Nasza Gazeta w Irlandii Dotacja na wsparcie szkoleniowe – Training Support Grant - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Dotacja na wsparcie szkoleniowe – Training Support Grant

 

Dotacja na wsparcie szkoleniowe – Training Support Grant – skierowana jest głównie do osób poszukujących pracy. Ma ona na celu sfinansowanie szybkiego dostępu do krótkoterminowych szkoleń oraz uzyskania lub odnowienia certyfikatów i zezwoleń osobom, które postanowiły podjąć konkretną pracę. Jest ona przyznawana także w przypadku, gdy urzędnicy zajmujący się twoim zatrudnieniem zauważyli lukę w umiejętnościach, która stanowi przeszkodę w podjęciu proponowanej oferty pracy.

Wsparcie dla osób pobierających Pandemic Unemployment Payment (PUP)
Jeśli otrzymujesz zasiłek PUP i masz trudności w znalezieniu pracy z powodu braku odpowiedniego przeszkolenia lub certyfikatu, możesz otrzymać dotację na wsparcie szkoleniowe.

Wszystkie wnioski w ramach programu należy składać za pośrednictwem Case Officer w lokalnym Centrum Intreo.

Case Officer prowadzący sprawę może zatwierdzić dotację dla osoby poszukującej pracy w ramach tego programu, jeżeli:

  • kurs obejmuje maksymalnie poziom 6, zgodnie ze standardami Quality and Qualifications Ireland;

  • w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zostaje zidentyfikowana potrzeba szkoleniowa, która nie jest zapewniana bezpośrednio przez DSP bądź inną instytucję państwową (w ramach np. Solas/ETB’s, Teagasc) w rozsądnym czasie lub w miejscu dogodnym dla osoby poszukującej pracy;

  • szkolenie powiązane jest zarówno z potrzebami aktywizacji zawodowej osoby poszukującej pracy, jak i warunkami na rynku pracy;

  • szkolenie bądź uzyskanie certyfikatu przez osobę poszukującą pracy stanowi część uzgodnionego wcześniej rozwoju osobistego lub planu działania w celu wejścia lub powrotu na rynek pracy;

  • osoba poszukująca pracę przedłożyła uzasadnienie w DSP uzasadniające potrzeby szkoleniowe (np. ofertę pracy bądź potencjalną ofertę pracy) bądź przedstawiła konkretną lukę w umiejętnościach bądź wymóg dotyczący uzyskania lub odnowienia ważności określonego dokumentu poświadczającego uprawnienia (np. safe pass, prawo jazdy, certyfikat HACCP).

 

Stawka grantu i warunki jego otrzymania

Każda osoba poszukująca pracy może otrzymać maksymalną kwotę 1000 euro rocznie. Grant wypłacany jest dopiero po ukończeniu programu przez kandydata.
Świadczenie może zostać zatwierdzone, gdy:

  • uczestniczysz w kursie/programie;

  • otrzymasz odpowiedną ocenę i uzyskasz certyfikowane potwierdzenie ukończenia kursu/programu;

  • nie uzyskałeś certyfikatu, ale prowadzący potwierdza, że ukończyłeś kurs/program i otrzymałeś z niego ocenę, mimo że nie spełniasz wymaganych standardów.

Faktura powinny zawierać numer VAT lub inny numer TAX instytucji prowadzącej szkolenie. Należy wykazać całkowitą kwotę pomniejszoną o wkład uczestnika bądź finansowanie przez stronę trzecią. Dostawcy usług szkoleniowych muszą świadczyć je na terenie Irlandii.

Maksymalna składka, którą można otrzymać na podstawowe szkolenie kierowców, wynosi 250 euro. Nauka jazdy dla kierowców samochodów ciężarowych lub autobusów traktowana jest inaczej, gdyż nauka jazdy powinna być finansowana tylko wtedy, gdy istnieją wyraźne dowody na otrzymanie potencjalnego zatrudnienia.

Koszt szkolenia należy porównać z kosztami podobnego szkolenia proponowanego w DSP i sprawdzić, czy koszty są zgodne z oczekiwaniami oraz stosunek jakości do ceny kursu. Case Officer zajmujący się twoją sprawą powinien również wziąć pod uwagę lokalizację kursu oraz odległość, jaką musisz przebyć w celu uczestniczenia w nim.

Dostawcy szkoleń będą zobowiązani do przedstawienia ofert na pełną kwotę. Case Officer powinien poinformować osobę poszukującą pracy o dostępnej kwocie dofinansowania.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizens Information


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.