Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Składanie zażalenia na pracę urzędu - ng24.ieng24.ie

Składanie zażalenia na pracę urzędu

Masz prawo do złożenia skargi, jeśli nie jesteś zadowolony z jakości usługi świadczonej przez urzędnika Departamentu Opieki Społecznej. Proces składania skarg nie może odnosić się do rozwiązywania problemów dotyczących złożonego przez ciebie wniosku do Departamentu o rozpatrzenie decyzji lub w ramach procesu odwoławczego odnośnie do stawek płatności, kryteriów kwalifikacji, testu dochodów lub innych, niezwiązanych bezpośrednio z obsługą petenta.

Możesz złożyć skargę bezpośrednio do kierownika twojego lokalnego Centrum Intreo, w którym wystąpił problem, najlepiej pisemnie. Twoja skarga powinna być skierowana do kierownika lub przełożonego danego urzędu lub sekcji (Manager of the Office/Section). Jako przełożony jest odpowiedzialny za wszystkie kwestie dotyczące jego biura i jego zadaniem będzie zbadanie sprawy.

Jeśli nadal nie będziesz zadowolony z odpowiedzi, możesz skierować skargę do lokalnego kierownika/kierownika sekcji/oficera (Local Manager/Section Manager/Officer) – osoby specjalnie wyznaczonej do rozpatrywania skarg.

Możesz napisać również do Customer Service Section (QCS) Departamentu Ochrony Socjalnej, która przyjmuje reklamacje dotyczące obsługi klienta, ewentualnie wysłać e-mail do działu QCS na adres: customerservice@welfare.ie lub skorzystać z formularza opinii klienta Customer Feedback Form, lub Welfare Services Office Comment Card na stronie www.gov.ie/welfare.

Jeśli składasz skargę na piśmie i wysyłasz ją pocztą, powinieneś zachować kopie dokumentacji złożonej w urzędzie i pismo wysłać listem poleconym. Twoje zażalenie powinno zawierać informacje, takie jak:
twoje imię i nazwisko;
adres zamieszkania;
telefon kontaktowy;
adres e-mail;
numer PPS;
opisanie sytuacji wraz z uzasadnieniem zażalenia.

Urząd będzie dążył do jak najszybszego rozwiązania sprawy i do rozpatrzenia twojej skargi. Pamiętaj, aby zachować kopię reklamacji i potwierdzenia jej odbioru. Urząd ma 20 dni roboczych na rozpatrzenie skargi i odpowiedź. Jeżeli odpowiedź cię nie usatysfakcjonuje, możesz zwrócić się jeszcze do Ombudsmana, niezależnej organizacji, która rozpatruje skargi osób, które uważają, że zostały niesprawiedliwie potraktowane przez dostawcę usług publicznych w Irlandii, w tym przez instytucje rządowe, władze lokalne, HSE, domy opieki i instytucje szkolnictwa wyższego finansowane ze środków publicznych (www.ombudsman.ie).

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizens Information i Irish National Organisation of the Unemployed.


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.
„Nasz Głos” 1.07.2022 (746)

[spacer height="20px"]  

Zbiórka na leczenie Tomusia