Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Zapłata wynagrodzenia za święta państwowe - ng24.ieng24.ie

Zapłata wynagrodzenia za święta państwowe

W Irlandii każdego roku przypada dziewięć dni świąt państwowych, podczas których instytucje państwowe, w tym urzędy oraz szkoły są zamknięte. Są to: New Year’s Day (1 stycznia), Dzień Świętego Patryka St. Patrick’s Day – 17 marca; Poniedziałek wielkanocny (Easter Monday); Pierwszy poniedziałek maja, czerwca i sierpnia; ostatni poniedziałek października; pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia (25 i 26 grudnia).

24 grudnia (Christmas Eve) i Wielki Piątek (Good Friday) nie są dniami ustawowo wolnymi i chociaż niektóre szkoły i firmy nie pracują, to pracownik nie ma wtedy automatycznie dni wolnych od pracy w tych dniach.

Twoje prawo do dni ustawowo wolnych od pracy jest określone w „Ustawie o organizacji czasu pracy z 1997 r.” (Organisation of Working Time Act 1997), na podstawie której większość pracowników ma prawo do płatnego urlopu w czasie dni świąt państwowych. Jedynym wyjątkiem są pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin, którzy nie przepracowali u swojego pracodawcy łącznie co najmniej 40 godzin w okresie 5 tygodni przed świętem państwowym.

Jeśli kwalifikujesz się do wynagrodzenia z tytułu dni ustawowo wolnych od pracy, masz prawo do jednej z następujących opcji:

  • płatnego dnia wolnego od pracy w święto państwowe;

  • dodatkowego dnia corocznego urlopu;

  • dodatkowej płatności za ten dzień;

  • płatny dzień wolny w ciągu miesiąca od święta państwowego.

Możesz zapytać swojego pracodawcę co najmniej 21 dni przed świętem państwowym, które rozwiązanie będzie miało zastosowanie. Jeśli twój pracodawca nie odpowie ci na co najmniej 14 dni przed świętem, masz prawo traktować święto państwowe jako płatny dzień wolny, płacony stawką określoną w rozporządzeniu SI 475/1997.

Jeśli dzień ustawowo wolny od pracy przypada w weekend lub w dzień, który nie jest normalnym dniem pracy dla firmy (na przykład w sobotę lub niedzielę), nadal przysługuje ci prawo do wynagrodzenia za ten dzień. Pamiętaj, że jeśli święto państwowe przypada w weekend, nie masz automatycznego prawa do wolnego następnego dnia roboczego.

Masz prawo do urlopu podczas świąt państwowych, które mają miejsce w czasie twojego urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego lub adopcyjnego (maternity leave, parental leave, paternity leave lub adoptive leave).

Pracownicy tymczasowi, którzy pracowali u swojego pracodawcy co najmniej 40 godzin w ciągu 5 tygodni przed świętem państwowym i dzień ustawowo wolny od pracy przypada na dzień, w którym normalnie pracują, mają prawo do dziennej pensji za święto państwowe. Jeśli są zobowiązani do pracy w tym dniu, mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia za jeden dzień.

Jeśli zwykle nie pracują w tym konkretnym dniu, powinni otrzymać jedną piątą tygodniowego wynagrodzenia. Jeśli nie mają dziennego lub tygodniowego czasu pracy, zgodnie z regulacją SI475/1997, średnia tygodniowa płaca lub 1/5 tygodniowej płacy obliczana jest na podstawie wymiaru 13 tygodni przepracowanych przed świętem państwowym. Pracodawca może jednak zdecydować się na płatny urlop zamiast zapłaty za święto państwowe.

Zwolnienie lekarskie w święto państwowe

Jeśli jesteś pracownikiem zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin i przebywasz na zwolnieniu lekarskim w czasie święta państwowego, masz prawo do zasiłku za święta państwowe, które ciebie ominęły. Jeśli pracujesz w niepełnym wymiarze czasu pracy i przebywasz na zwolnieniu lekarskim podczas święta państwowego, masz prawo do zapłaty za dzień ustawowo wolny od pracy, pod warunkiem, że pracowałeś u swojego pracodawcy przez co najmniej 40 godzin w ciągu ostatnich pięciu tygodni. Jednakże, jeśli nie pracujesz dłużej niż 26 kolejnych tygodni z powodu choroby lub wypadku lub ponad 52 tygodnie z powodu wypadku przy pracy i nieobecność w pracy odbywa się bezpośrednio przed świętem, to nie jesteś uprawniony do wynagrodzenia za święto państwowe.
Nie jesteś uprawniony do świadczeń za dni świąteczne, jeśli byłeś nieobecny w pracy bezpośrednio przed świętem państwowym, a twoja nieobecność wynosiła: ponad 13 tygodni z powodu zwolnienia lub z innego powodu, o którym wiedział pracodawca, z powodu strajku, czy po pierwszych 13 tygodniach urlopu opiekuńczego (carer’s leave).

Jeśli twoje zatrudnienie kończy się w tygodniu kończącym się w dniu poprzedzającym święto państwowe, a pracujesz u swojego pracodawcy przez ostatnie 4 tygodnie, powinieneś otrzymać dodatkowe wynagrodzenie za dzień wolny od pracy. Dotyczy to również pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, którym przysługuje prawo do dni ustawowo wolnych od pracy, pracując co najmniej 40 godzin w ciągu ostatnich 5 tygodni.

Jeśli z jakichkolwiek powodów nie miałeś dni wolnych od pracy, możesz złożyć skargę na pracodawcę na podstawie Ustawy Organisation of Working Time Act w ciągu 6 miesięcy od wystąpienia sporu lub skargi, korzystając z instrukcji i formularza na stronie: https://www.workplacerelations.ie/en/Complaints_Disputes/Refer_a_Dispute_Make_a_Complaint/
Termin może zostać przedłużony na kolejne 6 miesięcy, ale tylko wtedy, gdy istnieje uzasadniona przyczyna, która uniemożliwiła wniesienie skargi w normalnym terminie.
Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizen Information.


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.
 

 

 

„Nasz Głos” 30.09.2022 (759)

O nas/About Us

Zbiórka na leczenie Tomusia