Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Wpływ Covid-19 na przestępczość w Irlandii | ng24.ie

Wpływ Covid-19 na przestępczość w Irlandii

 

Wprowadzenie punktów kontrolnych Gardy w całym kraju w czasie restrykcji związanych z Covid-19 uważane jest za jeden z kluczowych czynników, który przyczynił się do zmniejszenia się skali niektórych przestępstw oraz wzrostu liczby wykrytych przypadków przestępstw narkotykowych w ciągu ostatniego roku w Republice Irlandii.

Wnioski takie również można wyciągnąć na podstawie najnowszych danych dotyczących zarejestrowanej przestępczości, które zostały opublikowane przez irlandzki Główny Urząd Statystyczny (CSO), na stronie www.cso.ie. Pokazują one wpływ pandemii Covid i związanych z nią ograniczeń w Republice Irlandii na różne rodzaje przestępczości w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 

Dane za okres od stycznia do marca tego roku pokazują gwałtowny spadek poziomu zarejestrowanych wykroczeń w wielu kategoriach w porównaniu z tym samym okresem w 2020 roku.

 

Łączna liczba odnotowanych przestępstw od stycznia do marca 2021 r. gwałtownie spadła w kategoriach: włamania o 45,4%, kradzieży o 30,70% i rozboju o 26,4% w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 r. Liczba zabójstw spadła o 22,5%, a napadów i przestępstw pokrewnych o 13,9%, przy czym szkody kryminalne i przestępstwa porządku publicznego spadły odpowiednio o 11,4% i 11,2%.

 

Dane wykazały jednak wzrost o 1100 (13,7%) liczby zgłoszonych przypadków oszustw oraz 9,5% wzrost w kategorii przestępstw narkotykowych.

 

Naruszenia porządku publicznego spadły w I kwartale w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r. o 30,6%, ze 119 do 138.

 

Warto zauważyć, że system Garda PULSE wykazał, że w całym stanie odnotowano 10 459 wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów Covid w pierwszym kwartale, co stanowi ogromny, prawie dziesięciokrotny wzrost w stosunku do liczby 1090 zarejestrowanych za takie wykroczenia w całym 2020 roku. Dane z I kwartału obejmują również niezapłacone grzywny i inne przestępstwa, od których nie zapłacono grzywien za okres, w którym wprowadzono nowy system stałej kary grzywny w grudniu 2020 r. za naruszenie różnych przepisów dotyczących Covid-19.

 

Włamania: ↓45,4 proc.

Kradzieże: ↓ 30,7 proc.

Rozbój: ↓ 26,4 proc.

Zabójstwa: ↓ 22,5 proc.

Napady: ↓ 13,9 proc.

Szkody kryminalne: ↓ 11,2 proc.

Oszustwa: ↑ 13,7 proc.

Przestępstwa narkotykowe: ↑ 9,5 proc.

Naruszenia porządku publicznego: ↓ 30,6 proc.

Źródło: CSO.ie

Radosław Kotowski

 

Foto: Lat-Wilcox, pexels.com


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.