Nasz Głos | Polski tygodnik w Irlandii | Realizacja recepty z Polski w Irlandii - ng24.ieng24.ie

Realizacja recepty z Polski w Irlandii

Recepta lekarska wystawiona przez lekarza z Polski lub lekarza z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) jest ważna we wszystkich innych krajach unijnych, ale tylko wtedy, jeśli zawiera określone informacje. (EOG obejmuje państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię). Ta sama zasada dotyczy recept wypisanych przez lekarza zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii. Taka recepta będzie dalej honorowana w Irlandii, podobnie jak recepta wypisana przez lekarza zarejestrowanego w Irlandii będzie ważna w Wielkiej Brytanii, jeśli zawiera określone informacje.

Recepta lekarska nie będzie mogła być zrealizowana w Irlandii, jeśli została wystawiona przez lekarza zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii osobie mieszkającej w Irlandii, za pośrednictwem usługi online.

Nie ma określonego formularza ani wymaganego formatu recepty, ale musi ona zawierać konkretne informacje o pacjencie, lekarzu i przepisanym produkcie medycznym, takie jak: dane pacjenta, pełne imię i nazwisko, data urodzenia, szczegóły dotyczące lekarza przepisującego leki na receptę, tj. imię i nazwisko lekarza, kwalifikacje zawodowe, dane do bezpośredniego kontaktu (e-mail i telefon z prefiksem międzynarodowym), adres pracy (wraz z krajem), podpis, data wystawienia recepty, szczegóły przepisanego produktu.

Na recepcie lekarz powinien używać nazwy zwyczajowej leku zamiast nazwy marki, która może być inna w innym kraju. (Jeśli określona marka jest konieczna z medycznego punktu widzenia, recepta powinna zawierać krótkie uzasadnienie.) Istnieją międzynarodowe niezastrzeżone nazwy zalecane przez Światową Organizację Zdrowia, których należy używać tam, gdzie jest to możliwe. W przypadku biologicznych produktów leczniczych można stosować nazwy marek.

Recepta powinna określać, w jakiej formie ma być lek, np. czy lek ma być przyjmowany w postaci tabletek, czy roztworu. Musi określać ilość leku, moc, dawkowanie i ewentualnie instrukcję zażywania.

Nie wszystkie te dane są wymagane w przypadku recepty wystawianej w Irlandii, więc jeśli zamierzasz zrealizować receptę w innym kraju, powinieneś sprawdzić, czy lekarz zamieścił wszystkie niezbędne informacje wymagane w kraju, w którym masz zamiar zrealizować receptę.

Recepty podlegają przepisom kraju, w którym są wydawane. Na przykład w niektórych krajach recepta może być akceptowana tylko przez pewien czas po jej wypisaniu. Niektóre leki mogą nie być dopuszczone do sprzedaży lub mogą nie być dostępne w innym kraju Wspólnoty lub Wielkiej Brytanii.

Możesz sprawdzić zawczasu, czy twój lek jest dostępny w innym państwie członkowskim EOG, kontaktując się z krajowym punktem ds. transgranicznej opieki zdrowotnej: National Contact Point, Cross-Border Healthcare Directive Department, HSE, St Canice’s Hospital, Dublin Road, Kilkenny, tel: 056 778 4546, crossborderdirective@hse.ie.

Cena leku przepisanego na receptę w Irlandii zależy od kilku czynników i również od tego, czy pacjent należy do programu Long Term Illness Scheme lub Drugs Payment Scheme oraz czy posiada Kartę Medyczną, czy nie.

Jeśli pacjent musi mieć specjalną receptę lekarską, nie powinna być wystawiona w innym kraju. Dotyczy to głownie leków kontrolowanych, takich jak np. silne środki przeciwbólowe na bazie opioidów i niektórych środków uspokajających.

Opracowanie: „Nasz Głos” na podstawie materiałów Citizens Information.


Redakcja tygodnika "Nasz Głos" informuje:
Wszelkie prawa (w tym autora i wydawcy) zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.
„Nasz Głos” 1.07.2022 (746)

[spacer height="20px"]  

Zbiórka na leczenie Tomusia