowej, katolicko-społecznej oraz konserwatywnej. Celem instytutu jest również popularyzacja historii, badania nad dziedzictwem oraz inspiracja i wspieranie kultury.

Instytut realizuje własne programy edukacyjne, stypendialne i dotacyjne, prowadzi działalność wydawniczą, dokumentacyjną, informacyjna oraz promocyjną. Organizuje konkursy, wystawy, spotkania dyskusyjne, koncerty, wykłady. W tym roku, mimo pandemii, udało nam się zrealizować wiele inicjatyw, m.in. prowadziliśmy Szkołę Letnią dla nauczycieli, nadaliśmy wraz z Zarządem PKP Dworcowi Wschodniemu w Warszawie imię Romana Dmowskiego, ufundowaliśmy stosowne tablice także w miejscu jego chrztu – w kościele MB Loretańskiej na warszawskiej Pradze. Obchodziliśmy także uroczyście 160-rocznicę urodzin Ignacego Jana Paderewskiego oraz przygotowaliśmy pierwsze tomy słowników biograficznych poświęconych polskiemu obozowi narodowemu i katolicyzmowi społecznemu.

Jednym z głównych celów Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej jest pozyskiwanie, opracowywanie i digitalizacja dokumentów dotyczących ludzi związanych z ideą narodową oraz katolicyzmem społecznym. Poprzez pozyskiwanie dokumentacji rozproszonej w archiwach prywatnych i państwowych staramy się ocalić od zapomnienia sylwetki wybitnych Polaków, przybliżyć ich działalność oraz ułatwić prowadzenie badań naukowych dotyczących zagadnienia ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego.

Tym samym mamy nadzieję skłonić młode pokolenie Polaków do pogłębionej refleksji nad istotnym elementem dziedzictwa historii Polski. Działania podejmowane przez IDMN są szczególnie istotne, gdyż świadomość wagi dorobku narodu polskiego szczególnie ucierpiała w wyniku tragicznych doświadczeń II wojny światowej, wypaczania polskiego dziedzictwa w okresie istnienia PRL, a także w związku z zaniedbaniami pierwszego okresu polskiej niepodległości po 1989 roku.

Instytut podejmuje także współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznym, w tym polonijnymi, organizacjami pozarządowymi, mediami, jak i również z osobami prywatnymi. Dlatego też szukamy kontaktu z rodzinami polskimi żyjącymi – czasem od pokoleń – poza granicami ojczyzny.

Inicjatorem powstania Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej i osobą powołaną na stanowisko p.o. dyrektora, został prof. Dr hab. Jan Żaryn, historyk, wykładowca akademicki, publicysta, b. senator RP (kontakt: jan.zaryn@idmn.pl). O naszej bieżącej działalności można się dowiedzieć zaglądając na naszą stronę internetową: www.idmn.pl Serdecznie zapraszamy!


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.