Nasza Gazeta w Irlandii Bożonarodzeniowy dodatek socjalny - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Bożonarodzeniowy dodatek socjalny

Od wielu lat na początku grudnia osoby otrzymujące długoterminowe świadczenia socjalne otrzymują tzw. premię świąteczną (Christmas bonus). W tym roku płatność rozpocznie się w tygodniu rozpoczynającym się w poniedziałek 5 grudnia.

Kwota bonusu stanowi 100 proc. tygodniowego świadczenia otrzymywanego z opieki społecznej, przy czym minimalna płatność wynosi 20 euro. Oznacza to, że jeśli twoja normalna tygodniowa płatność wynosi 100 euro, otrzymasz dodatkowe 100 euro, czyli łącznie 200 euro w tym tygodniu, w którym ogłoszono jego wypłatę.

Kto się kwalifikuje do wypłaty Christmas bonus
Dodatek świąteczny zostanie wypłacony tym osobom, które długoterminowo otrzymują świadczenia socjalne, czyli otrzymują je przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Jednak nie jest to jedyna grupa kwalifikująca się do płatności. Każda osoba fizyczna otrzyma płatność, jeśli należy do jednej z następujących kategorii:
• osoby pobierające składkową i nieskładkową emeryturę państwową, rentę opiekuńczą (składkową i nieskładkową) (Non-contributory State Pension, Guardian’s payment Pension (contributory lub non-contributory) oraz rentę inwalidzką (Invalidity Pension);
• osoby pobierające rentę rodzinną z tytułu powrotu do pracy (Back to Work Family Dividend), zasiłek dla osób w wieku 65 lat (Benefit payment for 65year olds), rentę dla niewidomych (Blind Pension), zasiłek opiekuńczy Carer’s Allowance oraz zasiłek socjalny Community Employment payment;
• osoby otrzymujące zasiłek na powrót do edukacji (Back to Education Allowance);
• osoby otrzymujące zasiłek na powrót do pracy w przedsiębiorstwie (Back to Work Enterprise Allowance);
• osoby otrzymujące zasiłek inwalidzki lub rentę inwalidzką (Disability Allowance lub Disability pension), rentę wdowca lub partnera cywilnego (Widower’s or Surviving Civil Partners Pension), zasiłek na opiekę domową (Domiciliary Care Allowance ) oraz pomoc rolniczą (Farm Assistance);
• osoby otrzymujące świadczenia w ramach Jobseeker’s Transitional payment i One-Parent Family Payment;
• osoby, którym przyznano zasiłek dla opuszczonej żony (Deserted Wife’s Allowance) obecnie wypacany w ramach One-Parent Family Payment;
• osoby otrzymujące dodatek na wydatki dzienne, dawniej zwany Direct Provision Allowance przez co najmniej 12 miesięcy;
• osoby pobierające świadczenie przejściowe dla osób poszukujących pracy (Jobseeker’s Transitional payment) i świadczenie dla osób samotnie wychowujących dzieci (One-Parent Family Payment);
• osoby otrzymujące wypłaty z Programu Komisji Magdaleny (Magdalene Commission Scheme), zasiłek częściowej niezdolności do pracy w ramach wiejskiego systemu socjalnego (rural social scheme), osoby otrzymujące dodatkowy zasiłek socjalny za poprzednie 12 miesięcy, a także osoby korzystające z Tús;
• wszyscy uczestnicy programu Możliwości Szkolenia Zawodowego (Vocational Training Opportunities Scheme) oraz płatności wywodzących się z zasiłków dla osób poszukujących pracy (typu Jobseeker’s).

Kto nie kwalifikuje się do wypłaty Christmas bonus
Osoby otrzymujące następujące rodzaje zasiłków socjalnych NIE kwalifikują się do premii świątecznej:
• Family Income Supplement;
• Working Family Payment;
• Illness Benefit;
• Maternity Benefit.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie Citizens Information.

FOTO: IFI materiały prasowe

 


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.