Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Rodzaje świadczeń zdrowotnych dla dzieci | ng24.ie

Rodzaje świadczeń zdrowotnych dla dzieci

W Irlandii istnieje szereg usług zdrowotnych dla dzieci. Niektóre świadczenia są bezpłatne, nawet jeśli ich rodzice nie posiadają Karty Medycznej. Opieka zdrowotna nad dziećmi prowadzona jest w ramach Narodowego Programu ministerstwa zdrowia: The National Healthy Childhood Programme.

Usługi nieodpłatne świadczone są z reguły w ramach:
• opieki położniczej i noworodkowej;
• świadczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym;
• w ramach szkolnej opieki zdrowotnej .
Większość usług zdrowotnych udzielana jest dzieciom do 16 roku życia, jednak niektóre świadczone są dla dzieci do 18 roku życia.

 

Karta Medyczna do lekarza rodzinnego GP

Karta Medyczna wizyt lekarza rodzinnego (GP) dostępna dla wszystkich dzieci w wieku poniżej 6 lat, będących rezydentami Irlandii. Jeśli twoje dziecko ma ponad 6 lat, o Kartę Medyczną musza ubiegać się rodzice i do jej otrzymania sprawdzany jest dochód gospodarstwa domowego.

 

Karta Medyczna

Jeśli posiadasz Kartę Medyczną, twoje dziecko jest objęte tą Kartą jako osoba pozostająca na twoim utrzymaniu i ma prawo do takich samych usług jak ty.
Dziecko może automatycznie kwalifikować się do otrzymania własnej karty medycznej, jeśli:
• mieszka w domu dziecka;
• żyje na bezpośrednim świadczeniu socjalnym;
• zdiagnozowano u dziecka raka w ciągu ostatnich 5 lat;
• posiada opiekę zastępczą.

Karty medyczne dla młodzieży powyżej 16 roku życia

Jeśli masz 16–25 lat i jesteś na utrzymaniu rodzica lub opiekuna, możesz otrzymać własną Kartę Medyczną, jeśli twój rodzic lub opiekun posiada już Kartę Medyczną. (Nie dotyczy to sytuacji, gdy ich dochód przekracza limit testu dochodów i rodzic posiada wydaną Kartę Medyczną ze względu na stan zdrowia.)

W przypadku, kiedy rodzic posiada Kartę Medyczną powinien otrzymywać również zasiłek na dzieci powyżej 16 roku życia. Zasiłek ten jest zwiększany, jeśli dziecko uczy się na poziomie wyższym i nie otrzymuje stypendium.

Leki na receptę

Dzieci są objęte programem Drugs Payment Scheme, jako osoby pozostające na utrzymaniu rodziców/opiekunów, do 18 roku życia lub do 23 lat, jeśli uczą się w pełnym wymiarze godzin.

 

Opieka szpitalna

Szpitale dziecięce świadczą usługi stacjonarne, ambulatoryjne, dzienne, wypadkowe i ratownicze oraz inne, specjalistyczne usługi dla dzieci. Prawo do świadczeń w szpitalach dziecięcych jest takie samo jak w szpitalach publicznych i w szpitalach typu public and voluntary hospitals.

Usługi w szpitalach publicznych są płatne, ale niektóre osoby są zwolnione z opłaty, w tym posiadacze Kart Medycznych. Jeśli twoje dziecko zostanie przyjęte do szpitala publicznego w celu leczenia wad wykrytych podczas badań lekarskich dziecka i podczas badania w szkole, nie musi płacić podstawowych opłat za pobyt w szpitalu publicznym.

Usługi w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (CAMHS)

Child and Adolescent Mental Health Services (CAMHS) zapewnia ocenę i leczenie młodych ludzi i ich rodzin, którzy doświadczają problemów ze zdrowiem psychicznym, takich jak: depresja, lęki, zaburzenia odżywiania i psychozy.

Usługa przeznaczona jest dla dzieci do 18 roku życia. Musisz otrzymać skierowanie od lekarza rodzinnego, aby uzyskać dostęp do CAMHS.

Zgoda na leczenie

Dzieci powyżej 16 roku życia mogą wyrazić zgodę na zabiegi chirurgiczne, medyczne lub stomatologiczne bez zgody rodzica lub opiekuna.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie informacji Citizens Information.


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.