Nasza Gazeta w Irlandii Additional Needs Payment – nowa pomoc dla osób o niskich dochodach - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Additional Needs Payment – nowa pomoc dla osób o niskich dochodach

W odpowiedzi na rosnące koszty utrzymania rząd wprowadza nową płatność za dodatkowe potrzeby, która ma pomóc osobom o niskich dochodach. Dodatek ma na celu pomoc w pokryciu wydatków, których nie możesz pokryć z własnego dochodu. Możesz otrzymać zasiłek na dodatkowe potrzeby, jeśli pracujesz i masz niskie dochody, lub otrzymujesz zasiłek z opieki społecznej. Twój dochód zostanie oceniony przez urząd, aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do wypłaty pomocy.

Additional Needs Payment dotyczy wyjątkowych i pilnych potrzeb. Dobrą wiadomością jest to, że każdy może ubiegać się o nią, nawet jeśli nie otrzymuje obecnie innych świadczeń socjalnych. Wypłata jest dostępna dla każdego o niskich dochodach, zatrudnionego lub bezrobotnego – o ile spełnia kryteria.

Kryteria

Podstawowym kryterium, podobnie jak w przypadku każdej wypłaty typu allowance, jest zamieszkiwanie na stałe w Irlandii a drugim kryterium jest kryterium dochodowe. Twoje dochody nie mogą przekraczać tygodniowego limitu 350 euro, jeśli jesteś osobą samotną, 450 euro – jest to limit na parę, 551 euro na parę z jednym dzieckiem, 652 euro – na parę z dwójką dzieci.

Na co przeznaczona jest płatność Additional Needs Payment?

 

Płatność może zostać przeznaczona na pokrycie przykładowych wydatków:

 • opłatę rachunków za wzrost kosztów paliwa i energii elektrycznej;

 • niezbędne naprawy mienia (w tym pojazdów mechanicznych) oraz wymiana sprzętu AGD i mebli;

 • wpłatę kaucji na mieszkanie wynajmowane prywatnie;

 • meble, pościel i inne przedmioty, jeśli zakładasz dom po raz pierwszy;

 • koszty pogrzebu;

 • powtarzające się koszty podróży, m.in. wizyty w szpitalu lub odwiedziny u krewnych w szpitalu lub w więzieniu;

 • zakup żywności, odzieży lub schronienia, utraconych w następstwie pożaru, powodzi lub innego zdarzenia losowego;

 • innych wyjątkowych potrzeb.

Kiedy się kwalifikujesz?

Twój wniosek zostanie rozpatrzony przez urzędnika ds. opieki społecznej, który rozważy twoją osobistą sytuację, w tym tygodniowy dochód gospodarstwa domowego, wydatki i rodzaj potrzebnej pomocy. Na podstawie tych informacji, urząd podejmie decyzję i kwotę płatności, jeśli zostanie zatwierdzona. Nie ma standardowej „ustalonej” stawki płatności.

Jak aplikujesz?

Musisz spotkać się z urzędnikiem Opieki Społecznej w twojej okolicy.

Na wizytę w urzędzie musisz zabrać ze sobą:

 • potwierdzenie numeru PPS i osób w twojej rodzinie, które są na twoim utrzymaniu, takich jak twój partner lub dzieci;

 • dowód tożsamości (Public Services Card, prawo jazdy lub paszport);

 • potwierdzenie adresu (np. rachunek za elektryczność lub gaz);

 • dowód zamieszkania (irlandzkie zezwolenie na pobyt (IRP) lub paszport UE/EOG lub dowód osobisty);

 • dowód dochodów i sytuacji finansowej (payslipy i wyciągi bankowe).

Możesz pobrać formularz wniosku online (SWA1) i przynieść go ze sobą lub możesz go otrzymać w lokalnym urzędzie opieki społecznej.

 

Dostęp do e-urzędów w Irlandii

 

 

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów gov.ie


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.