Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Roszczenia z tytułu poważnego uszczerbku na zdrowiu | ng24.ie

Roszczenia z tytułu poważnego uszczerbku na zdrowiu

Poważny uszczerbek na zdrowiu występuje, gdy dojdzie do złamania, zniekształcenia lub utraty organu, a w skrajnych przypadkach – utraty życia. Konsekwencją może być trauma lub uraz psychiczny. Do nieszczęścia może dojść w każdym miejscu i o każdej porze oraz może mieć istotny wpływ na jakość życia poszkodowanego, a także całkowicie zmienić dotychczasowe życie codzienne.

 

Kiedy warto skorzystać z pomocy prawnika ds. Uszczerbku na zdrowiu?

Niestety, wypadki się zdarzają i to najczęściej wtedy, kiedy się ich najmniej spodziewamy. Jeśli uczestniczyłeś w wypadku, który nie był spowodowany z Twojej winy i doznałeś w jego wyniku uszczerbku na zdrowiu, być może warto skonsultować się z prawnikiem ds. szkód osobowych, który pomoże Ci w roszczeniu odszkodowawczym. Do uszczerbku na zdrowiu może dojść na wiele różnych sposobów: potknięcie się w miejscu publicznymwypadek w pracywypadek samochodowy, itp. Brak zdolności do podjęcia pracy, spowodowany jakimkolwiek uszkodzeniem ciała, może negatywnie wpłynąć na stan konta i jakość życia.

 

Jako Twoje wsparcie prawne, Tracey Solicitors pomoże:

 • ustalić, czy należy Ci się odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu;

 • omówić z Tobą wszelkie koszty związane ze zgłoszeniem roszczenia oraz

 • zagwarantować, że będziesz w pełni rozumieć swoją sytuację prawną na każdym etapie procesu.

 

Jak wnieść roszczenie

Aby prawnik mógł stwierdzić, czy możesz ubiegać się o odszkodowanie, konieczne są następujące informacje:

 • wymagany jest szczegółowy i dokładny opis wypadku. Niezbędne jest zapamiętanie szczegółów, takich jak miejsce zdarzenia, jak doszło do wypadku, kto brał w nim udział, co robiłeś w momencie, gdy doszło do wypadku, dane kontaktowe wszystkich świadków;

 • wszelka dokumentacja medyczna sporządzona przez wykwalifikowanego lekarza, a także wykaz poniesionych obrażeń;

 • dokumenty potwierdzające wszelkie wydatki poniesione na skutek wypadku.

 

Zakończenie sprawy

Rozstrzygnięcie każdej sprawy jest inne, ponieważ każdy przypadek jest inny. Twój prawnik będzie Cię informował na bieżąco o każdym etapie procesu:

 1. Prawnik skieruje roszczenie o odszkodowanie do oceny przez Komisję ds. Szkód Osobowych (Injuries Board).

 2. Komisja oceni Twoją sprawę i zaproponuje sumę odszkodowania.

 3. Jeśli obie strony zaakceptują proponowaną sumę odszkodowania, Twoja sprawa zostanie zakończona.

 4. Jeśli jedna ze stron odrzuci sugerowaną kwotę odszkodowania, rozpocznie się następny etap procesu i zostanie wszczęte postępowanie sądowe, a sprawa trafi na salę rozpraw.

 5. Przed posiedzeniem sądu mogą odbyć się spotkania ugodowe. W większości przypadków kwota odszkodowania zostaje uzgodniona podczas spotkań ugodowych i sprawa kończy się ugodą nim trafi na salę sądową. Jeśli jednak porozumienia osiągnąć się nie uda, pozostanie czekać na rozprawę sądową, gdzie ostateczny werdykt w Twojej sprawie zostanie wydany przez sędziego.

Okresy przedawnienia

Ogólna zasada dotycząca spraw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu mówi o 2 latach na zgłoszenie roszczenia od dnia wypadku lub dnia, w którym stwierdzono uraz będący wynikiem wypadku. Wyjątek stanowi sytuacja, w której osoba nie ma możliwości wniesienia roszczenie samodzielnie. Wówczas członek jej rodziny może to uczynić w jej imieniu. Drugim wyjątkiem jest sytuacja, w której to dziecko doznało poważnego uszczerbku na zdrowiu. Dziecko ma wówczas dwa lata na złożenie wniosku od ukończenia 18. roku życia. Wszystkie sprawy związane z uszczerbkiem na zdrowiu muszą zostać ocenione przez Komisję ds. Obrażeń Cielesnych, by wskazać winnego spowodowania wypadku.

Niektóre sprawy dotyczące uszczerbku na zdrowiu mogą trafić do sądu, podczas gdy w innych sytuacjach strona, która ponosi winę za wypadek, może zaproponować ugodę.

Tracey Solicitors
Jesteśmy firmą prawną z siedzibą w Dublinie specjalizującą się w sprawach związanych z obrażeniami ciała. Świadczymy usługi prawne polskim klientom mieszkającym w Irlandii przez ostatnie 10 lat.
Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z Moniką Kealy pod numerem 0851502626.
Udzielamy usług prawnych w języku polskim.

Tracey Solicitors
16/17 St. Andrew Street,
Dublin 2
T: 01 6499900
W: https://www.traceysolicitors.ie/pl/
*W przypadkach spornych, adwokat nie może obliczać honorarium albo innych opłat i kosztów jako procentu lub proporcji w stosunku do zasądzonych albo wynegocjowanych warunków.

 


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.