Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Zaświadczenia o niekaralności (Police Certificate i Garda Vetting) | ng24.ie

Zaświadczenia o niekaralności (Police Certificate i Garda Vetting)

 

Police Certificate to dokument powszechnie używany przez rezydentów Irlandii, którzy chcą podjąć pracę bądź edukację za granicą bądź pracę w niektórych zawodach w Irlandii. Jest ono wymagane przez niektóre państwa i zawiera informacje dotyczące twojej przeszłości w Irlandii. Zaświadczenie policyjne wydawane jest przez Gardę.

Zaświadczenie policyjne zwykle jest ważne przez rok. Garda wystawia je tylko wtedy, kiedy jest ono wymagane przez stronę trzecią. Dotyczy to m.in. następujących sytuacji:
• złożenie wniosku do zagranicznego organu konsularnego;
• ubieganie się o wizę zagraniczną;
• założenie firmy w innym państwie UE.

 

Jak złożyć wniosek

Wnioski o zaświadczenia policyjne nie są rozpatrywane na lokalnym posterunku policji – są one wysyłane do nadinspektora okręgu, w którym mieszkasz lub mieszkałeś. Jeżeli złożysz wniosek na lokalnym posterunku policji w celu przekazania go do nadinspektora danego okręgu, powinieneś zanotować nazwisko lub numer identyfikacyjny przyjmującego go funkcjonariusza Gardy.

Twoja aplikacja powinna zawierać:

• wypełniony formularz wniosku o zaświadczenie policyjne (do pobrania ze strony: https://www.garda.ie/en/about-us/online-services/data-protection-foi-police-certificates/an-garda-sochna-police-certificate-application-form-18-may-2021.pdf);
• uwierzytelniona kopia paszportu, prawa jazdy itp. do celów identyfikacyjnych;
• dowód zamieszkiwania (może dotyczyć także poprzednich miejsc zamieszkania).

Zaświadczenie policyjne jest wydawane bezpłatnie. Procedura jego wydawania zwykle zajmuje około 3 tygodni.

Jeśli jednak mieszkasz za granicą i potrzebujesz zaświadczenia policyjnego wydanego w Irlandii do celów zatrudnienia, powinieneś skontaktować się z lokalnymi organami policji w kraju, w którym obecnie przebywasz. Mogą oni skontaktować się w twoim imieniu z posterunkiem policji w Irlandii i poprosić o udostępnienie wszelkich istotnych informacji.

 

Garda Vetting

Weryfikacja policyjna (Garda Vetting) jest zupełnie innym dokumentem niż zaświadczenie policyjne (Police Certificate). W ramach wydawania tego dokumentu przeszłość wnioskującego jest sprawdzana zdecydowanie bardziej szczegółowo.

Musisz zostać zweryfikowany przez Gardę, jeśli twoja praca bądź działalność związana jest z kontaktem z dziećmi bądź osobami dorosłymi wymagającymi szczególnej opieki.

Tego typu weryfikacja nie jest przeprowadzana na podstawie indywidualnego wniosku. Osoby prowadzące własną działalność mogą złożyć wniosek o zweryfikowanie wyłącznie za pośrednictwem odpowiedniej organizacji.

 

Jak ubiegać się o weryfikację?

Jeśli ubiegasz się o stanowisko, które wymaga poddania się weryfikacji policyjnej, otrzymasz formularz wniosku o weryfikację. Możesz złożyć wniosek online za pomocą e-Vetting (https://vetting.garda.ie/Application/About). Możesz złożyć wniosek także wniosek na tradycyjnym formularzu papierowym (do pobrania ze strony:

https://vetting.garda.ie/Application/Paper).
Jeśli masz mniej niż 18 lat, musisz przesłać formularz zgody podpisany przez rodzica lub opiekuna.

 

e-Vetting

Aby skorzystać z e-weryfikacji, musisz mieć ukończone 16 lat, posiadać ważny adres e-mail i przejść proces potwierdzenia tożsamości. Formularz otrzymasz za pośrednictwem organizacji, w której ubiegasz się o pracę.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizens Information.

 


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.