Nasza Gazeta w Irlandii Dobrowolne odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne w Irlandii - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Dobrowolne odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne w Irlandii

Voluntary PRSI Contributions

Jeśli jesteś pracownikiem, potrącenia z ubezpieczenia społecznego (PRSI) są dokonywane co tydzień z twoich zarobków. Jeśli nie jesteś już pracownikiem lub nie prowadzisz działalności na własny rachunek i nie opłacasz już obowiązkowych składek PRSI, możesz zdecydować się na opłacanie składek dobrowolnych, aby utrzymać historię ubezpieczenia społecznego i kwalifikowania się do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w przyszłości.

Składki dobrowolne pozwolą ci na uzyskanie świadczeń długoterminowych, nie obejmują świadczeń krótkoterminowych, otrzymywanych z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłków dla osób poszukujących pracy.

Możesz zdecydować się na opłacanie składek dobrowolnych, jeśli masz mniej niż 66 lat i spełniasz inne warunki, takie jak:

• odprowadzałeś lub odprowadzasz składki w innej klasie, nie pokrywającej wielu świadczeń;
• twoje zarobki nie są już objęte obowiązkowym PRSI w Irlandii;
• twoje zarobki nie są już objęte PRSI na zasadzie obowiązkowej lub dobrowolnej w innym kraju Unii Europejskiej;
• pracujesz w kraju spoza Unii Europejskiej i nie podlegasz składkom na ubezpieczenie społeczne w Irlandii lub w innym kraju Unii.

Jeśli zdecydujesz się przerwać pracę, aby opiekować się dziećmi w wieku poniżej 12 lat, dzieckiem niepełnosprawnym lub dorosłym, program dla osób prowadzących dom (Homemaker’s Scheme) może być lepszym rozwiązaniem niż wpłacanie dobrowolnych składek. Zarejestrowanie się do tego programu zapewni ci ciągłość ubezpieczenia do emerytury.

Warunki konieczne możliwości ubezpieczenie dobrowolnego

1. Musisz mieć co najmniej 520 składek PRSI opłaconych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia w przypadku zatrudnienia lub samozatrudnienia;
2. Złożyć wniosek o wniesienie dobrowolnej składki w ciągu 60 miesięcy (5 lat) od zakończenia ostatniego ukończonego roku podatkowego (roku składkowego), w którym ostatnio opłacałeś obowiązkowe ubezpieczenie lub ostatniej przyznanej składkę kredytowaną.
3. Wyrazić zgodę na opłacanie dobrowolnych składek od początku tygodnia składkowego następującego po tygodniu, w którym zawnioskowałeś o dobrowolne ubezpieczenie.

Rok składkowy, podobnie jest jak rok podatkowy, trwa od stycznia do grudnia.

Nie możesz wykorzystać składek opłaconych w klasie J, aby spełnić te warunki. Można jednak jednocześnie opłacać składki PRSI klasy J i składki dobrowolne.

 

Stawka składki dobrowolnej

Istnieją trzy stawki dobrowolnych składek. Wysokość dobrowolnej składki, którą płacisz, jest powiązana z ostatnią opłaconą lub zakredytowaną przez ciebie składką PRSI.

Jeśli opłacałeś wcześniej składki PRSI w klasie A, E lub H, płacisz składkę o wysokiej stawce w wysokości 6,6% dochodu rozliczanego w poprzednim roku podatkowym, z zastrzeżeniem minimalnej wpłaty w wysokości 500 euro rocznie. Płatności na ubezpieczenie społeczne, do których możesz być uprawniony z tytułu opłacania dobrowolnych składek według tej stawki, to:
• State Pension (Contributory)
• Widow’s, Widower’s or Surviving Civil Partner’s (Contributory) Pension
• Guardian’s Payment (Contributory)

Jeśli opłacałeś składki PRSI w klasie B, C lub D, płacisz składkę o niskiej stawce w wysokości 2,6% dochodu rozliczanego w poprzednim roku podatkowym, z zastrzeżeniem płatności minimalnej w wysokości 250 euro rocznie. Płatności na ubezpieczenie społeczne, do których możesz być uprawniony z tytułu opłacania dobrowolnych składek według tej stawki, to:
• Widow’s, Widower’s or Surviving Civil Partner’s (Contributory) Pension
• Guardian’s Payment (Contributory)

Jeśli płaciłeś PRSI w klasie S, płacisz specjalną zryczałtowaną stawkę w wysokości 500 euro. Płatności na ubezpieczenie społeczne, do których możesz być uprawniony z tytułu dobrowolnych składek według tej stawki, to:

• State Pension (Contributory)
• Widow’s, Widower’s or Surviving Civil Partner’s (Contributory) Pension
• Guardian’s Payment (Contributory)

Możesz płacić dobrowolne składki czekiem, przekazem bankowym lub zleceniem stałym. Składkę można opłacić jednorazowo przed końcem roku składkowego lub w ratach kwartalnych albo półrocznych w trakcie roku składkowego. Ważne jest, aby zapłacić pełną składkę za rok nie później niż 12 miesięcy po zakończeniu roku, w którym płatność jest wymagalna.
Formularz aplikacyjny można pobrać ze strony www, a każdym oddziale Intreo lub napisać maila: CSTGeneralQueries@welfare.ie

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizens Information

 


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.