Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Wnioskowanie o świadczenia socjalne i stałe zamieszkiwanie w Irlandii | ng24.ie

Wnioskowanie o świadczenia socjalne i stałe zamieszkiwanie w Irlandii

Habitual Residence Condition – warunek stałego zamieszkiwania w Irlandii

Jednym z najczęstszych, a zarazem najtrudniejszych warunków do spełnienia w kwestii ubiegania się o świadczenia socjalne typu „allowance” (wypłacane, gdy nie posiadamy wystarczającej liczby składek PRSI, by móc otrzymać świadczenia typu „benefit”), jest udokumentowanie stałego pobytu w Irlandii.

Pojęcie stałego zamieszkiwania nie jest dokładnie zdefiniowane w prawie irlandzkim. Osoby, które nie urodziły się w Irlandii i przyjechały z innego kraju, muszą udowodnić, że Irlandia stanowi ich miejsce zamieszkania oraz że zamierzają zostać tu na dłużej.
Do rezydowania w Irlandii mają prawa następujące osoby:
• Irlandczycy, Brytyjczycy z Common Travel Area (CTA);
• osoby pochodzące z krajów wspólnoty Unii Europejskiej i EEA;
• osoby wcześniej zatrudnione lub samozatrudnione w Irlandii powyżej roku, obecnie bezrobotne;
• osoby wcześniej zatrudnione lub samozatrudnione w Irlandii poniżej roku, obecnie bezrobotne, mogące zostać w Irlandii na okres kolejnych 6 miesięcy, zarejestrowane w INTREO jako „osoby poszukujące pracy”;
• osoby narodowości kraju należącego do wspólnoty EEA, które mogą utrzymać się samodzielnie, mające na utrzymaniu partnera i osoby zależne, posiadające odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne.

O stałym zamieszkaniu w Irlandii według prawa irlandzkiego i europejskiego będzie decydować 5 czynników:
• długość i ciągłość pobytu w Irlandii,
• długość i przyczyna każdej nieobecności w Irlandii,
• charakter i forma zatrudnienia,
• miejsce wokół którego oscyluje centrum interesów życiowych,
• plany osoby wnioskującej o irlandzkie mieszkanie w przyszłości, wynikające z przedłożonych dowodów.

Wykazanie stałego pobytu wymagane jest również od rodowitych Irlandczyków powracających z emigracji. Irlandzkie prawo mówi bowiem, że „osoba, która wcześniej zamieszkiwała na stałe w Irlandii i wyjechała do innego kraju, mieszkała w nim i pracowała, po powrocie może być natychmiast uznana za stałego rezydenta”.

Przy deklarowaniu powrotu na stałe i do orzeczenia przez urzędnika stałego miejsca pobytu będą brane pod uwagę kwestie takie jak:
• przyczyna powrotu,
• intencja pozostania w Irlandii,
• zakończenie spraw dotyczących podstawowych umów świadczących o zamieszkiwaniu w innym kraju, takich jak: umowa najmu, rachunki, zamknięcie konta bankowego, transfer środków na irlandzkie konto;
• długość i ciągłość poprzedniego pobytu w Irlandii;
• potwierdzenie zatrudnienia lub samozatrudnienia w innym kraju;
• ustalenie, czy powrót do Irlandii ma powiązanie z poprzednim zamieszkiwaniem w Irlandii, czy też będzie traktowany jako początek osiedlenia się w niej.

W razie wątpliwości urzędnik może poprosić wnioskodawcę o wypełnienie formularza HRC1, który jest formą udokumentowania stałego pobytu w Irlandii na potrzeby urzędu DSP. Petent może zostać poproszony również o dołączenie dokumentów, które świadczą o tym, że jego powrót do Irlandii wiąże się z pozostaniem w tym kraju na stałe oraz, że nie ma zamiaru wracać do kraju, z którego pochodzi. Może to być, na przykład:
• dokument poświadczający o zakończeniu wynajmowania mieszkania za granicą;
• zaświadczenie o zakończeniu pobierania nietransferowanych zasiłków;
• otwarcie konta w banku irlandzkim;
• przelanie środków na konto w Irlandii;
• umowa najmu mieszkania w Irlandii na twoje nazwisko;
• dokumenty podróży, bagażu, transportu rzeczy do Irlandii.

Kwalifikowana Osoba Dorosła ujęta we wniosku nie musi spełniać warunku stałego zamieszkiwania w Irlandii, aby móc otrzymać dodatek.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizens Information


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.