Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Roszczenia odszkodowawcze dla nie-rezydentów Irlandii | ng24.ie

Roszczenia odszkodowawcze dla nie-rezydentów Irlandii

 

Nieważne, czy jesteś w Irlandii na wakacjach, odwiedzasz rodzinę, znajomych, czy po prostu jesteś tu przejazdem, odniesienie urazu w wypadku jest bardzo uciążliwe i z pewnością nie jest częścią Twoich planów! W wielu przypadkach ofiara wypadku nie pozostanie w Irlandii wystarczająco długo, by móc dochodzić odszkodowania w trakcie pobytu. Rodzi się więc pytanie, co osoba niebędąca obywatelem Irlandii może zrobić, jeśli w czasie pobytu w Irlandii uczestniczyła w wypadku nie z własnej winy?

 

Poradnik dla obcokrajowców wnoszących roszczenie z powodu wypadku na terenie Irlandii

Jeśli nie mieszkasz w Irlandii na stałe, a podczas pobytu w Irlandii zdarzył Ci się wypadek, możesz mieć prawo do wniesienia roszczenia z tytułu tego wypadku.

 

Skorzystaj z pomocy medycznej

Jeśli uczestniczyłeś w wypadku, w pierwszej kolejności ustal, czy doznałeś urazu, czy nie. Najlepiej udaj się do lekarza lub na pogotowie ratunkowe (A&E).

 

Zgłoś incydent

W niektórych przypadkach, np. w wypadkach drogowych, być może trzeba będzie wezwać Gardaí (policję), aby przybyła na miejsce wypadku. Jeśli z kolei wypadek zdarzył się w pracy, wówczas należy zgłosić ten fakt swojemu kierownikowi. Natomiast kiedy wypadek zdarzył się w miejscu publicznym, np. w supermarkecie, natychmiast poinformuj o zdarzeniu personel sklepu i złóż sprawozdanie na odpowiednim formularzu.

 

Udokumentuj wypadek

Po przeprowadzeniu badania lekarskiego, poświęć trochę czasu na przypomnienie sobie i udokumentowanie szczegółów wypadku. Będzie to pomocne podczas rozmowy z adwokatem i pomoże mu ustalić, czy masz podstawę do wniesienia roszczenia z powodu doznanych szkód. Oto niektóre kwestie, o których należy pamiętać:

  • Data, godzina i miejsce wypadku

  • Szczegóły wypadku – zastanów się co się działo na moment przed wypadkiem i co spowodowało uraz

  • Świadkowie wypadku – jeśli to możliwe, zbierz dane kontaktowe od wszystkich świadków wypadku, być może zajdzie potrzeba skontaktowania się z nimi w toku postępowania o odszkodowanie

  • Dokumentacja urazu – sfotografuj obrażenia, niektóre skutki obrażeń mogą zanikać zanim złożysz wniosek o odszkodowanie

  • Dokumentacja wypadku – zachowaj dokumentację wypadku, notatki lekarskie, pokwitowania za koszty związane z wypadkiem, korespondencję e-mailową i wiadomości tekstowe od wszystkich zaangażowanych osób.

Jeśli masz zamiar założyć sprawę o odszkodowanie, zaleca się kontakt z prawnikiem specjalizującym się w sprawach powypadkowych. Adwokat pomoże Ci podjąć właściwe kroki w odpowiednim czasie i przeprowadzi Cię przez cały proces, mając na uwadze Twój najlepszy interes.

 

Komisja ds. Szkód Osobowych (Injuries Board)

Komisja ds. Szkód Osobowych (Injuries Board) to organ państwowy w Irlandii, który ocenia i proponuje wysokość odszkodowania z tytułu doznanych szkód osobowych*. Większość roszczeń powypadkowych rozpatruje Injuries Board. (**Istnieją wyjątki – skonsultuj się z prawnikiem w celu uzyskania dalszych informacji). Wniosek do Injuries Board o rozpatrzenie sprawy powinien zostać złożony w ustawowym terminie znanym jako ‘okres przedawnienia’. Jeśli nie złożysz wniosku w tym terminie, możesz utracić możliwość dochodzenia odszkodowania. Aby skierować sprawę do Komisji należy przedstawić raport medyczny. Taki raport może sporządzić lekarz, który udzielił Ci leczenia po wypadku. Postępowanie w przypadku roszczeń o odszkodowanie z udziałem Komisji może przebiegać następująco:

 

1. Injuries Board

Komisja rozpatruje wniosek i proponuje kwotę odszkodowania, jaką powinna zapłacić strona odpowiedzialna za wypadek.

 

2. Zgoda

Jeśli obie strony zaakceptują sugerowaną kwotę odszkodowania, Komisja wyda wezwanie do zapłaty, a następnie strona odpowiedzialna za wypadek musi wypłacić uzgodnioną kwotę rekompensaty.

 

3. Postepowanie sądowe

Jeśli Ty lub strona winna wypadkowi nie zaakceptujecie kwoty rekompensaty, wówczas wszczyna się postępowanie sądowe, a Twoje roszczenie przechodzi do następnego etapu. Jeśli do tej pory nie powierzyłeś swojej sprawy prawnikowi, na tym etapie jest to nieuniknione. Adwokat, w porozumieniu z radcą sądowym, wskaże Ci właściwy sąd do wszczęcia postępowania sądowego i założy pozew w Twoim imieniu. Po załatwieniu pozostałych formalności prawnych, z którymi adwokat również Ci pomoże, otrzymasz powiadomienie o terminie rozprawy sądowej.

 

4. Rozstrzygnięcie sprawy

Na każdym etapie postępowania sądowego strona odpowiedzialna za wypadek może starać się zakończyć sprawę polubownie i uregulować płatność odszkodowania bez udziału sądu. W takim przypadku Twój adwokat negocjuje z zespołem prawnym strony winnej wypadku warunki ugody w Twoim imieniu.

 

Ugoda w sprawie roszczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu*

Jeżeli strona pozwana chce sfinalizować sprawę polubownie, Twój przedstawiciel prawny doradzi Ci, jakie warunki ugody powinny Cię satysfakcjonować. Adwokat ma doświadczenie w dziedzinie szkód osobowych i będzie mógł udzielić Ci pomocnych rad. Negocjacje ugodowe zawsze odbywają się według zasady ‘without prejudice’, co oznacza, że jeżeli do ugody nie dojdzie, nie można informować sądu o przebiegu tych negocjacji.

Ugoda oznacza, że zgadzasz się zamknąć całą sprawę przyjmując zaoferowaną kwotę odszkodowania. Należy pamiętać, że jeśli dojdzie do ugody, to jest to ‘całkowite i ostateczne’ uregulowanie sprawy Twoich roszczeń względem strony pozwanej. Oznacza, że nie możesz domagać się dalszych odszkodowań z uwagi na to, że Twój uraz uległ pogorszeniu po upływie miesięcy czy lat po podpisaniu ugody.

Tracey Solicitors
Jesteśmy firmą prawną z siedzibą w Dublinie specjalizującą się w sprawach związanych z obrażeniami ciała. Świadczymy usługi prawne polskim klientom mieszkającym w Irlandii przez ostatnie 10 lat.
Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z Moniką Kealy pod numerem 0851502626.
Udzielamy usług prawnych w języku polskim.

 

Tracey Solicitors
16/17 St. Andrew Street,
Dublin 2
T: 01 6499900
W: https://www.traceysolicitors.ie/pl/
*W przypadkach spornych, adwokat nie może obliczać honorarium albo innych opłat i kosztów jako procentu lub proporcji w stosunku do zasądzonych albo wynegocjowanych warunków.

 


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.