Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Utrzymanie programów wsparcia w ramach irlandzkiego Narodowego Planu Odbudowy | ng24.ie

Utrzymanie programów wsparcia w ramach irlandzkiego Narodowego Planu Odbudowy

Pomoc dla bezrobotnych, samozatrudnionych i pracodawców utrzymana co najmniej do grudnia

Podczas gdy wiele osób w Irlandii powróciło do pracy w ostatnich miesiącach, fizycznie lub zdalnie, dla wielu innych bezrobocie pozostaje poważnym wyzwaniem. Na szczęście rząd zapowiedział rozszerzenie i stopniową redukcję, rozłożoną w czasie, programów wsparcia finansowego: pracodawców, pracowników i osób, które utraciły pracę.

 

 

Program dopłat pracodawcom do wynagrodzeń pracowników (Employment Wage Subsidy Scheme) został przedłużony do 31 grudnia 2021 r. Obecne stawki wypłat zostaną utrzymane w III kwartale (lipiec, sierpień, wrzesień) na dotychczasowym poziomie. Aby z pomocy mogło skorzystać więcej firm, okres oceny przychodu zostanie zmieniony: z obecnego 6-miesięcznego okresu oceny do pełnego 12-miesięcznego. Ponadto w czwartym kwartale rozważona zostanie możliwość dopłaty pracodawcy do wynagrodzeń pracowników.

Wypłata zasiłku dla bezrobotnych w trakcie pandemii (Pandemic Unemployment PaymentPUP) została przedłużona według obowiązujących stawek płatności dla obecnych wnioskodawców do 7 września 2021 r. Program został zamknięty dla nowych wnioskodawców 8 lipca.

Obecne tygodniowe stawki wsparcia będą stopniowo zmniejszane w trzech fazach po 50 euro. Pierwsza faza zmian stawek będzie obowiązywać od 7 września 2021 r. Dwie kolejne fazy zmian będą miały miejsce od 16 listopada 2021 r. i od 8 lutego 2022 r.

Wnioski PUP dla studentów zostaną przedłużone do początku roku akademickiego 2021/2022 (ostateczna wypłata nastąpi 7 września). Ponadto przewidziano budżet w wysokości 10 mln euro na pomoc dla studentów dotkniętych COVID-19 w nadchodzącym roku akademickim.

Przez cały ten okres zasiłek dla osób poszukujących pracy i inna pomoc z opieki społecznej będą nadal dostępne dla tych, którzy się kwalifikują, a każda osoba, dla której płatności te okażą się bardziej korzystne niż płatność PUP będzie uprawniona do otrzymania wyższej kwoty płatności.

Co najmniej do końca 2021 r. zostanie utrzymany zasiłek chorobowy związany z COVID-19 (Enhanced COVID-19 Illness Payment) oraz zapowiedziano łatwiejszy dostęp do otrzymania dodatku do czynszu (Rent Supplement) w tym dla ofiar przemocy domowej.

Będzie również kontynuowana wypłata specjalnej dotacji w wysokości 1000 euro dla osób samozatrudnionych powracających do pracy, aby pomóc osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, opuszczającym PUP, w pokryciu kosztów ponownego wejścia na rynek.

Radosław Kotowski


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.