Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | School Transport Scheme – kto może skorzystać z transportu dziecka do szkoły - ng24.ieng24.ie

School Transport Scheme – kto może skorzystać z transportu dziecka do szkoły

 

Twoje dziecko może kwalifikować się do School Transport Scheme, jeżeli mieszka w znacznej odległości od szkoły, do której uczęszcza. Ministerstwo Edukacji zapewnia subsydiowany transport szkolny dla uczniów szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy mieszkają w odległości większej niż 4,8 km od szkoły, w której się uczą. Usługę przewozów autobusami szkolnymi świadczy Bus Éireann, zaś ministerstwo decyduje o wysokości rocznych opłat.

Usługa transportu szkolnego świadczona jest tylko wtedy, gdy w danej miejscowości znajduje się co najmniej 10 kwalifikujących się uczniów, którzy mogą korzystać z usług przewozu. Nawet jeżeli uczeń spełnia kryteria wieku i mieszka w znacznej odległości od szkoły, nie ma gwarancji, że będzie mógł skorzystać z programu.

Rodzice są zobowiązani do dostarczenia dziecka do najbliższego punktu odbioru na trasie autobusu. Trasy autobusów organizowane są w taki sposób, że żaden uczeń nie powinien mieć do pokonania więcej niż 3,2 kilometra z domu do punktu odbioru.

Opłaty

Opłata za transport do szkoły podstawowej za cały rok szkolny wynosi 100 euro za jedno dziecko. Jeżeli rodzina posiada więcej niż jedno dziecko, maksymalna opłata na rodzinę wyniesie 220 euro rocznie.

Opłata za transport ucznia szkoły średniej wynosi 350 euro na ucznia. Jeżeli rodzina posiada dwoje lub troje dzieci, maksymalna kwota wynosi nie więcej niż 650 euro rocznie. W 2021 roku opłatę należy wnieść w całości do końca lipca lub w dwóch ratach: pierwszej – do końca lipca, drugiej – do 26 listopada. Uczniowie, którzy kwalifikują się do transportu szkolnego i którzy posiadają ważną Kartę Medyczną, są uprawnieni do bezpłatnego transportu szkolnego do najbliższej szkoły.

Transport dla dzieci specjalnej troski

Formularze zgłoszeniowe powinny być wypełnione i podpisane przez:

  • rodzica,

  • dyrektora szkoły,

  • Special Education Needs Organiser.

Jeżeli twoje dziecko po raz pierwszy będzie uczęszczać do szkoły ponadpodstawowej, powinieneś złożyć wniosek online lub pobrać formularz ze strony Bus Éireann (About School Transport) . Obecnie przyjmowane są wnioski na rok szkolny 2021-2022. Termin ich składania upłynie 30 kwietnia 2021 roku.

Więcej informacji dotyczących School Transport Scheme znajdziesz na stronie: https://www.education.ie/en/Parents/Services/School-Transport/.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizens Information i Bus Éireann.

 


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.
„Nasz Głos” 1.07.2022 (746)

[spacer height="20px"]  

Zbiórka na leczenie Tomusia