Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Regulamin konkursu “Nasze Dzieciaki” - ng24.ieng24.ie

Regulamin konkursu “Nasze Dzieciaki”

§1

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu „Nasze dzieciaki ” w „Naszym Głosie” (zwanego dalej Konkursem).

§2

 1. Organizatorem Konkursu jest „Wizard Media Limited” – (zwana dalej Organizatorem).

§3

 1. Konkurs trwa od dnia 15.08.2011r. do 31.12.2011r.
 2. Wyłonienie zwycięzców będzie następowało co tydzień, w każdy wtorek.

§4

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna
 2. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

§5

 1. Aby wziąć udział w konkursie, należy w trakcie trwania konkursu wysłać 1 zdjęcie własnego dziecka na adres mailowy: naszedzieciaki@ng.ie wraz z krótkim opisem, imieniem dziecka oraz miejscem zamieszkania.
 2. Wysłanie  zdjęcia jest równoznaczne z wzięciem udziału w konkursie i akceptacją jego regulaminu
 1. Wysyłający ponosi odpowiedzialność za naruszenie ewentualnych praw autorskich do przesłanych przez siebie fotografii.

§6

 1. Nagrodą w konkursie jest publikacja zwycięskiego zdjęcia w gazecie „Nasz Głos”.
 2. Nagroda nie podlega zamianie na inną ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 3. Wyniki konkursu będą publikowane co tydzień począwszy od dnia 26.08.2011

§7

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie  zdjęcia na podany adres email oraz podanie prawdziwych danych osobowych: imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z konkursu.

§8

 1. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na publikowanie zdjęć konkursowych w „Naszym Głosie”  oraz  na stronie ng24.ie wydawanych  przez Wizard Media Limited.

§9

 1. Decyzja redakcji jest ostateczna i nie podlega zmianie, wszelkie próby wywierania presji na redakcji będą wiązały się z natychmiastową dyskwalifikacją.

§10

 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

 

 

„Nasz Głos” 30.09.2022 (759)

O nas/About Us

Zbiórka na leczenie Tomusia