Nasza Gazeta w Irlandii Ulga podatkowa na zatrudnienie opiekuna domowego - Portal Polonii w IrlandiiPortal Polonii w Irlandii

Ulga podatkowa na zatrudnienie opiekuna domowego

Jeśli zatrudniasz opiekuna dla siebie lub w imieniu członka rodziny, możesz ubiegać się o ulgę podatkową, która pokryje koszt tej opieki. Członkiem rodziny jest małżonek, partner, dziecko lub krewny.

Możesz zatrudnić opiekuna bezpośrednio lub skorzystać z agencji, która zatrudnia opiekunów. Jeśli sam zatrudniasz opiekuna, powinieneś zarejestrować się jako pracodawca i będziesz wtedy odpowiedzialny za zapłacenie podatków i ubezpieczenia społecznego swojego pracownika (PAYE, USC i PRSI). Będziesz mieć również inne obowiązki jako pracodawca, na przykład dotyczące godzin pracy, umowy o pracę, wystawiania odcinków wypłat, zapewnienia urlopu i płacy minimalnej.

Jeśli nawet zapłacisz agencji za zapewnienie opiekuna, agencja zatrudni opiekuna i będzie odpowiedzialna za jego podatki i ubezpieczenie społeczne, a ty nadal możesz ubiegać się o ulgę podatkową związaną z kosztami opłacenia agencji za zapewnienie opiekuna.

Osoba będąca pod opieką musi być całkowicie ubezwłasnowolniona przez cały rok podatkowy (od stycznia do grudnia), w którym ubiegasz się o ulgę podatkową, jednak nie jest to wymóg stawiany w pierwszym roku. Termin całkowicie ubezwłasnowolniony oznacza, że osoba będąca pod opieką jest niepełnosprawna i wymaga opiekuna. Opiekun nie musi być zatrudniony przez cały rok podatkowy. Możesz również ubiegać się o ulgę podatkową na koszty zatrudnienia wykwalifikowanej pielęgniarki w domu. Ulga podatkowa na opiekę domową jest uznawana za wydatek zdrowotny (Health Expense).

Nie możesz ubiegać się o ulgę podatkową z tytułu zatrudnienia opiekuna, jeśli opiekun wykonuje tylko obowiązki gospodyni domowej lub jeśli otrzymałeś już ulgę podatkową dla osób zależnych lub na niepełnosprawne dziecko (Dependent Relative Tax Credit lub Incapacitated Child Tax Credit).

Revenue może poprosić ciebie w każdej chwili o zaświadczenie lekarskie potwierdzające rodzaj niepełnosprawności, ale nie jest konieczne przesyłanie go wraz z formularzem wniosku.

 

Stawki

Ulgi podatkowe zmniejszają kwotę podatku, który musisz zapłacić. Kwota, o jaką ulga zmniejszy twój podatek, zależy od twojej stawki podatkowej.
Możesz ubiegać się o ulgę podatkową od wydatków rzeczywiście poniesionych do maksymalnej kwoty 75 tys. euro.

Możesz otrzymać ulgę podatkową z tytułu kosztów zatrudnienia opiekuna, pomniejszoną o wszelkie kwoty odzyskane z Health Service Executive (HSE). O ulgę trzeba wnioskować każdego roku. Jeśli dwoje lub więcej osób płaci za opiekę, ulga jest wtedy dzielona proporcjonalnie do wpłaconej kwoty.

 

Jak złożyć wniosek
Możesz złożyć wniosek za pośrednictwem serwisu myAccount lub wypełnić formularz HK1 (www.revenue.ie/en/personal-tax-credits-reliefs-and-exemptions/documents/form-hk1.pdf) i złożyć go w Revenue w trakcie roku podatkowego lub po jego zakończeniu. Wniosek o ulgę podatkową należy złożyć w ciągu czterech lat od zakończenia roku podatkowego, którego dotyczy.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizens Information


Redakcja portalu informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.