Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Wyjaśniamy opłaty za czynności prawnika | ng24.ie

Wyjaśniamy opłaty za czynności prawnika

 

Jednym z najczęściej zadawanych pytań przez klientów jest: „Ile będzie kosztowa usługa prawnika?” Następnym jest: „Z czego ta stawka wynika?”

Opłaty prawne są bardzo często źródłem nieporozumień – wiele osób próbuje je rozgryźć samodzielnie, co może prowadzić do rozczarowania i frustracji. Lepiej nie kombinować i po prostu zapytać prawnika wprost. Prawnik może wtedy wyjaśnić w prosty sposób, jak to wszystko dokładnie działa. Po co tracić czas na wynajdywanie (często) wątpliwej wiarygodności informacji w sieci!

 

Płatności, które prawnik może pobrać od swojego klienta są jasno określone w Artykule 68 Ustawy o Radcach Prawnych z 1994 roku. Zasady te stanowią, że prawnik musi przedstawić klientowi na piśmie następujące informacje dotyczące opłat:

 • Jaką kwotą zamierza obciążyć klienta

 • Oszacowanie opłat, które mogą zostać naliczone w przypadkach, w których niemożliwe jest obliczenie faktycznych opłat

 • Szczegółowe uzasadnienie podstaw naliczania poszczególnych opłat.

 

Ile może sobie prawnik zażyczyć?

Zasady te przewidują również, że w przypadku, gdy sprawa ma charakter sporny, prawnik nie może naliczyć odsetek od jakichkolwiek kwot przyznanych klientowi.
Każdy prawnik powinien mieć na swojej stronie internetowej (zgodnie z zasadami /marketingowymi/ określonymi przez Law Society of Ireland) następujące zdanie:
*W sporach biznesowych prawnik nie może naliczać opłat ani innych prowizji jako procent lub część od jakiegokolwiek odszkodowania lub /ugody/.

 

Jest to gwarancja, że prawnik przestrzega tychże przepisów.

Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest windykacja, kiedy to dopuszczalne jest pobranie procentu od odzyskanego długu.

 

W jaki sposób naliczane są opłaty?

Wysokość wynagrodzenia może zależeć od:

 • tego jak skomplikowana, pilna oraz ważna jest sprawa

 • tego jak trudne są okoliczności sprawy

 • umiejętności i specjalistycznej wiedzy potrzebnych do rozwiązania sprawy i osób, których zaangażowanie będzie konieczne

 • czasu poświęconego przez prawnika i inne osoby zaangażowane w sprawę

 • liczby sporządzonych dokumentów

 • kosztów podróży prawnika

 

Jak powinien wyglądać mój rachunek?

Rachunek, który otrzyma klient powinien zawierać:

 • Wynagrodzenie prawnika za jego/jej pracę

 • Opłaty za ogólne wydatki poniesione podczas załatwiania sprawy (na przykład opłaty pocztowe czy materiały piśmienne)

 • Inne opłaty związane z wynajęciem przy sprawie osób trzecich lub organizacji należących do osób trzecich

 • Podatek VAT

 

Czy prawnik może odliczyć coś dla siebie z odszkodowania klienta?

Ogólnie rzecz biorąc, prawnik nie może dokonywać żadnych potrąceń z odszkodowania przyznanego klientowi, chyba że zawarto umowę na piśmie. Klient może zawrzeć umowę z prawnikiem, w której zrzeknie się części odszkodowania na rzecz prawnika, np. w podziękowaniu za długoterminową i wytężoną pomoc prawną.

 

Kto pokrywa koszty poniesione przez prawnika?

Kiedy prawnik prześle Ci rachunek po zakończeniu sprawy, musisz go opłacić. Działając w Twojej sprawie, prawnik dołoży wszelkich starań, aby to druga strona pokryła większość lub całość kosztów sądowych. Czasami sprawa kończy się tak, że to drugiej stronie nakazane jest pokrycie całości kosztów sądowych, jednak część kosztów może również spaść na Ciebie.

 

Czy mogę pokryć koszty sądowe z mojego odszkodowania?

Jeśli drugiej stronie nie zostanie nakazane pokrycie całości kosztów (tzn. opłat dla prawników), możesz przekazać część kwoty swojego odszkodowania na uiszczenie tych opłat. Zanim to nastąpi, Twój prawnik musi Ci wysłać rachunek. Zostaniesz poproszony o podpisanie dokumentu, który pozwoli prawnikowi odliczyć swoje koszty od odszkodowania.

Mamy nadzieję, że ten artykuł pokazuje, że wszystkie opłaty są przejrzyste oraz uczciwe i w wielu przypadkach klient nie musi nawet pokrywać ich pełnej kwoty (w przypadku, gdy ich pokrycie spadło na drugą stronę w sprawie).

Twój prawnik jest do Twojej dyspozycji – przeprowadzi Cię przez całą sprawę, odpowie na wszelkie pytania i zadba o Twój najlepszy interes na wszystkich etapach sprawy.
Następnym razem, gdy pojawi się temat opłat, nie bój się zadawać pytań – Twój prawnik jest również od tego, żeby na nie odpowiedzieć!
Tracey Solicitors

Jesteśmy firmą prawną z siedzibą w Dublinie specjalizującą się w sprawach związanych z obrażeniami ciała. Świadczymy usługi prawne polskim klientom mieszkającym w Irlandii przez ostatnie 10 lat.
Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z Moniką Kealy pod numerem 0851502626.
Udzielamy usług prawnych w języku polskim.
Tracey Solicitors
16/17 St. Andrew Street,
Dublin 2
T: 01 6499900
W: https://www.traceysolicitors.ie/pl/
*W przypadkach spornych, adwokat nie może obliczać honorarium albo innych opłat i kosztów jako procentu lub proporcji w stosunku do zasądzonych albo wynegocjowanych warunków.

 


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.