Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Urlop opiekuńczy i zasiłki dla opiekuna | ng24.ie

Urlop opiekuńczy i zasiłki dla opiekuna

W Irlandii istnieje kilka rodzajów pomocy dla osób, które muszą opiekować się osobą najbliższą bądź w niedługim czasie będą musiały podjąć się takiej opieki. Jeżeli obecnie pracujesz i chcesz wziąć urlop, by mów zaopiekować się np. swoim rodzicem , możesz mieć prawo do urlopu opiekuńczego od 13 do 104 tygodni. Jeżeli uzyskasz odmowę pracodawcy, skontaktuj się z Workplace Relations Commission (www.workplacerelations.ie/en/). Twój pracodawca nie ma obowiązku wypłacania ci pensji podczas urlopu opiekuńczego, ale za ten okres możesz otrzymać skredytowane składki na ubezpieczenie społeczne z Welfare. Wtedy zachowasz ciągłość składek PRSI.

Przez pierwsze 13 tygodni urlopu opiekuńczego masz prawo do corocznego urlopu i dni ustawowo wolnych od pracy. Możesz również otrzymać zasiłek dla opiekunów Carer’s Benefit z Ministerstwa Ochrony Socjalnej (DEASP), jeżeli masz na swoim koncie wystarczającą liczbę opłaconych składek PRSI oraz jesteś w wieku od 16 do 66 roku życia.

Jeśli nie kwalifikujesz się do Carer’s Benefit, możesz kwalifikować się do Carer’s Allowance, dodatku uzależnionego od dochodów.

Osoba aplikująca o Carer’s Allowance musi:

 • przejść pomyślnie test dochodu (Means Test);

 • mieć co najmniej 18 lat;

 • mieszkać na stałe w Irlandii;

 • nie przebywać stale w szpitalu, domu opieki lub podobnej instytucji;

 • być niezatrudniona, także w ramach własnej działalności gospodarczej, nie może także uczestniczyć w kursach powyżej 15 godzin tygodniowo;

 • podczas nieobecności musi zapewnić zastępstwo w opiece nad osobą, którą się opiekuje.

Tą samą osobą może opiekować się dwóch opiekunów. Muszą jednak spełnić wszystkie kryteria wymagane przez DEASP oraz wykazać pełny tydzień pracy od poniedziałku do niedzieli, by móc otrzymać Carer’s Allowance.

Jeżeli mieszkasz z osobą, którą się opiekujesz, może należeć ci się Household Benefits Package – jest to dodatkowy pakiet świadczeń dla gospodarstwa domowego – oraz karta na bezpłatne przejazdy (Free Travel Pass). Nie przysługuje ci jednak Karta Medyczna.

Istnieje również roczna dotacja na opiekę dla opiekunów, która jest wypłacana opiekunom, którzy sprawują opiekę w pełnym wymiarze godzin. Wypłacana jest w czerwcu każdego roku i od czerwca tego roku kwota grantu wzrośnie z 1700 do 1850 euro. Nawet jeśli nie otrzymujesz żadnych innych świadczeń socjalnych, możesz kwalifikować się do tej wypłaty, jeśli spełniasz warunki.

Pamiętaj!

 • Nie musisz być zakwalifikowany do zasiłku Carer’s Benefit, by móc aplikować o urlop opiekuńczy;

 • musisz być zatrudniony u obecnego pracodawcy minimum 12 miesięcy, by móc aplikować o urlop opiekuńczy;

 • musisz zawnioskować o urlop u swojego pracodawcy minimum 6 tygodni przed jego rozpoczęciem;

 • urlop opiekuńczy jest bezpłatny i pracodawca za niego nie płaci;

 • nie możesz być zwolniony za prawo do urlopu opiekuńczego;

 • musisz uprzedzić swojego pracodawcę o zamiarze powrotu do pracy 4 tygodnie wcześniej.

Jak aplikować o Carer’s Benefit lub Carer’s Allowance

Aplikacje składasz w lokalnym biurze INTREO.

Formularz dla Carer’s Benefit (CarB1) musi być uzupełniony przez pracodawcę oraz zostać złożony wraz z raportem medycznym. Jeżeli zamierzasz opiekować się więcej niż jedną osobą, składasz formularz CarB2 . Oba formularze dostępne są pod adresem: https://www.gov.ie/en/service/455c16-carers-benefit/.

W przypadku Carer’s Allowance należy wypełnić formularz CR1. Formularz musi zostać dodatkowo wypełniony i podpisany przez lekarza prowadzącego oraz podpisany przez osobę, którą się opiekujesz. Jeżeli opiekujesz się więcej niż jedną osobą, aplikujesz na formularzu CR2. Formularz dostępny jest pod adresem: https://www.gov.ie/en/service/2432ba-carers-allowance/.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizens Information

 


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.