Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Treatment Benefit Scheme – Hearing Aid | ng24.ie

Treatment Benefit Scheme – Hearing Aid

Program świadczeń otrzymywanych z tytułu leczenia (Treatment Benefit Scheme – TBS) jest prowadzony przez Ministerstwo Ochrony Socjalnej. Zapewnia pokrycie kosztów usług zdrowotnych związanych z leczeniem słuchu i wzroku oraz usług dentystycznych osobom kwalifikującym się do programu.

Program świadczeń z tytułu leczenia jest dostępny dla pracowników posiadających irlandzkie ubezpieczenie (zarówno zatrudnionych w systemie PAYE, jak i osób samozatrudnionych) oraz emerytów, którzy mają wystarczającą liczbę opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (PRSI), w klasach: A, E, P, H lub S. Liczba składek PRSI, których potrzebujesz, zależy od twojego wieku (najniższy próg – 39 opłaconych składek – dotyczy osób w wieku od 21 do 24 roku życia). Jeśli nie masz wystarczającej liczby opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, możesz kwalifikować się do TBS na podstawie składek opłaconych przez współmałżonka, partnera lub konkubenta. W takim przypadku musisz być na ich utrzymaniu przed rozpoczęciem pracy bądź twój dochód tygodniowy brutto nie może przekraczać 100 euro Nie jesteś klasyfikowany jako osoba pozostająca na utrzymaniu, jeśli otrzymujesz określone świadczenia z opieki społecznej.

 

W ramach programu świadczeń z leczenia możesz kwalifikować się do:

  • Hearing Aids;

  • Dental Benefit;

  • Optical Benefit.

Treatment Benefit Scheme w innym kraju Unijnym

Jeśli zdecydujesz się na leczenie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Ministerstwo Ochrony Socjalnej pokryje kwotę odpowiadającą kosztom poniesionym w ramach podobnych zabiegów przeprowadzanych w Irlandii bądź kwocie faktycznie zapłaconej za leczenie – w zależności od tego, która z nich jest niższa. Nadal musisz spełniać wymogi składkowe, przed wyjazdem należy skontaktować się Treatment Benefit Section, aby otrzymać formularz wniosku i szczegółowe informacje o kwotach, jakie są pokrywane w ramach programu.

Hearing Aids

Od 27 marca 2021 roku można uzyskać pełny zwrot kosztów zakupu aparatu słuchowego do maksymalnej kwoty 500 euro bądź 1000 euro za parę. Przed ubieganiem się o zwrot kosztów należy opłacić co najmniej połowę ceny aparatu słuchowego i jego ewentualnych napraw. Przykładowo – jeśli aparat słuchowy kosztuje 600 euro, będziemy musieli zapłacić 100 euro za jeden aparat lub 200 euro za parę. Program obejmuje również pokrycie kosztów napraw, maksymalnie do kwoty 100 euro.

Przed zakupem aparatów słuchowych powinieneś sprawdzić, czy kwalifikujesz się do programu Hearing Aids. Twój audiolog lub dostawca aparatów słuchowych może zrobić to w twoim imieniu na podstawie twojej daty urodzenia i numeru PPS – wówczas należy podpisać formularz wyrażający zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli ubiegasz się o status osoby pozostającej na utrzymaniu na podstawie rejestru składek na ubezpieczenie społeczne swojego małżonka, partnera lub konkubenta, zarówno ty, jak i twój współmałżonek lub partner będziecie musieli podpisać formularz.

W ramach TBS istnieje również możliwość pokrycia kosztów świadczeń dentystycznych i okulistycznych – szczegóły opiszemy w kolejnym numerze.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizens Information

 


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.